W Polsce od prawie 20 lat obowiązuje - z pewnymi wyjątkami - nominalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 19%. Jednak rzeczywiste obciążenia podatkowe przedsiębiorstw są znacznie wyższe. Raporty finansowe Grup Kapitałowych notowanych na warszawskiej giełdzie pokazują, że w ostatnich latach efektywna stawka podatkowa oscyluje blisko poziomu 30% – wynika z badania Grant Thornton.

Tegoroczna edycja analizy efektywności podatkowej Grup Kapitałowych wskazuje na spadek efektywnej stopy opodatkowania o 5 pp względem roku poprzedniego – do 28%. Wciąż jednak co trzecia złotówka zysku wypracowanego przez największe Grupy Kapitałowe jest oddawana fiskusowi, pomniejszając w ten sposób konkurencyjność polskich firm, ich zdolności inwestycyjne I jednocześnie atrakcyjność z perspektywy akcjonariuszy jako inwestorów.

Grzegorz Szysz

Doradca Podatkowy, Radca Prawny, Partner

Szereg Grup Kapitałowych powinno skłonić to do weryfikacji swoich struktur. Wciąż obserwujemy trwałe nieefektywności na wielu płaszczyznach, które, mimo racjonalności biznesowej, nie są eliminowane z uwagi na często nieuzasadnione obawy o stanowisko i ocenę fiskusa. Tymczasem, wielokrotnie okazuje się, że zgodne z wszelkimi zasadami relokacje aktywów i funkcji, konsolidacja biznesów, czy też sięgnięcie do promowanych przez ustawodawcę instrumentów, jak Podatkowa Grupa Kapitałowa, czy też ulgi i zwolnienia podatkowe, pozwana na zbliżenie się do nominalnej 19% stawki opodatkowania.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że Podatkowe Grupy Kapitałowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W ciągu ostatnich 18 miesięcy ich liczba niemal się podwoiła i na koniec czerwca 2023 r. takich podmiotów było blisko 100.

Natalia Kamińska-Kubiak

Doradca Podatkowy, Menedżer

Na przestrzeni lat byliśmy świadkami nieustannych nowelizacji przepisów o Podatkowych Grupach Kapitałowych. Przez 8 lat liczba takich podmiotów była relatywnie stała i dopiero w tym roku gdzie ich liczba wzrosła do prawie 100 możemy mówić o przełamaniu tego trendu. Należy łączyć to z nowelizacjami przepisów, które wyeliminowały pewne ograniczenia w tworzeniu PGK i zwiększyły elastyczność ich funkcjonowania (…) Aktualne brzmienie przepisów jest w dostateczny sposób zrozumiałe i stosowane w praktyce, nie powoduje więc już tak licznych wątpliwości i sporów pomiędzy organami i podatnikami. Co więcej, warunki wdrożenia Podatkowej Grupy Kapitałowej zostały złagodzone na tyle, że o wiele więcej Grup Kapitałowych może zdecydować o ich utworzeniu.

Zapraszamy do lektury II Edycji raportu „Podatkowa rzeczywistość Grup Kapitałowych”.

RAPORT Podatkowa rzeczywistość Grup Kapitałowych

Analiza efektywnej stawki podatkowej największych Grup Kapitałowych z GPW

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.