Compliance prawne

UE pracuje nad zaostrzeniem przepisów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Jednym z kluczowych założeń unijnego projektu pakietu legislacyjnego poświęconego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który dotknie unijnych przedsiębiorców i obywateli, jest zakaz płatności gotówkowych w przypadku transakcji przekraczających 10 000 EUR. Co jeszcze ma się zmienić?

Jednym z kluczowych założeń unijnego projektu pakietu legislacyjnego poświęconego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, który dotknie unijnych przedsiębiorców i obywateli, jest zakaz płatności gotówkowych w przypadku transakcji przekraczających 10 000 EUR. Co jeszcze ma się zmienić?


Trzynasty pakiet sankcji na Rosję przyjęty przez UE

W przededniu drugiej rocznicy rosyjskiej pełnoskalowej militarnej agresji Rosji na Ukrainę przyjęty został trzynasty pakiet sankcji na Rosję. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Radę UE, ma on na celu osłabienie zdolności Rosji do prowadzenia wojny napastniczej, poprzez dalsze wzmacnianie środków ograniczających, ich pełne i skuteczne wdrażanie, jak również zapobieganie ich obchodzeniu.

W przededniu drugiej rocznicy rosyjskiej pełnoskalowej militarnej agresji Rosji na Ukrainę przyjęty został trzynasty pakiet sankcji na Rosję. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Radę UE, ma on na celu osłabienie zdolności Rosji do prowadzenia wojny napastniczej, poprzez dalsze wzmacnianie środków ograniczających, ich pełne i skuteczne wdrażanie, jak również zapobieganie ich obchodzeniu.


Jakich usług nie wolno świadczyć na rzecz podmiotów rosyjskich? Zmiany od 20 czerwca 2024 r.

Jednym z filarów unijnego reżimu sankcyjnego względem Rosji jest zakaz świadczenia przez przedsiębiorców unijnych usług wskazanych w przepisach na rzecz rządu rosyjskiego, a także osób…

Jednym z filarów unijnego reżimu sankcyjnego względem Rosji jest zakaz świadczenia przez przedsiębiorców unijnych usług wskazanych w przepisach na rzecz rządu rosyjskiego, a także osób…


Unia Europejska przyjmuje 12. pakiet sankcji

Unia Europejska intensyfikuje działania przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nowy, dwunasty pakiet sankcji na Rosję obejmuje szereg nowych ograniczeń, takich jak m. in. zakaz sprzedaży do Rosji kluczowego oprogramowania, zakaz importu LPG, czy diamentów, jak również nakaz zgłaszania dokonywania płatności na rzecz podmiotów z rosyjskim kapitałem.

Unia Europejska intensyfikuje działania przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nowy, dwunasty pakiet sankcji na Rosję obejmuje szereg nowych ograniczeń, takich jak m. in. zakaz sprzedaży do Rosji kluczowego oprogramowania, zakaz importu LPG, czy diamentów, jak również nakaz zgłaszania dokonywania płatności na rzecz podmiotów z rosyjskim kapitałem.


Kary za naruszenie sankcji na Rosję i Białoruś w praktyce

Obowiązująca od kwietnia 2022 r. polska ustawa sankcyjna umożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i finansowej osób i podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z wojną w Ukrainie. Najnowsze dane przekazane przez właściwe organy państwowe pokazują, że wzrasta liczba toczących się postępowań, zmierzających do ukarania winnych naruszenia sankcji.

Obowiązująca od kwietnia 2022 r. polska ustawa sankcyjna umożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i finansowej osób i podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś w związku z wojną w Ukrainie. Najnowsze dane przekazane przez właściwe organy państwowe pokazują, że wzrasta liczba toczących się postępowań, zmierzających do ukarania winnych naruszenia sankcji.


Kogo dotyczą obowiązki AML?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: "Ustawa AML") nakłada szereg obowiązków, których realizacja prowadzić ma do przeciwdziałania przestępczości finansowej. Skierowane są one do szczególnej grupy przedsiębiorców, nazywanych w ustawie instytucjami obowiązanymi.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: "Ustawa AML") nakłada szereg obowiązków, których realizacja prowadzić ma do przeciwdziałania przestępczości finansowej. Skierowane są one do szczególnej grupy przedsiębiorców, nazywanych w ustawie instytucjami obowiązanymi.


Organy ścigania na tropie przedsiębiorców łamiących sankcje

Przedsiębiorcy łamiący unijne sankcje nałożone na Rosję i Białoruś nie mogą spać spokojnie. Polskie przepisy przewidują bowiem możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób naruszających zakazy w zakresie eksportu i importu towarów objętych sankcjami, a jak pokazują statystyki, organy ścigania aktywnie korzystają z przyznanych im uprawnień w zakresie wszczynania postępowań karnych.

Przedsiębiorcy łamiący unijne sankcje nałożone na Rosję i Białoruś nie mogą spać spokojnie. Polskie przepisy przewidują bowiem możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób naruszających zakazy w zakresie eksportu i importu towarów objętych sankcjami, a jak pokazują statystyki, organy ścigania aktywnie korzystają z przyznanych im uprawnień w zakresie wszczynania postępowań karnych.


Jakie obowiązki dla instytucji obowiązanych wynikają z Ustawy AML?

Podstawą unijnego i polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uregulowanego w Ustawie AML (tj. ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) jest założenie, że do stworzenia skutecznego systemu walki z przestępczością finansową, konieczne jest nałożenie na instytucje obowiązane szeregu obowiązków, tak, by mogły one pełnić rolę filtra, identyfikującego i zgłaszającego ewentualne podejrzane transakcje.

Podstawą unijnego i polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uregulowanego w Ustawie AML (tj. ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) jest założenie, że do stworzenia skutecznego systemu walki z przestępczością finansową, konieczne jest nałożenie na instytucje obowiązane szeregu obowiązków, tak, by mogły one pełnić rolę filtra, identyfikującego i zgłaszającego ewentualne podejrzane transakcje.