Możliwość zakładania Podatkowych Grup Kapitałowych istnieje już od dawna, jednakże dopiero od tego roku w ramach zmian wprowadzonych wraz z Polskim Ładem, może okazać się ona szczególnie atrakcyjna dla niektórych grup kapitałowych. Złagodzono bowiem część wymogów aby taką grupę utworzyć. Równolegle wprowadzono szereg nowych regulacji w praktyce powodujących możliwy wzrost obciążeń podatkowych w ramach grup kapitałowych co wzmacnia atrakcyjność PGK. Kiedy zatem grupa kapitałowa powinna rozważyć utworzenie PGK?

Liberalizacja warunków utworzenia i funkcjonowania PGK i inne zmiany przepisów

Do 1 stycznia 2022 roku utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej, a także późniejsze jej funkcjonowanie nie było tak proste jak obecnie. W ramach zmian wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu zdecydowano się na liberalizację warunków, jakie musi spełnić grupa kapitałowa, aby utworzyć i działać w Podatkowej Grupie Kapitałowej. O najważniejszych zmianach można przeczytać w tym artykule: Podatkowe grupy kapitałowe (PGK) – czy liczba PGK w najbliższym czasie wzrośnie?

 

Równocześnie wprowadzony został szereg regulacji, który w praktyce mogą oznaczać wzrost obciążeń podatkowych w ramach grupy kapitałowej (podatek od przerzucanych dochodów, podatek minimalny itp.). Od 2021 r. wyeliminowana została również alternatywa dla PGK w postaci transparentnych podatkowo spółek komandytowych.

Wskazane czynniki oznaczać mogą wzrost zainteresowania PGK, zwłaszcza przez grupy, w których wyniki podatkowe poszczególnych spółek są zróżnicowane.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Kiedy warto zastanowić się nad założeniem PGK?

W dalszym ciągu największą zaletą funkcjonowania PGK jest możliwość wspólnego rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przez grupę kapitałową jako jeden podmiot. Na gruncie Ustawy CIT Podatkowa Grupa Kapitałowa tworzy osobny organizm podatkowy, co oznacza, że traktowana jest po prostu jako odrębny podatnik CIT. Powoduje to, że spółki działające w ramach PGK nie muszą rozliczać się osobno jeśli chodzi o ten podatek.

Bardzo często jest tak, że rozkład wyników podatkowych spółek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej jest zróżnicowany.

Nierzadko zdarza się bowiem sytuacja, w której grupy kapitałowe prowadzą w odrębnych spółkach kilka działalności i niektóre z nich pozostają dochodowe, a z kolei inne generują straty.

Wówczas PGK to rozwiązanie, które z dużym prawdopodobieństwem przyniesie wzrost efektywności podatkowej całej grupy i ograniczenie globalnych obciążeń podatkowych w całej grupie – poniżej przykłady liczbowe obrazujące efekt utworzenia PGK w ramach grupy kapitałowej.

Przykład 1: Grupa kapitałowa nie będąca PGK

W ramach grupy kapitałowej, ale nie Podatkowej Grupy Kapitałowej funkcjonują 3 spółki: Spółka A, Spółka B oraz Spółka C. Spółka A ma ugruntowaną pozycję na rynku i od lat prowadzi działalność, która przynosi spore dochody. W 2022 roku osiągnęła dochód na poziomie 20.000.000 zł. Spółki B i C w tym samym roku wygenerowały straty, odpowiednio 6.000.000 oraz 8.000.000 zł. W takich okolicznościach Spółka A zapłaci 3.800.000 zł podatku CIT (20.000.000 x 19% = 3.800.000). Co oczywiste, Spółki B i C podatku dochodowego nie zapłacą, bowiem po ich stronie dochód w ogóle nie powstał.

Spółka Dochód/strata CIT
A 20.000.000 zł 3.800.000 zł
B - 6.000.000 zł 0 zł
C - 8.000.000 zł 0 zł

Jednakże, w takiej sytuacji o wiele bardziej istotne wydaje się to, jakie obciążenie podatkowe de facto poniesie grupa kapitałowa jako całość. Jeśli obliczymy dochód całej grupy kapitałowej, to kształtuje się on na poziomie 6.000.000 zł.
(20.000.000 – (6.000.000 + 8.000.000)= 6.000.000)

Wobec tego, efektywne obciążenie podatkowe grupy kapitałowej kształtuje się na poziomie ponad 63%.
(3.800.000\6.000.000= 0,63)

Przykład 2: Grupa kapitałowa tworząca PGK

Spółki A, B i C działają w tej samej grupie kapitałowej, ale funkcjonują w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej. Poziom osiąganych przez nie dochodów kształtuje się identycznie jak w Przykładzie 1. Skoro PGK rozlicza się jako jeden samodzielny podatnik to widzimy, że jej dochód podlegający opodatkowaniu wyniesie 6.000.000 zł.
(20.000.000 – (6.000.000 + 8.000.000) = 6.000.000 zł.

Wobec tego podatek dochodowy jaki musi zapłacić PGK wyniesie wówczas 1.140.000 zł.
(6.000.000 x 19%= 1.140.000)

Jak widać, rzeczywista stawka obciążenia podatkowego, to w tym przypadku 19%, a nie jak w Przykładzie 1. ponad 63%. Co więcej, pozwala to grupie kapitałowej na oszczędność rzędu 2.660.000 zł w skali roku.
(3.800.000 – 1.140.000= 2.660.000)

Podmiot Dochód CIT Efektywna stawka podatku
Grupa kapitałowa bez PGK 6.000.000 zł 3.800.000 zł 63%
Grupa Kapitałowa z PGK 6.000.000 zł 1.440.000 zł 19%

Przedstawiony przykład wprost potwierdza realny wzrost efektywności podatkowej w ramach grupy kapitałowej. Z tego względu, biorąc pod uwagę również zmiany w przepisach Ustawy CIT jest to instytucja, którą powinny rozważyć grupy kapitałowe,  zwłaszcza biorąc pod uwagę również dostrzegalny ogólny trend wzrostu efektywnej stopy procentowej opodatkowania wśród grup kapitałowych – zachęcamy do analizy raportu dotyczącego Analiza efektywnej stawki podatkowej Grup Kapitałowych z GPW w latach 2012-2021.

Utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej może okazać się korzystne dla podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej, w której wyniki poszczególnych spółek są zróżnicowane i część spółek osiąga straty podatkowe. Przedstawione kalkulacje z pewnością pokazują, że w ramach PGK możliwy jest realny wzrost efektywności podatkowej i spadek globalnych obciążeń podatkowych dla całej grupy kapitałowej.

WSPÓŁAUTOR: Filip Borowicz, Stażysta, Zespół Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.