Dotacje z UE

Czym jest wsparcie w pozyskaniu dotacji?

To kompleksowa obsługa procesu aplikacyjnego, począwszy od konsultacji przy optymalnym sformułowaniu zakresu projektu, poprzez znalezienie właściwego programu oraz przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji.

 • Kiedy można uzyskać dotacje z UE

  Na bieżąco monitorujemy wszystkie programy związane z pozyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich. Poznając Państwa potrzeby, jesteśmy w stanie pod ich kątem dobrać do projektu odpowiedni program.

 • Co zyskujesz korzystając ze wsparcia?

  Skuteczne wspieranie naszych Klientów potwierdzone jest pozyskaniem dotacji na różnego rodzaju projekty, zarówno inwestycyjne, jak i szkoleniowe.

Zakres wsparcia

 • Identyfikacja źródeł finansowania projektu

  Pierwszym etapem prac zmierzających do uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych jest odpowiednie zidentyfikowanie możliwości dofinansowania projektu, na który chcieliby Państwo uzyskać dotację. Prawidłowe zrozumienie Państwa potrzeb inwestycyjnych pozwoli nam na wskazanie odpowiedniego programu unijnego oraz przygotowanie wniosku spełniającego wymagane kryteria w taki sposób, aby projekt uzyskał wysoką pozycję na liście rankingowej projektów i uzyskał dofinansowanie.

 • Monitorowanie dostępnych funduszy unijnych

  Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich, zarówno z programów  europejskich, ogólnopolskich, jak i z regionalnych programów operacyjnych. W pierwszym okresie znane są ogólne wytyczne dotyczące poszczególnych programów. Szczegółowe warunki pojawiają się w późniejszym okresie, dlatego też znając Państwa potrzeby na bieżąco monitorujemy wszystkie programy pod kątem ich odpowiedniego doboru do Państwa projektu.

 • Ocena szans uzyskania pomocy finansowej z funduszy UE

  Kolejnym etapem jest ocena szans uzyskania dotacji z przedstawionych przez naszych specjalistów konkretnych programów. Ustalenie zakresu inwestycji,  jej kluczowych wskaźników oraz warunków brzegowych jest niezbędne do zoptymalizowania szans na pozyskanie środków unijnych. Szanse te oceniamy w oparciu o zasady realizacji projektów, procedurę dotyczącą wyboru i oceny wniosku oraz  priorytetowe kryteria oceny zawarte w szczegółowych wytycznych do konkursu.

 • Analiza możliwości wykorzystania funduszy unijnych

  Wynikiem naszych prac będzie przedstawiony Państwu dokument, który zawiera analizę wszystkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych w ramach wskazanych programów. Decyzja o ubieganiu się o wsparcie podjęta na podstawie przedstawionego dokumentu jest pierwszym krokiem do przygotowania wniosku aplikacyjnego.

 • Przygotowanie analiz i dokumentacji aplikacyjnej

  Najważniejszym etapem prac zmierzających do uzyskania dotacji jest przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych. Prawidłowe i kompletne przygotowanie dokumentacji maksymalizuje szanse w zakresie pozyskania funduszy na wskazany przez Państwa projekt. Jest to etap, w którym przedstawiamy Państwu szczegółowe wymogi konkursowe, przekazujemy listę niezbędnych dokumentów oraz informacji, które są niezbędne do przygotowania wniosku o przyznanie dotacji. Na ich podstawie przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną oraz zobowiązujemy się do wprowadzania odpowiednich poprawek i korekt.

 • Obsługa i doradztwo w trakcie realizacji projektu

  Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany do dofinansowania, jesteśmy gotowi  wspierać Państwa w procesie zarządzania i rozliczania projektu.

  • Wsparcie przy przygotowywaniu zapytań ofertowych
  • Wsparcie w przygotowywaniu wniosków o płatność
  • Wsparcie przy przygotowywaniu niezbędnych dokumentów
  • Wsparcie w zakresie przeprowadzenia naboru ofert i wyboru wykonawców
  • Wsparcie w zakresie prowadzenia dokumentacji projektowej
  • Wsparcie w zakresie wprowadzenia zmian realizacji projektu (np. zmiana harmonogramu)
  • Wsparcie podczas kontroli Instytucji Finansującej
  • Inne
 • Rozliczenie projektu

  Na Państwa zlecenie obsługujemy również rozliczenie projektu, w tym przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu.

 • Wnioski o dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

  Nasze wsparcie polega na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w skład której wchodzą:

  • Wnioski o dofinansowanie
  • Studia wykonalności/Biznes plany
  • Raporty oddziaływania na środowisko
  • Inne wymagane dokumenty

  Na Państwa życzenie obsługujemy również rozliczenie projektu, w tym przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu i udział w jego kontroli.

 • Programy operacyjne w ramach doradztwa europejskiego Grant Thornton

  Ponadto organizujemy szkolenia w zakresie uzyskiwania dotacji unijnych oraz przygotowywania dokumentów strategicznych.

Zobacz pozostałe (6)
Fundusze europejskie dla firm 2021-2027

W nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 przedsiębiorstwa będą mogły ponownie skorzystać z licznych możliwości dofinansowania.

Poznaj je!

Dlaczego Grant Thornton?

Współpracuj z doświadczonymi doradcami

Zespół kilkunastu doradców Grant Thornton w zakresie pozyskiwania środków pomocowych posiada niezbędne doświadczenia i kompetencje w zakresie aplikowania oraz rozliczania projektów. Są one potwierdzone, między innymi, licznymi pozyskanymi dotacjami dla naszych klientów.

 • 29 lat

  działalności w Polsce

 • 850

  pracowników w 8 biurach

 • 2100+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Dotacje z UE

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów