Kolejny projekt ustawy wprowadzającej kolejne rozwiązania „uszczelniające” podatki wszedł w życie od 1 stycznia 2021 r. Wprowadził nie tylko przepisy o podwójnym opodatkowaniu spółek komandytowych, ale także nakładające obowiązki dot. strategii podatkowej!

Podwójny sierpowy w komandytowe

Na mocy przepisów o publikowaniu informacji o strategii podatkowej (art. 27c Ustawy CIT) najwięksi podatnicy CIT (o przychodach pow. 50 mln EUR rocznie) oraz podatkowe grupy kapitałowe muszą od 2021 r. publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej, obejmujące:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
  • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 2. informacje odnośnie realizacji obowiązków podatkowych, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą,
 3. informacje o:
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  • planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
 4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  • ogólnej interpretacji podatkowej,
  • interpretacji indywidualnej,
  • wiążącej informacji stawkowej,
  • wiążącej informacji akcyzowej,
 5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz niechętnych wymianie informacji podatkowych,

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Jakie obszary powinna obejmować strategia podatkowa, aby móc złożyć sprawozdanie z jej realizacji, opisaliśmy w artykule Obowiązek informowania o strategii podatkowej – najczęstsze pytania.

W toczącej się pod koniec 2020 r. debacie na temat podwójnego opodatkowania spółek komandytowych nie przebiła się więc informacja przy samym opodatkowaniu ich CIT może małej wagi, ale o której trzeba pamiętać:

opodatkowanie CIT spółek komandytowych oznacza jednocześnie, że te, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln EUR, muszą także publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej. Informacje o ich opodatkowaniu są publikowane przez Ministra Finansów, tak, jak spółek kapitałowych o dużych przychodach.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Nokaut: przepisy przejściowe dotyczące strategii podatkowej

Kolejne przepisy rozdymające sprawozdawczość, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę fiskusa, nie dziwią. Jednak uciążliwość przepisów o strategii podatkowej dodatkowo potęgują nieprecyzyjne przepisy przejściowe, utrudniające określenie, jakie obowiązki ciążą na podatniku i kiedy ma je wypełnić.

Przepisy nakładające obowiązek publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Co to oznacza dla spółek komandytowych, których przychody zobowiązują do przygotowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej? Może mieć to daleko idące skutki z uwagi na konieczność opublikowania informacji o „planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych”.

W przypadku przyjęcia, że publikacji podlegają informacje dotyczące 2020 r., „duże” spółki komandytowe podejmujące działania restrukturyzacyjne nieskutkujące przekształceniem takim, że w ogóle nie nabędą statusu podatnika CIT, powinny ujawnić, jakie działania planowały i ostatecznie podjęły.
Tym samym zostaną zmuszone do podania „na tacy” informacji o działaniach restrukturyzacyjnych, co może ułatwić organom podatkowym ich kwestionowanie.

Biorąc pod uwagę fakt, że wiele działań restrukturyzacyjnych może podlegać raportowaniu na podstawie przepisów o schematach podatkowych, należy zmieniać strukturę prawną biznesu ostrożnie. Korzyści wynikające ze zmian „przekombinowanych”, nieuzasadnionych ekonomicznie, wobec wyposażenia organów podatkowych w szeroką wiedzę o działaniach podatnika mogą okazać się iluzoryczne. Nowe formy prowadzenia biznesu trzeba więc wybrać mądrze.

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej oznacza, że warto zacząć rozważać wprowadzenie procedur podatkowych zasługujących na miano strategii podatkowej i niejako „przy okazji” uregulować zarządzanie kwestiami podatkowymi w firmie. Od 2021 r. podatnicy, w szczególności spółki komandytowe, powinni brać pod uwagę, że być może będą zmuszeni „pokazać” co robili już w bieżącym roku podatkowym i nic nie wskazuje na zmiany na korzyść podatników w tym zakresie.

BEZPŁATNY INFORMATOR: Strategia podatkowa: jak, kiedy i kto musi ją stworzyć?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.