Delegowanie pracowników do pracy za granicę jest powszechną praktyką spowodowaną ekspansją biznesu na inne kraje. Skutki podatkowe transgranicznego delegowania różnią się jednak w zależności od okoliczności oddelegowania pracownika. Przy delegowaniu pracowników należy wziąć pod uwagę m.in. ustalenie rezydencji podatkowej oraz obowiązki podatkowo-składkowe.

Niniejszym wpisem rozpoczynamy cykl artykułów „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników”. W naszym cyklu przedstawimy najistotniejsze kwestie związane z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy w innym państwie. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat transgranicznego delegowania pracowników.

Delegowanie pracowników

Delegowanie pracowników do wykonywania pracy w innym państwie jest powszechnym zjawiskiem w dzisiejszym świecie. Wiele firm decyduje się na oddelegowanie pracowników, aby m.in. zapełnić braki kadrowe w innych spółkach z grupy bądź w celu wykonania danego zlecenia na terytorium innego kraju. Każde państwo posiada własne zasady określające warunki delegowania oraz ewentualne konsekwencje składkowo-podatkowe takiego oddelegowania. Należy bowiem zaznaczyć, że oddelegowanie może spowodować powstanie obowiązku podatkowego w kraju, do którego delegowany jest dany pracownik.

Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej z 2024 roku aż 12 % wszystkich pracowników delegowanych w UE pochodziło z Polski; Polska, Litwa oraz Niemcy są państwami najczęściej wysyłającymi pracowników delegowanych, natomiast państwami przyjmującymi najczęściej są Niemcy, Austria, Belgia oraz Francja. Główny strumień delegacji w Europie występuje między Polską a Niemcami.

Transgraniczne delegowanie pracowników dotyczy zarówno pracowników, którzy na co dzień mieszkają w Polsce i są delegowani do pracy w innym państwie, oraz pracowników będących mieszkańcami innych krajów, delegowanych do pracy w Polsce.

Delegowanie pracowników pomiędzy dwoma państwami odbywa się zazwyczaj poprzez podpisanie aneksu do aktualnej umowy o pracę, w którym określane są warunki oddelegowania. Możliwe jest również wykonywanie pracy za granicą w ramach podróży służbowej. Różnice pomiędzy oddelegowaniem a podróżą służbową zostaną przedstawione w kolejnych artykułach cyklu.

Ważny fragment

Przy wysyłaniu pracowników do pracy za granicę należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Najważniejsze w tym zakresie jest sprawdzenie obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w kraju oddelegowania jak również obowiązków wynikających z międzynarodowego prawa.

Oddelegowywanie pracowników na terytorium innego państwa jest jednym ze sposobów realizowania umów pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w dwóch innych państwach, bądź też rozwijania nowopowstałych oddziałów.

Konieczność realizacji zadań poprzez oddelegowywanych pracowników często spowodowana jest deficytem specjalistów w państwie, które przyjmuje oddelegowanego pracownika, bądź też wynika z powodów czysto ekonomicznych. Przedsiębiorca decydując się na zdobywanie rynku w innym kraju jest często zmuszony do oddelegowania swoich doświadczonych pracowników w celu rozwijania nowopowstałych oddziałów w innych krajach.

Poza rozwojem własnych zagranicznych oddziałów, przedsiębiorstwa realizują zlecenia dla firm z innych państw i w tym celu oddelegowują swoich wykwalifikowanych pracowników.

Ponadto oddelegowanie pracownika pozwala na zachowanie aktualnych warunków zatrudnienia oraz w większości przypadków pozostanie w aktualnym systemie ubezpieczeń społecznych. Jest to niewątpliwie zaleta dla osób, które po zakończeniu oddelegowania planują powrócić do krajów, z których zostały oddelegowane.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Transgraniczne delegowanie pracowników
Dowiedz się więcej

Uregulowanie sytuacji delegowanych

Najważniejsze pytania, które nurtują podatników, sprowadzają się do problemu określenia:

 • rezydencji podatkowej pracownika,
 • momentu powstania obowiązku podatkowego w państwie, w którym dany pracownik wykonuje pracę,
 • jak kształtuje się opodatkowanie dochodów z pracy w państwie rezydencji i w państwie faktycznego wykonywania pracy,
 • właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Powyższe kwestie, oprócz krajowych ustaw podatkowych oraz ubezpieczeniowych regulują umowy międzynarodowe, w szczególności: umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz rozporządzenia unijne.

W celu ujednolicenia zasad unikania podwójnego opodatkowania powstała konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego, tzw. Konwencja MLI. Każde państwo może do niej przystąpić, niezbędne w tym celu jest ratyfikowanie konwencji przez dane państwo.

Każdy z wymienionych problemów omówimy w kolejnych artykułach cyklu 12 przykazań.

Podsumowując, skutki podatkowe transgranicznego delegowania są różne w zakresie powstawania obowiązku podatkowego w poszczególnych państwach oraz obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Zależy to od indywidulanej sytuacji podatnika. Różnice w przepisach różnych krajów w tym zakresie budzą szereg wątpliwości zarówno po stronie pracowników, spółek delegujących oraz spółek przyjmujących oddelegowanych pracowników.

WSPÓŁAUTORZY: Karolina Nieścior i Joanna Krajnik, Bieżące doradztwo podatkowe

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.