fbpx

Treść artykułu

Ostatni wpis z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” przedstawia wątpliwości dotyczące niektórych kwestii opodatkowania dochodu w przypadku oddelegowania pracownika. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do wykonywania pracy w innym państwie. W każdym z wpisów zostały przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat transgranicznego delegowania pracowników.

Pracownik oddelegowany do pracy za granicą – wyrównanie podatkowe

Zdarza się, że pracownik będący rezydentem podatkowym w Polsce jest zobowiązany do zapłaty podatku również w kraju oddelegowania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy przepisy państwa oddelegowania nakładają na pracownika obowiązek opodatkowania dochodów za pracę wykonywaną w tym państwie.

Aby uniknąć sytuacji, w której wynagrodzenie pracownika będzie niższe ze względu na wyższy poziom opodatkowania w kraju przyjmującym (w porównaniu z ciężarem podatkowym, jaki zostałby nałożony w Polsce), rozwiązaniem jest zastosowanie metody wyrównania podatkowego (z ang. tax equalization). Metoda ta polega na pokryciu przez pracodawcę różnicy pomiędzy zagranicznym podatkiem, a podatkiem hipotetycznym, jaki byłby należny w Polsce. Tym samym, pracownik otrzyma kwotę wynagrodzenia netto taką, jaką otrzymałby pracując w Polsce i nie podlegając żadnym dodatkowym obciążeniom.

Metoda wyrównania podatkowego generuje wątpliwość dotyczącą tego, czy wydatki pracodawcy ponoszone w związku z opłaceniem zagranicznych zobowiązań stanowią dla pracownika świadczenia pieniężne ze stosunku pracy podlegające opodatkowaniu.

Kierując się definicją przychodu w Ustawie PIT, wydatki ponoszone przez pracodawcę na pokrycie zobowiązań pracownika pozwalają pracownikowi uniknąć wydatku, co w rezultacie stanowi jego przysporzenie. Powyższe jest zbieżne z praktyką organów podatkowych.

Sprawdź Transgraniczne delegowanie pracowników Grant Thornton

Składniki przychodu pracownika oddelegowanego

W temacie stosunku pracy w czasie oddelegowania pracownika, pojawiają się również wątpliwości dotyczące składników przychodu pracownika, które podlegają opodatkowaniu.

W okresie oddelegowania pracownicy otrzymują różne dodatkowe świadczenia, jak na przykład dodatek za rozłąkę z rodziną, zwrot kosztów zakwaterowania, koszty przejazdu, dodatek delegacyjny. Na gruncie polskiego prawa podatkowego dodatki te stanowią przychód pracownika i należy je opodatkować. Wyjątki od tej zasady zostały określone w ustawie.

Wątpliwości pojawiają się w przypadku, gdy dochody pracownika podlegają opodatkowaniu również lub wyłącznie w innym państwie, wówczas należy zweryfikować, czy poszczególne składniki wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów państwa oddelegowania lub na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Programy motywacyjne

W wyniku programów motywacyjnych realizowanych przez spółkę zatrudniającą, pracownicy mogą otrzymywać akcje tej spółki. Na gruncie polskich przepisów podatkowych, przychód z tego tytułu powstaje po stronie pracownika, jednakże dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji. Pozwala to na uproszczenie rozliczeń podatkowych.

Może się zdarzyć, iż w momencie nabycia opcji pracownik był rezydentem podatkowym w Polsce, natomiast następnie został oddelegowany oraz utracił polską rezydencję podatkową. W momencie odpłatnego zbycia akcji, pracownik jest już rezydentem podatkowym w państwie oddelegowania. Wówczas często pojawiającą się wątpliwością, w jaki miejscu należy opodatkować taki przychód. Stanowisko organów podatkowych jest rozbieżne w tym zakresie, dlatego warto uzyskać interpretację indywidualną we wysłanej sprawie.

Podsumowując, zmiana rezydencji podatkowej i miejsca opodatkowania dochodów ze stosunku pracy budzi wiele wątpliwości, których przykładem są te, opisane w niniejszym artykule. W celu zabezpieczenia interesów podatnika, często dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie interpretacji indywidualnej.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Transgraniczne delegowanie pracowników Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane