Podatek akcyzowy

TOP 20 zmian i wyzwań podatkowych na 2023 r.

Rok 2022 okazał się niezwykle intensywny, jeśli chodzi o wprowadzane w życie lub projektowane zmiany podatkowe. W 2023 r. przedsiębiorcy wiele z nich będą musieli zastosować w praktyce. Poniżej prezentujemy 20 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które czekają firmy w nowym roku.

Rok 2022 okazał się niezwykle intensywny, jeśli chodzi o wprowadzane w życie lub projektowane zmiany podatkowe. W 2023 r. przedsiębiorcy wiele z nich będą musieli zastosować w praktyce. Poniżej prezentujemy 20 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które czekają firmy w nowym roku.


Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów

Przywóz towarów na obszar celny UE wiąże się z obowiązkiem zapłaty cła oraz podatków importowych – VAT, a w niektórych przypadkach także akcyzy. Wprawdzie podatki…

Przywóz towarów na obszar celny UE wiąże się z obowiązkiem zapłaty cła oraz podatków importowych – VAT, a w niektórych przypadkach także akcyzy. Wprawdzie podatki…


Akcyza – uwaga na normy zużycia

Jeżeli wykorzystujesz w prowadzonej działalności gospodarczej alkohol etylowy np. do produkcji substancji biobójczych czy aromatów lub zużywasz wyroby ropopochodne do produkcji np. farb lub lakierów,…

Jeżeli wykorzystujesz w prowadzonej działalności gospodarczej alkohol etylowy np. do produkcji substancji biobójczych czy aromatów lub zużywasz wyroby ropopochodne do produkcji np. farb lub lakierów,…


Pakiet paliwowy niezgodny z prawem UE

Jednym ze sztandarowych, podatkowych przedsięwzięć legislacyjnych w 2016 r. było wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego Miał on ograniczyć nieprawidłowości występujące w obrocie paliwami. Istotnym jego elementem…

Jednym ze sztandarowych, podatkowych przedsięwzięć legislacyjnych w 2016 r. było wprowadzenie tzw. pakietu paliwowego Miał on ograniczyć nieprawidłowości występujące w obrocie paliwami. Istotnym jego elementem…


Podatkowe obowiązki sprawozdawcze w 2021 roku

Dla polskich przedsiębiorców rok 2021 to kolejne podatkowe obowiązki sprawozdawcze, w tym obowiązek publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej. O czym jeszcze podatnicy będą musieli…

Dla polskich przedsiębiorców rok 2021 to kolejne podatkowe obowiązki sprawozdawcze, w tym obowiązek publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej. O czym jeszcze podatnicy będą musieli…


Produkcja płynów dezynfekujących w czasach COVID-19. Podatek akcyzowy i inne obowiązki

Pandemia koronawirusa spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekujące. Wiele tego rodzaju produktów wytwarzanych jest na bazie alkoholu etylowego. Stąd też wzrosło także zapotrzebowanie na…

Pandemia koronawirusa spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekujące. Wiele tego rodzaju produktów wytwarzanych jest na bazie alkoholu etylowego. Stąd też wzrosło także zapotrzebowanie na…


Nomenklatura Scalona (CN) wkracza do podatku od towarów i usług

Nomenklatura Scalona (CN) jako klasyfikacja towarowa kojarzy się z Taryfą Celną, importem towarów i należnościami celnymi. Wkrótce jednak ma ona obowiązywać również przy klasyfikacji towarów…

Nomenklatura Scalona (CN) jako klasyfikacja towarowa kojarzy się z Taryfą Celną, importem towarów i należnościami celnymi. Wkrótce jednak ma ona obowiązywać również przy klasyfikacji towarów…