fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę procesu aplikacyjnego, począwszy od konsultacji przy optymalnym sformułowaniu zakresu projektu, poprzez znalezienie właściwego programu oraz przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji.

Skuteczne wspieranie naszych klientów potwierdzone jest pozyskaniem dotacji na różnego rodzaju projekty, zarówno inwestycyjne, jak i szkoleniowe.

Identyfikacja źródeł finansowania projektu

Pierwszym etapem prac zmierzających do uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych jest odpowiednie zidentyfikowanie możliwości dofinansowania projektu, na który chcieliby Państwo uzyskać dotację. Prawidłowe zrozumienie Państwa potrzeb inwestycyjnych pozwoli nam na wskazanie odpowiedniego programu unijnego oraz przygotowanie wniosku spełniającego wymagane kryteria w taki sposób, aby projekt uzyskał wysoką pozycję na liście rankingowej projektów i uzyskał dofinansowanie.

Monitorowanie dostępnych funduszy unijnych

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich, zarówno z programów  europejskich, ogólnopolskich, jak i z regionalnych programów operacyjnych. W pierwszym okresie znane są ogólne wytyczne dotyczące poszczególnych programów. Szczegółowe warunki pojawiają się w późniejszym okresie, dlatego też znając Państwa potrzeby na bieżąco monitorujemy wszystkie programy pod kątem ich odpowiedniego doboru do Państwa projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem o dotacjach, w którym prowadzimy zestawienie bieżących konkursów lub pobrania Kompendium wiedzy o dotacjach na lata 2014-2020:

Kompendium wiedzy o dotacjach na lata 2014-2020

(.pdf, Rozmiar: 12,92 MB)

Ocena szans uzyskania pomocy finansowej z funduszy UE

Kolejnym etapem jest ocena szans uzyskania dotacji z przedstawionych przez naszych specjalistów konkretnych programów. Ustalenie zakresu inwestycji,  jej kluczowych wskaźników oraz warunków brzegowych jest niezbędne do zoptymalizowania szans na pozyskanie środków unijnych. Szanse te oceniamy w oparciu o zasady realizacji projektów, procedurę dotyczącą wyboru i oceny wniosku oraz  priorytetowe kryteria oceny zawarte w szczegółowych wytycznych do konkursu.

Analiza możliwości wykorzystania funduszy unijnych

Wynikiem naszych prac będzie przedstawiony Państwu dokument, który zawiera analizę wszystkich niezbędnych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych w ramach wskazanych programów. Decyzja o ubieganiu się o wsparcie podjęta na podstawie przedstawionego dokumentu jest pierwszym krokiem do przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Przygotowanie analiz i dokumentacji aplikacyjnej

Najważniejszym etapem prac zmierzających do uzyskania dotacji jest przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych. Prawidłowe i kompletne przygotowanie dokumentacji maksymalizuje szanse w zakresie pozyskania funduszy na wskazany przez Państwa projekt. Jest to etap, w którym przedstawiamy Państwu szczegółowe wymogi konkursowe, przekazujemy listę niezbędnych dokumentów oraz informacji, które są niezbędne do przygotowania wniosku o przyznanie dotacji. Na ich podstawie przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną oraz zobowiązujemy się do wprowadzania odpowiednich poprawek i korekt.

 

image002

 

Obsługa i doradztwo w trakcie realizacji projektu

Jeżeli projekt zostanie zaakceptowany do dofinansowania, jesteśmy gotowi  wspierać Państwa w procesie zarządzania i rozliczania projektu.

 • Wsparcie przy przygotowywaniu zapytań ofertowych
 • Wsparcie w przygotowywaniu wniosków o płatność
 • Wsparcie przy przygotowywaniu niezbędnych dokumentów
 • Wsparcie w zakresie przeprowadzenia naboru ofert i wyboru wykonawców
 • Wsparcie w zakresie prowadzenia dokumentacji projektowej
 • Wsparcie w zakresie wprowadzenia zmian realizacji projektu (np. zmiana harmonogramu)
 • Wsparcie podczas kontroli Instytucji Finansującej
 • Inne
Zobacz prezentację

Rozliczenie projektu

Na Państwa zlecenie obsługujemy również rozliczenie projektu, w tym przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu.

Wnioski o dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Nasze wsparcie polega na przygotowaniu kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej, w skład której wchodzą:

 • Wnioski o dofinansowanie
 • Studia wykonalności/Biznes plany
 • Raporty oddziaływania na środowisko
 • Inne wymagane dokumenty

Na Państwa życzenie obsługujemy również rozliczenie projektu, w tym przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami oraz przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu i udział w jego kontroli.

Programy operacyjne w ramach doradztwa europejskiego Grant Thornton

Ponadto organizujemy szkolenia w zakresie uzyskiwania dotacji unijnych oraz przygotowywania dokumentów strategicznych.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo europejskie Zobacz wszystkie

Fundusze UE dla ukraińskich przedsiębiorców

Czy ukraińscy przedsiębiorcy przenoszący działalność do Polski mogą liczyć na pomoc finansową? Wojna na Ukrainie sprawiła, że do Polski trafiło wielu przedsiębiorców ukraińskich oraz osób, które będą w Polsce starały się założyć działalność gospodarczą. Jaką…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane