fbpx

Treść artykułu

Projekt ustawy wprowadzającej kolejne rozwiązania „uszczelniające” podatki dochodowe trafił do Senatu, co czyni wysoce prawdopodobnym wejście w życie zmian od 1 stycznia 2021 r. Przypominamy, że zawiera nie tylko przepisy o podwójnym opodatkowaniu spółek komandytowych, ale także nakładające obowiązki dot. strategii podatkowej!

Podwójny sierpowy w komandytowe

Przepisy o publikowaniu informacji o strategii podatkowej (dodany art. 27c Ustawy CIT) nie zmieniły się znacznie w toku debaty sejmowej. Oznacza to, że najwięksi podatnicy CIT (o przychodach pow. 50 mln EUR rocznie) oraz podatkowe grupy kapitałowe będą musiały od 2021 r. publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej, obejmujące:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika:
  • procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
  • dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
 2. informacje odnośnie realizacji obowiązków podatkowych, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą,
 3. informacje o:
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
  • planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,
 4. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:
  • ogólnej interpretacji podatkowej,
  • interpretacji indywidualnej,
  • wiążącej informacji stawkowej,
  • wiążącej informacji akcyzowej,
 5. informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową oraz niechętnych wymianie informacji podatkowych,

– z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Jakie obszary powinna obejmować strategia podatkowa, aby móc złożyć sprawozdanie z jej realizacji, opisaliśmy w artykule Jawność ponad wszystko, czyli o obowiązkach dotyczących strategii podatkowej.

W debacie na temat podwójnego opodatkowania spółek komandytowych nie przebija się więc informacja przy samym opodatkowaniu ich CIT może małej wagi, ale która, kiedy kurz związany ze zmianami opadnie, stanie się jasna:

opodatkowanie CIT spółek komandytowych oznacza jednocześnie, że te, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, przekroczyła równowartość 50 mln EUR, będą musiały także publikować informacje o realizowanej strategii podatkowej. Informacje o ich opodatkowaniu będą publikowane przez Ministra Finansów, tak, jak spółek kapitałowych o dużych przychodach.

Sprawdź Doradztwo podatkowe Grant Thornton

Nokaut: przepisy przejściowe dotyczące strategii podatkowej

Kolejne przepisy rozdymające sprawozdawczość, biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę fiskusa, nie dziwią. Jednak uciążliwość przepisów o strategii podatkowej dodatkowo potęgują nieprecyzyjne przepisy przejściowe, utrudniające określenie, jakie obowiązki ciążą na podatniku i kiedy ma je wypełnić.

Przepisy nakładające obowiązek publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r., co rodzi obawy, że publikacji będzie podlegać sprawozdanie z realizacji strategii za 2020 r. (o czym również szerzej w poprzednim artykule o strategii podatkowej).

Co by to oznaczało dla spółek komandytowych, których przychody zobowiązują do przygotowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej? Może mieć to daleko idące skutki z uwagi na konieczność opublikowania informacji o „planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych”.

W przypadku przyjęcia, że publikacji podlegać będą informacje dotyczące 2020 r., „duże” spółki komandytowe podejmujące działania restrukturyzacyjne nieskutkujące przekształceniem takim, że w ogóle nie nabędą statusu podatnika CIT, celem obniżenia zobowiązań podatkowych, powinny ujawnić, jakie działania planowały i ostatecznie podjęły.
Tym samym zostaną zmuszone do podania „na tacy” informacji o działaniach restrukturyzacyjnych, co może ułatwić organom podatkowym ich kwestionowanie.

Biorąc pod uwagę to, jak i fakt, że wiele z takich działań może podlegać raportowaniu na podstawie przepisów o schematach podatkowych, należy zmieniać strukturę prawną biznesu ostrożnie. Korzyści wynikające ze zmian „przekombinowanych”, nieuzasadnionych ekonomicznie, wobec wyposażenia organów podatkowych w szeroką wiedzę o działaniach podatnika mogą okazać się iluzoryczne. Nowe formy prowadzenia biznesu trzeba więc wybrać mądrze.

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej wraz z wpłynięciem nowelizacji do Senatu przed początkiem listopada zbliżył się do wejścia w życie na tyle, że warto zacząć rozważać wprowadzenie procedur podatkowych zasługujących na miano strategii podatkowej i niejako „przy okazji” uregulować zarządzanie kwestiami podatkowymi w firmie. Już teraz podatnicy, w szczególności spółki komandytowe, powinni brać pod uwagę, że być może będą zmuszeni „pokazać” co robili już w bieżącym roku podatkowym.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane