Zagadnienia związane z ESG cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko z powodu postępujących unijnych regulacji w tym zakresie, ale również na skutek zwiększającej się świadomości społeczeństwa o środowisku, społecznej odpowiedzialności i ładzie korporacyjnym.

Wiele przedsiębiorstw, wyprzedzając unijne obowiązki związane ze sprawozdawczością niefinansową w zakresie zrównoważonego rozwoju, już teraz przywiązuje coraz większą wagę do ESG pomimo, że dla większości podmiotów konkretne wymogi raportowania zaczną obowiązywać w 2025 r.

Kogo będzie dotyczył obowiązek raportowania od 2025 r.?

Wraz z początkiem 2025 r., katalog podmiotów, podlegających obowiązkowi raportowania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju, stopniowo będzie się powiększał. Względnie obowiązkowemu raportowaniu zostaną poddane następujące podmioty:

  • od 2025 r. (sprawozdawczość w 2026 r.) – duże jednostki i jednostki dominujące dużej grupy, które obecnie nie podlegają obowiązkowi raportowania na mocy aktualnie obowiązującej dyrektywy NFRD;
  • od 2026 r. (sprawozdawczość w 2027 r.) – notowane MŚP, niektóre instytucje kredytowe oraz niektóre zakłady ubezpieczeniowe.

Dodatkowo należy wskazać, że jednostki obecnie podlegające obowiązkowi raportowania na podstawie dyrektywy NFRD, począwszy od roku 2024 (sprawozdawczość w 2025 r.), będą zobowiązane do sporządzania sprawozdań niefinansowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, zgodnie z nowymi wytycznymi, o których mowa w dalszej części artykułu.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Raport ESG od 2025 r.

Od 2025 r., obowiązek raportowania w zakresie ESG nie będzie jednakowy dla wszystkich. Bowiem zgodnie z projektem dyrektywy CSRD, w zależności od statusu danego podmiotu i jego powiązań kapitałowych, sprawozdanie będzie mogło być sporządzone w formie pełnej lub ograniczonej albo obowiązek jego przygotowania w ogóle nie wystąpi.

Zgodnie z projektem dyrektywy:

  • podmioty będące dużymi jednostkami, notowanymi MŚP oraz jednostkami dominującymi w dużej grupie – będą podlegały obowiązkowi sporządzania pełnych sprawozdań niefinansowych w zakresie zrównoważonego rozwoju;
  • jednakże notowane MŚP, małe i niezłożone instytucje oraz wewnętrzne zakłady ubezpieczeń i reasekuracji będą miały możliwość sporządzania sprawozdań niefinansowych w zakresie zrównoważonego rozwoju w ograniczonej formie (mniejsza liczba zamieszczanych informacji);
  • ponadto, jednostki zależne, niektóre instytucje kredytowe oraz niektóre zakłady ubezpieczeniowe będą miały możliwość całkowitego uchylenia się od obowiązku sporządzania sprawozdań niefinansowych w zakresie zrównoważonego rozwoju.

W przypadku skorzystania z możliwości ograniczenia sprawozdawczości w zakresie ESG, podmioty te będą zobowiązane przestrzegać nieco odmiennych standardów sporządzania sprawozdań niefinansowych niż ma to miejsce w przypadku pełnej sprawozdawczości.

Celem zmian proponowanych w projekcie dyrektywy CSRD jest ułatwienie podmiotom przejścia na zrównoważoną gospodarkę, opisaną w Europejskim Zielonym Ładzie. Raportowanie ESG ma stanowić element wyjściowy dla identyfikacji potencjalnych ryzyk i obszarów, wymagających szczególnej uwagi, oraz przyczynić się do prowadzenia przedsiębiorstw w duchu dbałości o szeroko rozumiane środowisko. Dla znacznej liczby podmiotów zmiany będą obowiązkowe od 2025 r. Jednakże warto zainteresować się problematyką ESG z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zobacz wideo: Czym jest ESG i kto pod nie podlega? Przepisy, anegdoty i przykłady 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.