fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Jesteśmy bardzo efektywni! Zapewnia to pierwszy w Polsce model biznesowy, łączący w sobie: zespół najlepszych specjalistów – zarówno matematyków finansowych z wieloletnią praktyką bankową, jak i osoby tworzącej rozwiązania dla największych polskich korporacji oraz jednostek samorządu terytorialnego, posiadającej doświadczenie w zarządzaniu największymi portfelami instrumentów pochodnych, posiadanie licencji systemu pozwalającego na budowę narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem rynkowym i wycenę dowolnych instrumentów finansowych „na żywo” z dostępem do bieżących cen rynku międzybankowego, model współpracy w ramach zespołu gwarantujący najwyższą jakość, elastyczność i szybkość w dostarczaniu rozwiązań

Finansowanie to krwiobieg każdej gospodarki. Uczestnictwo w rynku długu warunkuje rozwój, ale też oznacza konieczność zmierzenia się ze złożoną materią wyceny portfeli dłużnych, identyfikacją ryzyka rynkowego z nimi związanego oraz zarządzania tym ryzykiem. Niezależnie od wymogów regulacyjnych, dotyczących różnych sektorów życia gospodarczego, ryzyka te mają w praktyce podobną naturę dla wszystkich kredytobiorców – przedsiębiorstw oraz samorządów. Ryzyka te powinny być na bieżąco analizowane oraz zabezpieczane. Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym zapewnia:

 • przeprowadzanie benchmarkingu transakcji zabezpieczających (IRS, CIRS, Caps, Floors, strategie opcyjne) na bazie budowanych w tym celu kalkulatorów,
 • budowę efektywnych strategii zabezpieczających ryzyko stopy procentowej,
 • rynkową wycenę wartości i wrażliwości portfeli fundingowych,
 • rynkową wycenę portfeli instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko stopy procentowej,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów wspierających rachunkowość zabezpieczeń w związku z zabezpieczaniem ryzyka stopy procentowej,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do pomiaru ryzyka rynkowego (np. analiza VaR) wynikającego z posiadania instrumentów indeksowanych do zmiennej stopy procentowej,
 • stworzenie lub audyt polityki zabezpieczeń ryzyka stopy procentowej.

Według ankiety przeprowadzonej w 2006 roku wśród reprezentatywnej grupy kilkuset dyrektorów finansowych globalnych korporacji, ryzyko walutowe, spośród listy kilkudziesięciu rodzajów ryzyka, uznane zostało potencjalnie za najkosztowniejsze, gdyby się zmaterializowało, a wcześniej nie zostało zabezpieczone. Przytoczone wyniki ankiety wydają się o tyle ciekawe, że po dwóch latach od jej przeprowadzenia wybuchł światowy kryzys finansowy i ceny na rynkach walutowych wykazały największą zmienność w całej historii ich istnienia. W kolejnych latach kryzys opcji walutowych w Polsce dodatkowo pokazał, jak ważną kwestią dla każdego uczestnika rynku walutowego powinno być efektywne zarządzanie ryzykiem. Aby chronić przedsiębiorców przed podobnymi sytuacjami, Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym zapewnia:

 • przeprowadzanie benchmarkingu transakcji zabezpieczających (Forwards, walutowe opcje waniliowe, walutowe opcje egzotyczne, strategie opcyjne),
 • budowę efektywnych strategii zabezpieczających ryzyko walutowe,
 • rynkową wycenę wartości i wrażliwości portfeli generujących ryzyko walutowe,
 • rynkową wycenę portfeli instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do zarządzania ryzykiem walutowym,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów wspierających rachunkowość zabezpieczeń,
 • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do pomiaru ryzyka rynkowego (np. analiza VaR) związanych z instrumentami walutowymi,
 • stworzenie lub audyt polityki zabezpieczeń ryzyka walutowego.

Podstawą każdej umowy PPP jest prawidłowy model finansowy, w którym jednym z najważniejszych elementów jest koszt finansowania oraz jego zmiany wynikające z wahań cen rynkowych stóp procentowych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie we wskazaniu źródeł oraz wielkości ryzyka rynkowego w projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz w ich zabezpieczaniu poprzez:

 • szacowanie rynkowej wartości i wrażliwości portfeli kredytowych
 • dobór najbardziej efektywnej strategii zabezpieczeń,
 • benchmarking transakcji zabezpieczających.

Efektywne zarządzanie płynnością stanowi podstawę bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Może też stanowić źródło dodatkowych przychodów dzięki polityce lokowania ewentualnych nadwyżek finansowych w zgodzie z profilem ryzyka rynkowego firmy. Wspieramy w tym zakresie poprzez:

 • budowę narzędzi służących do analizy struktury płynności (wskaźniki płynności, urealniona luka płynności, osad, koncentracja depozytów, testy warunków skrajnych)
 • lokowanie nadwyżek finansowych w instrumenty zarówno rynku pieniężnego, jak i opcyjnego o profilu dającym z jednej strony gwarancję bezpieczeństwa lokowanych środków z drugiej – możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów z ulokowanego kapitału.

Nowa usługa! Wycena wartości godziwej IRS

W ramach Zespołu Zarządzania Ryzykiem Finansowym uruchomiliśmy nowy produkt – Raport z wyceną wartości godziwej transakcji IRS, opartej o kwotowania pochodzące z rynku międzybankowego.

Czy wiesz, że bank, oferując Twojej firmie transakcję IRS, zawsze zawiera w niej swoją marżę? Czy wiesz, jaka jest jej wysokość i jak mocno możesz ją obniżyć w trakcie negocjacji? Nasze raporty pozwalają Klientom odpowiedzieć na te pytania i przynoszą tym samym oszczędności warte kilkaset tysięcy, a nawet miliony złotych.

Elementy usługi wycena wartości IRS

Dzięki posiadaniu doświadczonego zespołu najwyższej klasy matematyków finansowych, praktycznego doświadczenia w handlu instrumentami pochodnymi oraz licencji na systemy EIKON firmy Thomson Reuters dostarczamy opracowania, w których:

 • sprawdzamy dla naszych Klientów, jaka była faktyczna cena transakcji Interest Rate Swap na rynku międzybankowym (bez marży baku), którą nasz Klient zawarł w przeszłości,
 • dostarczamy informację na temat bieżącej ceny międzybankowej transakcji IRS, którą nasz Klient ma zamiar zawrzeć,
 • wskazujemy, jaka jest godziwa, międzybankowa wartość wcześniej zawartej transakcji IRS – czyli rynkowa wartości NPV (definiowane także jako early termination fee) transakcji IRS dla dowolnej daty z przeszłości,
 • wskazujemy, jaka powinna być wartość tej części stałej stopy procentowej oferowanej w kredycie naszemu Klientowi, która pochodzi z kwotowań rynku międzybankowego (czyli wynika z kwotowania z rynku IRS).

Zapraszamy do współpracy!

Inne artykuły z kategorii: Konsulting Zobacz wszystkie

Zarządzanie relacjami z dostawcami

W celu optymalnego wykorzystania wartości wynikającej z podpisanej umowy z dostawcą, kolejnym etapem strategicznego zarządzania obszarem zakupowym powinno być zarządzanie relacjami z dostawcami (Supplier Relationship Management, SRM).

Napisz scenariusz sukcesji dla Twojej firmy

„Czarny łabędź” skłonił w tym roku wiele firm rodzinnych do refleksji nad przyszłością biznesu. Wiele z nich napisało już swoje scenariusze i rozpoczęło procesy sukcesyjne. Początek nowego roku to czas postanowień i uruchamiania zmian, a…

Najczęściej czytane