Jednym z wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć firmom w najbliższych latach będzie ESG (skrót od Environmental, Social and Corporate Governance), tj. nowy nowy standard raportowania niefinansowego koncentrujący się na czynnikach zrównoważonego rozwoju. Raportowanie niefinansowe to istotna zmiana i szacuje się, że obejmie ona potencjalnie od 2024 roku blisko 50 tys. spółek w UE.

Opracowywane obecnie Unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) w czytelny sposób pokazują sposoby i zakresy raportowania danych, wskazując na trzy główne obszary: istnienia danego zagadnienia w spółce i sposobu zarządzania nim, mierzalnych celów jakie spółka stawia sobie w tym obszarze oraz faktycznej realizacji tych celów.

Jakkolwiek obecnie standardy są jeszcze konsultowane, to można założyć, że nie ulegną one dużym zmianom i w finalnym kształcie nie będą znacząco odbiegać od znanych nam dzisiaj projektów. Dają one bardzo szczegółowy pogląd na temat tego, w jaki sposób i w jakim zakresie przedsiębiorcy będą zobowiązani do raportowania swojej aktywności.

Eksperci Grant Thornton przygotowali podsumowanie najważniejszych informacji w zakresie standardów ESRS. Zaznajomienie się z nimi pozwoli na poznanie przyszłych zobowiązań w zakresie raportowania niefinansowego i odpowiednie wczesne przygotowanie firmy do zbierania stosownych informacji.

Zapraszamy do lektury.

RAPORT Unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju

Purpurowy informator

Zobacz raport

Potrzebujesz wsparcia w zakresie raportowania niefinansowego? Skontaktuj się z ekspertami Zespołu ds. ESG Grant Thornton:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Audyt

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.