Dziś poziom WIBOR to ok. 0,3%. Nie wszyscy sobie jednak zdają sprawę, że istnieje rynek, który pozwala przewidzieć poziom tych stawek w przyszłości i który warto obserwować w celu dokonywania rzetelnej oceny swoich przyszłych kosztów finansowania.

Przewidywania rynku dotyczące poziomu stawek WIBOR

Pewnie wiele osób zastanawia się co dalej z poziomem stawek WIBOR. Zwłaszcza w kontekście fatalnych danych inflacyjnych i pierwszych oznak zmiany retoryki NBP. Jedynym rzetelnym źródłem wiedzy na ten temat jest rynek terminowej stopy procentowej. Ceny transakcji IRS (Interest Rate Swap) odpowiadają nam na to pytanie. Pokazują przewidywania rynku dotyczące uśrednionego poziomu WIBORu w okresie odpowiadającym długości transakcji IRS. Z wykresu ceny 10-letniej transakcji IRS na PLN wynika, że dziś rynek przewiduje, że średni poziom WIBOR 6M w ciągu najbliższych 10 lat wyniesie 2,4%. Oznacza to wzrost o ok.140 punktów bazowych (z poziomu 1%) od początku 2021 i wzrost o ok. 160 punktów bazowych (z poziomu 0,8%) od połowy 2020, kiedy notowaliśmy historyczne minima.

Jak widać dynamika wzrostu ceny ogromna. Nie pozostawiająca także złudzeń co do skali nadchodzących oficjalnych podwyżek stóp procentowych. Biorąc pod uwagę, że prawie wszystkie kredyty w Polsce „chodzą” na zmiennych stawkach referencyjnych oraz, że obecne WIBORy wynoszą ok. 0,3%, to – w konfrontacji z ostatnimi przewidywaniami rynkowymi – należy się liczyć ze wzrostem koszów finasowania w perspektywie tych 10 lat o ok. 200 punktów bazowych (p.a.).”

Źródlo danych: EIKON by Refinitiv

Jak wzrosną koszty finansowania w kredytach opartych na stawce WIBOR

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zarządzanie ryzykiem biznesowym

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.