Aby prawidłowo określić obowiązki podatkowe pracownika delegowanego do pracy w Polsce, w pierwszej kolejności należy ustalić jego rezydencję podatkową, która determinuje, czy będzie on podlegał w Polsce nieograniczonemu czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Na pracownikach, oddelegowanych przez zagranicznych pracodawców do pracy w Polsce, ciąży obowiązek samodzielnego obliczania oraz opłacania zaliczek na podatek.

W trzecim wpisie z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” koncentrujemy się na sytuacji pracownika, który został oddelegowany do pracy w Polsce. W ramach naszego cyklu omawiamy kluczowe kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do pracy w innych krajach. Każdy artykuł szczegółowo analizuje poszczególne zagadnienia, tworząc razem pełne kompendium wiedzy na temat transgranicznego delegowania pracowników.

Rezydencja podatkowa

Rezydencję podatkową pracowników przebywających na terytorium Polski, należy ustalać zgodnie z ustępami art. 3 Ustawy PIT.

Ważny fragment

Ustęp pierwszy powyższego przepisu stanowi, iż: Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest podatnik spełniający przynajmniej jeden z dwóch warunków, czyli przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiada tutaj centrum interesów osobistych (np. rodzinę) lub gospodarczych.

Podczas obliczania okresu oddelegowania do Polski należy uwzględnić wszystkie dni, w których pracownik fizycznie przebywał na terytorium Polski, wliczając w to dni wolne od pracy, takie jak weekendy, święta, urlopy oraz dni chorobowe. Dni spędzone poza Polską, niezależnie od celu podróży, nie są wliczane do 183 dni.

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 4a Ustawy PIT przepisy art. 3 Ustawy PIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO), których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Tym samym, w pierwszej kolejności należy analizować zapisy UPO. Oznacza to, że jeżeli oddelegowany pracownik został uznany za polskiego rezydenta podatkowego oraz rezydenta podatkowego kraju, z którego został oddelegowany (na podstawie tamtejszych przepisów), wymagane jest dokonanie rozstrzygnięcia w oparciu o UPO.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Łukasz Boszko jest do Twojej dyspozycji.

Opodatkowanie dochodów

W przypadku pracownika oddelegowanego do pracy na terytorium Polski, można wyróżnić trzy sytuacje, które mają różne skutki podatkowe:

 • Pracownik przebywa w Polsce w celach służbowych krócej niż 183 dni w roku podatkowym (zgodnie z UPO) i nie posiada centrum interesów życiowych w Polsce – pracownik nie ustanowi w Polsce obowiązku podatkowego.
 • Pracownik przebywa w Polsce w celach służbowych dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (zgodnie z UPO) i nie posiada centrum interesów życiowych w Polsce – pracownik ustanowi w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy.
 • Pracownik przebywa w Polsce w celach służbowych dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (zgodnie z UPO) i posiada centrum interesów życiowych w Polsce – pracownik ustanowi w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy.

Pierwsza sytuacja nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w Polsce. Druga sytuacja powoduje, że pracownik będzie musiał opłacić podatki tylko od dochodów uzyskanych w Polsce. Trzecia sytuacja oznacza, że pracownik będzie musiał opłacić podatki w Polsce od swoich światowych dochodów, z uwzględnieniem zasad zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Transgraniczne delegowanie pracowników
Dowiedz się więcej

Obowiązki pracownika oddelegowanego przez zagranicznego pracodawcę

W przypadku oddelegowania pracownika przez zagranicznego pracodawcę, pracownik jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia kwoty podatku dochodowego. Jest to spowodowane tym, że w świetle polskich przepisów podatkowych na terytorium Polski nie występuje płatnik i tym samym pracownik przejmuje jego obowiązki.

Przy obliczaniu zaliczki, pracownik może odliczyć koszty uzyskania przychodu obowiązujące w Polsce oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli podmiot zatrudniający oddelegowanego pracownika ma siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

W celu prawidłowego określenia wysokości dochodu i należytego wywiązania się z obowiązków podatkowych w Polsce, pracownik oddelegowany przez zagraniczny podmiot musi samodzielnie obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Dokładne zrozumienie przepisów dotyczących rezydencji podatkowej oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jest kluczowe dla prawidłowego rozliczenia podatków.

WSPÓŁAUTORZY: Karolina Nieścior i Joanna Krajnik, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.