W ramach budżetu przygotowanego na 2024 r. najwięcej firm planuje zwiększać wydatki na digitalizację, sprzęt oraz rozwój kapitału ludzkiego. Poprzez inwestycje zamierzają także umacniać swoją pozycję rynkową – wynika z badania przeprowadzonego dla Grant Thornton.

[Pobierz raport lub przeczytaj jego streszczenie poniżej]

Jednym z zasadniczych wyzwań dla polskiej gospodarki jest utrzymująca się niska stopa nakładów inwestycyjnych. I mimo, że w minionym roku mogliśmy zaobserwować w tym obszarze przyspieszenie, to odpowiadały za to w głównej mierze samorządy, finalizujące inwestycje w ramach poprzedniej perspektywy unijnej. Nadal czekamy natomiast na przebudzenie w obszarze inwestycji firm prywatnych.

Plany inwestycyjne polskich firm w 2024 r.

Najwięcej, bo 40% dużych i średnich firm w Polsce, deklaruje wzrost nakładów na technologie IT, takie jak systemy, licencje, czy sprzęt IT, a 45% zapowiada ich utrzymanie względem roku poprzedniego.

Co trzeci przedsiębiorca zamierza także w tym roku zwiększyć wydatki na inwestycje w sprzęt, m.in. linie produkcyjne czy park maszynowy. Podobny odsetek firm zaplanował wzrost nakładów na kapitał ludzki tj. np. benefity, szkolenia oraz ekspansje geograficzną w Polsce lub zagranicą.

Wśród badanych przedsiębiorstw największy odsetek podmiotów – 11% – deklaruje zmniejszenie wydatków na inwestycje w sprzęt i budynki m.in. nowe biura, magazyny, hale produkcyjne. Z kolei pięć spółek na sto ograniczy nakłady na technologie IT i pracowników.

Blisko 30% ankietowanych firm planuje także w tym roku zwiększenie nakładów na stworzenie nowych produktów i usług, co piąty deklaruje wzrost wydatków na budynki. Nieco mniejszy odsetek – 18% – myśli o większych nakładach na badania i rozwój.

2/3 firm zaplanowało w tegorocznym budżecie zbliżone do ubiegłorocznych wydatki na inwestycje w akwizycje innych podmiotów, ale jedynie 1% spółek planuje wzrosty lub spadki wydatków w tym obszarze. Aż 37% zarządzających nie określiło kierunku zmian w zakresie inwestycji w fuzje i przejęcia.

dr Marcin Mrowiec

Główny ekonomista Grant Thornton

Wyniki badania firm w Polsce są spójne z badaniami europejskimi, które również pokazują priorytet inwestowania w IT, a zaraz później w kapitał ludzki, maszyny i urządzenia oraz nowe produkty i usługi. To co zaskakuje, to pewien „bezruch” jeśli chodzi o deklaracje związane z nakładami na fuzje i przejęcia –moim zdaniem jest to raczej „cisza przed burzą”, a akwizycje będą jednym z gorętszych tematów pod koniec tego roku oraz w latach kolejnych.

Ile firmy wydadzą na inwestycje w 2024 r. i jak je sfinansują?

Ponad połowa dużych i średnich spółek w Polsce planuje w tym roku ponieść nakłady inwestycyjne nieprzekraczające 5 mln zł. Większe kwoty, rzędu 5-20 mln zł, wyda na inwestycje w 2024 r. 15% badanych. Pięć firm na sto przeznaczy na ten cel od 20 do 50 mln zł, a jedna na sto –powyżej 50 mln zł. Co czwarty badany właściciel lub członek zarządu nie ma wiedzy na ten temat. Co ciekawe, jedynie co trzeci przedsiębiorca zakłada, że w ramach finansowania planów inwestycyjnych sięgnie po wsparcie z zewnątrz.

Filip Szewczyk

Associate Partner, Debt Advisory

Rozwinięty rynek instrumentów finansowych w Polsce powinien zachęcać do finansowania zewnętrznego. Zastanawia fakt, że duża część firm nie chce korzystać z długu, pozbawiając się możliwości lewarowania posiadanej gotówki kredytem bankowym i – w dalszej kolejności – szybszego wzrostu firmy. Przedsiębiorcy powinni przyjrzeć się korzyściom, jakie daje finansowanie zewnętrzne.

W celu sfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych większość spółek sięgnie po kredyty bankowe lub fundusze i programy unijne.

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer, Doradztwo Europejskie

Planując inwestycje warto przeanalizować możliwość ich współfinansowania ze środków UE. Dodatkowe finansowanie pozwoli przyspieszyć realizację inwestycji i uczynić ją bardziej opłacalną.

Co trzeci ankietowany ma w planach skorzystanie z ulg podatkowych.

Michał Rodak

Doradca Podatkowy, Menedżer, Departament Doradztwa

Przedsiębiorstwa, które podejmują działania inwestycyjne, powinny zweryfikować prawo do skorzystania z ulg, ponieważ może przynieść im to istotne korzyści podatkowe. Co ważne, z ulg można skorzystać także za lata wstecz, a więc stopień zaawansowania inwestycji pozostaje bez znaczenia na prawo do stosowania ulg.

RAPORT Plany inwestycyjne polskich firm w 2024 r.

W co zainwestują polscy przedsiębiorcy?
Jakie będą źródła finansowania inwestycji?

Zobacz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo finansowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marcin Mrowiec

Główny ekonomista

Skontaktuj się

Marcin Mrowiec

Główny ekonomista

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.