W reakcji na bezprawną aneksję części terytorium Ukrainy, Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu nowego, ósmego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Wprowadzone ograniczenia mają na celu obniżenie zdolności Kremla do finansowania wojny, a także uszczuplenie potencjału gospodarczego Rosji.

Unijne sankcje nałożone na Rosję

Regulacje unijne w zakresie sankcji można podzielić zasadniczo na te, które skierowane są bezpośrednio do organów Unii Europejskiej oraz państw członkowskich, jak również te, które dotyczą wszystkich osób i podmiotów mieszkających, bądź mających swoją siedzibę na terytorium UE.

Sankcje unijne adresowane do unijnych przedsiębiorców, w dużym uproszczeniu sprowadzić można do:

  • nakazu zamrożenia środków finansowych oraz zasobów gospodarczych podmiotów pozostających pod kontrolą osób wpisanych na unijne listy sankcyjne,
  • zakazu dostarczania na terytorium Federacji Rosyjskiej towarów oraz technologii podwójnego zastosowania, a także zakazu dostarczania na terytorium Federacji Rosyjskiej innych towarów, literalnie wskazanych w przepisach unijnych,
  • zakazu świadczenia określonych w przepisach unijnych usług.

Więcej na temat unijnych sankcji nałożonych na Rosję znaleźć można w artykule: Jak sankcje na Rosję wpłyną na firmy w Polsce?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Jakie zmiany przyniósł ósmy pakiet sankcji?

Ograniczenia wynikające z ósmego pakietu sankcji mają uderzyć przede wszystkim w kluczowe sektory gospodarki rosyjskiej, m. in. w sektor energetyczny, jak również w przemysł wydobywczy.

Wprowadzenie znaczących ograniczeń w zakresie transportu morskiego rosyjskiej ropy naftowej stanowić ma krok ku uniezależnieniu energetycznemu państw członkowskich Unii Europejskiej wobec Rosji.

Unia Europejska wprowadziła także zakaz importu wyrobów stalowych, które pochodzą lub są eksportowane z Rosji. Podobnymi ograniczeniami objęła również m. in. pulpę drzewną, papier, czy też kamienie i metale szlachetne wykorzystywane w przemyśle jubilerskim.

Rozszerzenie katalogu zakazanych usług

Ważny fragment

Jedną z najbardziej istotnych zmian dla unijnych przedsiębiorców, wprowadzonych przez ósmy pakiet sankcji unijnych, jest rozszerzenie katalogu usług, których nie można świadczyć na rzecz osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji o usługi architektoniczne, inżynieryjne, a także usługi doradztwa informatycznego i doradztwa prawnego.

Szczególne wątpliwości przedsiębiorców budzi zakres wspomnianych pojęć użytych przez prawodawcę unijnego. Definicje wskazanych usług, do których odwołuje się on w preambule do nowelizacji, nie są bowiem wystarczająco precyzyjne i w praktyce rodzić mogą wiele pytań.

Pozostałe ograniczenia wprowadzone ósmym pakietem sankcji

Poza wskazanymi wcześniej ograniczeniami, Unia Europejska postanowiła rozszerzyć katalog osób i podmiotów objętych nakazem zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych o osoby i podmioty, które odegrały rolę w zorganizowaniu nielegalnych „referendów”, przedstawicieli rosyjskiego sektora obrony, a także znanych propagandzistów Kremla.

Co więcej, rozszerzono wykaz produktów, których dostarczanie na terytorium Rosji jest zakazane z uwagi na ich możliwość przyczynienia się do militarnego i technologicznego wzmocnienia Rosji lub rozwoju jej sektora obrony i bezpieczeństwa.

Wprowadzono również zakaz zajmowania przez obywateli UE jakichkolwiek stanowisk w organach zarządzających niektórych osób prawnych, podmiotów lub organów będących własnością państwa rosyjskiego lub przez nie kontrolowanych.

Nowelizacja przepisów sankcyjnych, wprowadzona przez ósmy pakiet sankcji, z całą pewnością przyczyni się do uszczelnienia unijnego mechanizmu sankcyjnego. Jednocześnie, mając na uwadze dynamikę zmian w tym zakresie, przedsiębiorcy unijni muszą pamiętać o bieżącym monitorowaniu aktualnego stanu prawnego, celem uniknięcia ewentualnych naruszeń w tej materii.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton zapewnia kompleksowe wsparcie w ocenie obowiązujących stosunków gospodarczych w kontekście możliwości objęcia ich sankcjami, jak również we wdrożeniu procedur, mających na celu ograniczenie ryzyka prawnego związanego z naruszeniem sankcji.

Sankcje na Rosję i ich wpływ na firmy w Polsce – dowiedz się więcej:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.