fbpx

Treść artykułu

Siódmy wpis z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” dotyczy problemu delegowania pracowników w kontekście umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do wykonywania pracy w innym państwie. W każdym z wpisów zostały przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat transgranicznego delegowania pracowników.

Cel zawierania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Co do zasady, jeżeli pracownik jest polskim rezydentem podatkowym, wówczas podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co w rezultacie oznacza, że „światowe” dochody takiego pracownika podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Natomiast polscy nierezydenci podatkowi, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. dochody takiego pracownika są opodatkowane w Polsce tylko za pracę wykonywaną na terytorium Polski.

W niektórych przypadkach może dojść do sytuacji, iż dochody pracownika będą podlegały opodatkowaniu w dwóch państwach.

Ważny fragment

W celu zapobiegania podwójnemu opodatkowania takich dochodów, pomiędzy państwami zawierane są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli umowa taka funkcjonuje, zasady opodatkowania pracownika oddelegowanego, należy ustalać na podstawie tej umowy. Tym samym, ma ona pierwszeństwo przed ustawodawstwem krajowym.

W przypadku braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym państwem, stosuje się wyłącznie przepisy krajowe.

Sprawdź Transgraniczne delegowanie pracowników Grant Thornton

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Każda umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania określa stosowaną metodę unikania podwójnego opodatkowania. Najpopularniejszymi metodami są:

 •  metoda wyłączenia z progresją oraz
 •  metoda proporcjonalnego odliczenia.

W przypadku metody wyłączenia z progresją, w uproszczeniu –  dochód pracownika osiągnięty za granicą zostaje wyłączony z opodatkowania w Polsce.

Przykładem stosowania tej metody jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z: Niemcami czy Wielką Brytanią.

Z kolei metoda proporcjonalnego odliczenia polega na odliczeniu kwoty podatku zapłaconego za granicą, w momencie rozliczenia rocznego w Polsce od podatku należnego w Polsce.

Ważny fragment

Zasada odliczania kwoty podatku zapłaconego za granicą znalazła również miejsce w polskim prawie podatkowym. Ustawodawca wyraził ją w art. 27 ust. 9 i 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Metoda proporcjonalnego odliczenia funkcjonuje np. na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych pomiędzy Polską a Belgią czy też Polską a Holandią.

Co do zasady, metoda odliczenia proporcjonalnego jest mniej korzystna niż metoda wyłączenia z progresją. W celu wyeliminowania tych nierówności, do polskiego systemu prawnego została wprowadzona instytucja ulgi abolicyjnej, która dotychczas pozwalała na zrównanie metody odliczenia proporcjonalnego z metodą wyłączenia z progresją. Niestety od nowego roku stosowanie ulgi abolicyjnej zostanie ograniczone.

Podsumowując, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają na uniknięcie negatywnych konsekwencji w sytuacji, kiedy dwa państwa mają prawo opodatkować ten sam dochód.

WSPÓŁAUTOR: Joanna Krajnik, Konsultant, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Transgraniczne delegowanie pracowników Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane