Wyzwania i zagrożenia cyberbezpieczeństwa w obszarze finansowym i kadrowo-płacowym w firmach. Na co powinien przygotować się rynek w 2024 roku w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego?

ANKIETA CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Cyberbezpieczeństwo coraz większym wyzwaniem dla firm

Rosnąca liczba incydentów corocznie raportowanych przez CSIRT Polska oraz wykorzystywane metody ataków na przedsiębiorstwa stanowią coraz większe zagrożenie dla całego rynku. W samym 2022 roku odnotowano w Polsce ponad 25 tysięcy incydentów. Poza oficjalnymi rządowymi statystykami corocznie wykrywane są incydenty, które dotykają organizacje bez względu branżę i wielkość firmy.

W praktyce wystarczy jeden incydent, aby zakłócić ciągłość działania całej firmy na wiele dni a nawet miesięcy, a w przypadku zaawansowanych ataków narazić firmę na ogromną odpowiedzialność wobec klientów i organów nadzoru.

Jak sprawdzić, czy firma przygotowana jest na potencjalny incydent? Jak się chronić przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami? Czy w razie incydentu cyberbezpieczeństwa firma jest w stanie przywrócić kluczowe dane i usługi w akceptowalnym czasie? Co zrobić żeby ograniczyć ryzyko bezpowrotnej utraty kluczowych danych?

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

Księgowość, finanse i kadry – najbardziej narażone na cyberataki

Celem większości hakerów wcale nie jest przerwanie ciągłości działania firmy, ale natychmiastowe spieniężenie swoich umiejętności. Obszary, które są najbliżej finansów i są w stanie przeprowadzić operacje gotówkowe są łatwe do zlokalizowania w większości firm – jest to księgowość, ale również obszar kadrowo-płacowy.

Stąd też celem ataków socjotechnicznych (i nie tylko!) w większości przypadków są osoby odpowiadające za całość lub część procesu finalnie prowadzącego do wykonania bądź autoryzacji przelewów.

Czytaj więcej: Trendy w rozwoju systemów księgowych oraz kadrowo-płacowych

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Wirtualny Szef Bezpieczeństwa Informacji – vCISO
Dowiedz się więcej

Czy moja firma jest bezpieczna, jeśli mam zespół IT?

Biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologicznego oraz nowe, niebezpieczne pomysły hakerów należy uznać, że oczekiwanie od informatyki zapewnienia bezpieczeństwa systemów jest niewłaściwe i tworzy złudne poczucie bezpieczeństwa.

Obecna dynamika zagrożeń zmusza firmy na całym świecie do oddzielenia funkcji utrzymania systemów od funkcji ich zabezpieczenia i monitorowania bezpieczeństwa. Informatyka ma na celu dostarczenie usług użytkownikowi biznesowemu, a bezpieczeństwo ma na celu zabezpieczenie tych usług przed zagrożeniami.  Przerzucenie dziś całej odpowiedzialności na zespół IT nie jest wystarczająco efektywne i rzadko pozwala osiągnąć cel.

Jak zabezpieczyć się przed cyberatakiem?

Na takie pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Każdy przypadek jest inny i dlatego strategia cyberbezpieczeństwa powinna być każdorazowo przygotowana na podstawie analizy ryzyka i nadawać poszczególnym zadaniom odpowiednie priorytety.

W dobrze zbudowanej strategii powinny być zawarte zarówno elementy organizacyjne jak i techniczne, takie jak zapewnienie sprawności infrastruktury, właściwa konfiguracja urządzeń, odpowiednie i aktualne wersje oprogramowania, ale również proces podnoszenia świadomości zagrożeń i sposobów reagowania użytkowników oraz podnoszenie poziomu wiedzy pracowników IT w zakresie zabezpieczeń i nowych rozwiązań.

Jak możemy pomóc?

W odpowiedzi na bieżące problemy firm borykających się z niewystarczającym zabezpieczeniem swoich danych, przygotowaliśmy usługę vCISO. Usługa zapewnia kompletną ochronę w zakresie zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz ma na celu całościowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa w procesach biznesowych, systemach informatycznych oraz podniesienie świadomości pracowników, współpracowników i partnerów biznesowych w zakresie obecnych zagrożeń oraz metod ochrony.

Unikalną cechą naszej usługi jest kompleksowe pokrycie wszystkich aspektów zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania a tam, gdzie istnieje taka potrzeba wsparcie w opracowaniu, wdrożeniu i utrzymaniu poziomu bezpieczeństwa zgodnego z oczekiwaniami biznesowymi.

Czytaj więcej: Czym jest Outsourcing IT? Korzyści z wdrożenia i trendy w rozwoju

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Cyberbezpieczeństwo i outsourcing IT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.