W przededniu drugiej rocznicy rosyjskiej pełnoskalowej militarnej agresji Rosji na Ukrainę przyjęty został trzynasty pakiet sankcji na Rosję. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Radę UE, ma on na celu osłabienie zdolności Rosji do prowadzenia wojny napastniczej, poprzez dalsze wzmacnianie środków ograniczających, ich pełne i skuteczne wdrażanie, jak również zapobieganie ich obchodzeniu.

Nowe podmioty na unijnej liście sankcyjnej

W ramach trzynastego pakietu sankcji na Rosję, prawodawca unijny postanowił o wpisaniu na unijną listę sankcyjną dodatkowych 106 osób i 88 podmiotów odpowiedzialnych za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Wśród osób i podmiotów wpisanych na unijną listę sankcyjną odnaleźć można między innymi podmioty z branży wojskowej, zaangażowane w dostawy uzbrojenia z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Rosji, jak również przedstawicieli rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, rosyjskich polityków oraz osoby zaangażowane w nielegalny proceder wywozu ukraińskich dzieci z terenów objętych działaniami wojennymi.

Wobec osób i podmiotów wpisanych na unijną listę sankcyjną stosuje się środki ograniczające, polegające na zamrożeniu ich środków finansowych i zasobów gospodarczych, jak również na zakazie udostępniania im (a także podmiotom z nimi powiązanym) jakichkolwiek środków finansowych i zasobów gospodarczych.

W praktyce oznacza to nie tylko zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz osób lub podmiotów objętych sankcjami, niezależnie od formy tej płatności, ale także zakaz dokonywania przez przedsiębiorców unijnych jakichkolwiek czynności, które prowadziłyby do polepszenia się sytuacji finansowej takiej osoby lub podmiotu – czyli do zwiększenia jej aktywów lub zmniejszenia jej zadłużenia.

Więcej na temat konsekwencji wpisania kontrahenta na listę sankcyjną znajdziesz w artykule: Kiedy można dokonać płatności na rzecz podmiotu objętego sankcjami?

Rozszerzenie listy podmiotów objętych ograniczeniami eksportowymi

Prawodawca unijny w trzynastym pakiecie sankcyjnym rozszerza również listę podmiotów bezpośrednio wspierających kompleks militarno-przemysłowy Rosji w jej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie o 27 nowych podmiotów.

Co ciekawe, część z podmiotów, które zostały wpisane na wspomnianą listę, pochodzi z krajów trzecich (np. z Indii, Sri Lanki, Chin, Serbii, Kazachstanu, Tajlandii, czy Turcji), a ich uwzględnienie w trzynastym pakiecie sankcji wynika z ich zaangażowania w obchodzenie regulacji sankcyjnych, jak również z ich zaangażowania w rozwój, produkcję i dostawę komponentów niezbędnych rosyjskiemu kompleksowi wojskowo-przemysłowemu.

Podmioty wpisane na wspomnianą listę podlegają zaostrzonym ograniczeniom eksportowym dotyczącym towarów i technologii podwójnego zastosowania, a także innych towarów i technologii, które mogą przyczynić się do technologicznego wzmocnienia rosyjskiego sektora wojskowego.

Ograniczenia w obrocie towarowym wprowadzone przez 13 pakiet sankcji

Trzynasty pakiet sankcji wprowadza również dodatkowe ograniczenia w obrocie towarowym, prowadzonym przez przedsiębiorców unijnych z podmiotami rosyjskimi.

Nowe ograniczenia eksportowe obejmują m. in. zakaz sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu wymienionych w przepisach towarów, mogących służyć jako komponenty do rozwoju i produkcji bezzałogowych statków powietrznych na rzecz jakichkolwiek osób i podmiotów z siedzibą w Rosji.

Co więcej, zakazem eksportu do Rosji objęto także inne towary, przyczyniające się do wzmocnienia rosyjskiego potencjału przemysłowego, takie jak np. transformatory elektryczne.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Compliance prawne
Dowiedz się więcej

W jaki sposób zabezpieczyć się przed naruszeniem sankcji?

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów unijnych dotyczących list sankcyjnych warto pamiętać o wdrożeniu odpowiednich procedur weryfikacji kontrahentów. Oprócz prostego sprawdzenia, czy nasz kontrahent ujęty został na listach sankcyjnych, konieczne jest bowiem zweryfikowanie również osób i podmiotów z nim powiązanych, a także jego beneficjenta rzeczywistego. Może bowiem zdarzyć się, że o ile sam kontrahent jest podmiotem zarejestrowanym i funkcjonującym w kraju nieobjętym sankcjami, to należy stosować do niego środki ograniczające, z uwagi na jego powiązania z osobami lub podmiotami wpisanymi na listy sankcyjne.

W odniesieniu do ograniczeń w obrocie towarowym z Rosją, w pierwszej kolejności weryfikacji należy poddać, czy towary stanowiące przedmiot planowanej transakcji objęte zostały stosownymi zakazami importowymi bądź eksportowymi. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na tak postawione pytanie należy bowiem wdrożyć dodatkowe działania, zabezpieczające przed, chociażby pośrednim naruszeniem sankcji, takie jak np. zebranie dodatkowej dokumentacji (np. świadectw pochodzenia towaru), czy też odpowiednich oświadczeń kontrahenta.

Trzynasty pakiet sankcji UE stanowi przejaw determinacji prawodawcy unijnego w przeciwstawieniu się agresywnej polityce Kremla i wsparciu ukraińskiego wysiłku wojennego. Nie wprowadza on jednak rewolucyjnych zmian i tak daleko idących obostrzeń sektorowych, jak wcześniejszy, dwunasty pakiet sankcji, wymuszający podjęcie działań przez w zasadzie wszystkich przedsiębiorców unijnych posiadających podmioty powiązane z siedzibą w Rosji (więcej na temat 12. pakietu sankcyjnego i wprowadzonych przez niego zakazów udostępniania oprogramowania znajdziesz w artykule Unia Europejska przyjmuje 12. pakiet sankcji)

Niezależnie od powyższego, przedsiębiorcy unijni w związku z wejściem w życie trzynastego pakietu sankcji, powinni w szczególności dokonać ponownej weryfikacji ich kontrahentów w kontekście ewentualnych powiązań z osobami i podmiotami wpisanymi na listę sankcyjną.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton zapewnia kompleksowe wsparcie w ocenie obowiązujących stosunków gospodarczych w kontekście możliwości objęcia ich sankcjami, jak również we wdrożeniu procedur, mających na celu ograniczenie ryzyka prawnego związanego z naruszeniem sankcji.

Dowiedz się więcej:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Compliance prawne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.