Spółki za pozostawienie zysku wypracowanego mogą odliczyć od dochodu 250 tys. zł. Zapomniane przez wielu podatników rozwiązanie, w związku z okresem zatwierdzania sprawozdań finansowych, nabiera obecnie realnego znaczenia dając wielu podmiotom wymierne oszczędności.

W 2019 roku wprowadzono w dalszym ciągu mało spopularyzowane w Polsce narzędzie mające być zachętą dla spółek do kumulowania kapitału, a zniechęcające do finansowania kapitałem obcym. Ustawodawca wprowadził możliwość odliczenia od dochodu podatników CIT – do pewnego stopnia – zysku pozostawionego w firmie. Przepisy, przewidują możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek od kapitału własnego – kapitału zapasowego utworzonego z zysków i dopłat wniesionych do podatnika.

Ważny fragment

Limit odliczenia na ten rok to 250 tys. zł kosztów. W praktyce oznacza to możliwość obniżenia w 2024 r. wysokości podatku przez każdego podatnika o 47.500zł. W przypadku grup kapitałowych, skala niższego podatku CIT może być wielokrotnością tej kwoty.

Ze względu na wysoką stopę referencyjną, maksymalny pułap jest możliwy do osiągnięcia w 2024 r. od kapitału utworzonego z zysków/dopłat na poziomie niecałych 4 mln zł.

Rozpoznanie ww. kosztu możliwe jest w roku wniesienia dopłaty/przekazania kwot zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych.

Do kalkulacji nie zalicza się dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.

Po więcej szczegółów zapraszamy do najnowszej edycji naszego „Purpurowego Informatora”.

Purpurowy Informator Odsetki od kapitału własnego w kosztach uzyskania przychodu

Przewodnik dla podatników CIT dotyczący zasad zaliczenia do kosztów podatkowych „hipotetycznych” odsetek od kapitału własnego spółki. Aktualizacja na rok 2024.

Pobierz raport

WSPÓŁAUTORZY: Marcin Szuflak, Doradca oraz Michał Jasiński, Konsultant, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.