fbpx

Treść artykułu

Trzeci wpis z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” skupia się na sytuacji pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do wykonywania pracy w innym państwie. W każdym z wpisów zostały przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat transgranicznego delegowania pracowników.

Rezydencja podatkowa

Rezydencję podatkową pracowników przebywających na terytorium Polski, należy ustalać zgodnie z ustępami art. 3 Ustawy PIT.

Ważny fragment

Ustęp pierwszy powyższego przepisy stanowi, iż: Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Kolejny ustęp przywołanego przepisu wskazuje, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiada na terytorium Rzeczypospolitej centrum interesów osobistych (np. rodzinę) lub gospodarczych.

Licząc okres oddelegowania do pracy w Polsce, należy wziąć pod uwagę dni, w których pracownik fizycznie przebywał na terytorium Polski.

Do 183 dni należy wliczyć również dni, w których pracownik nie wykonywał pracy, lecz nadal fizycznie przebywał w Polsce, a więc: weekendy, święta, urlopy, dni chorobowe. Do puli 183 dni nie wchodzą natomiast dni spędzone w na terytorium innych państw, niezależnie od celu podróży.

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 4a Ustawy PIT przepisy art. 3 Ustawy PIT stosuje się z  uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO), których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Tym samym, w pierwszej kolejności należy analizować zapisy UPO. Oznacza to, że jeżeli oddelegowany pracownik został uznany za polskiego rezydenta podatkowego oraz rezydenta podatkowego kraju, z którego został oddelegowany (na podstawie tamtejszych przepisów), wymagane jest dokonanie rozstrzygnięcia w oparciu o UPO.

Sprawdź Transgraniczne delegowanie pracowników Grant Thornton

Opodatkowanie dochodów

W przypadku pracownika oddelegowanego do pracy na terytorium Polski, można wyróżnić 3 sytuacje, które będą różne w skutkach dla podatnika:

 • Pracownik w trakcie roku podatkowego przebywał w celach służbowych w Polsce krócej niż 183 dni (również zgodnie z UPO) oraz nie posiada centrum interesów życiowych w Polsce – pracownik, co do zasady, nie ustanowi na terytorium Polski obowiązku podatkowego,
 • Pracownik w trakcie roku podatkowego przebywał w celach służbowych w Polsce dłużej niż 183 dni (również zgodnie z UPO), oraz nie posiada centrum interesów życiowych w Polsce – pracownik ustanowi na terytorium Polski ograniczony obowiązek podatkowy ,
 • Pracownik w trakcie roku podatkowego przebywał w celach służbowych w Polsce krócej niż 183 (również zgodnie z UPO) oraz posiada centrum interesów życiowych w Polsce – pracownik ustanowi w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy.

Pierwsza z przedstawionych sytuacji nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego w Polsce. Druga z przedstawionych sytuacji będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego wyłącznie w stosunku do dochodów uzyskanych na terytorium Polski. Natomiast trzecia z przedstawionych sytuacji będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego w Polsce od dochodów światowych.

Sprawdź Transgraniczne delegowanie pracowników Grant Thornton

Obowiązki pracownika oddelegowanego przez zagranicznego pracodawcę

W przypadku oddelegowania pracownika przez zagranicznego pracodawcę, pracownik jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia kwoty podatku dochodowego. Jest to spowodowane tym, że w świetle polskich przepisów podatkowych na terytorium Polski nie występuje płatnik i tym samym pracownik przejmuje jego obowiązki.

Przy obliczaniu zaliczki, pracownik może odliczyć koszty uzyskania przychodu obowiązujące w Polsce oraz opłacone składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli podmiot zatrudniający oddelegowanego pracownika ma siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podsumowując, wysokość dochodu należy określać zgodnie z obowiązkiem podatkowym, jaki posiada dany pracownik w Polsce. W przypadku oddelegowania przez podmiot zagraniczny obowiązek obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy ciąży na pracowniku.

WSPÓŁAUTOR: Joanna Krajnik, Konsultant, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Transgraniczne delegowanie pracowników Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane