fbpx

Treść artykułu

W ósmym wpisie z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” poruszamy kwestię opodatkowania dochodów delegowanych pracowników w innych krajach. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do wykonywania pracy w innym państwie. W każdym z wpisów zostały przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat transgranicznego delegowania pracowników.

Utrata rezydencji podatkowej

W przypadku, gdy pomiędzy krajem macierzystym i krajem oddelegowania nie została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, miejsce opodatkowania dochodów oddelegowanego pracownika należy ustalać na podstawie przepisów krajowych.

Jednym z głównych powodów utraty polskiej rezydencji podatkowej przez oddelegowanych pracowników, jest przeniesienie przez nich centrum interesów życiowych. Przeniesienie centrum interesów życiowych wiąże się z długim okresem oddelegowania i zmianą miejsca zamieszkania np. przeprowadza się z rodziną.

Niemniej jednak, przepisy w zakresie rezydencji podatkowej są dość ogólne, i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Co więcej, w przypadku ustalania rezydencji podatkowej pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce, uwzględnić należy przepisy polskiej Ustawy PIT, przepisy kraju, z którego pracownik został oddelegowany oraz przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sprawdź Transgraniczne delegowanie pracowników Grant Thornton

Opodatkowanie dochodów

W przypadku, gdy zmiana rezydencji podatkowej następuje w trakcie roku podatkowego, stosowaną praktyką jest podział danego roku podatkowego na dwa okresy, zróżnicowane pod względem obowiązków podatnika.

Ważny fragment

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego wiąże się z podleganiem w części roku nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a w części ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Problematyczne w tym zakresie może okazać się wykazanie tych okresów w rocznych zeznaniach podatkowych, bowiem na ten moment formularz PIT-36 nie przewiduje możliwości wykazania dochodu jako rezydent oraz nierezydent jednocześnie.

Opodatkowanie dochodów – właściwe ustawodawstwo

W omawianej sytuacji, ważne jest szczególne zwrócenie uwagi na stosowanie się do regulacji właściwych ustaw podatkowych.

Po utraceniu polskiej rezydencji podatkowej i zyskaniu rezydencji podatkowej w państwie przyjmującym, podatnik powinien zwrócić szczególną uwagę na kwestię dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie ustaw „nowego” państwa rezydencji podatkowej.

Zdarza się bowiem, że z opodatkowania mogą być ogólnie wyłączone pewne kategorie dochodów, które w Polsce opodatkowaniu podlegają, i odwrotnie. Dlatego obowiązkiem podatnika jest uzyskanie informacji w tym zakresie.

Podsumowując, utrata polskiej rezydencji podatkowej wiąże się z koniecznością wzmożonych działań podatnika, w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych w państwie „nowej” rezydencji podatkowej. Konieczne jest przede wszystkim właściwe określenie momentu zmiany rezydencji i zastosowanie właściwego ustawodawstwa w momencie opodatkowania dochodów.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Transgraniczne delegowanie pracowników Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane