Obowiązek prawidłowego opodatkowania dochodów w państwie oddelegowania spoczywa na podatniku. W trakcie roku podatkowego podatnik może podlegać zarówno ograniczonemu jak i nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

 

W ósmym wpisie z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” poruszamy kwestię opodatkowania dochodów delegowanych pracowników w innych krajach. Nasza seria artykułów szczegółowo analizuje najistotniejsze aspekty związane z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicą, tworząc wszechstronne kompendium wiedzy na ten temat.

Utrata rezydencji podatkowej

W przypadku, gdy pomiędzy krajem macierzystym i krajem oddelegowania nie została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, miejsce opodatkowania dochodów oddelegowanego pracownika należy ustalać na podstawie przepisów krajowych.

Jednym z głównych powodów utraty polskiej rezydencji podatkowej przez oddelegowanych pracowników, jest przeniesienie przez nich centrum interesów życiowych. Przeniesienie centrum interesów życiowych wiąże się z długim okresem oddelegowania i zmianą miejsca zamieszkania najbliższej rodziny, tzn. małżonka/małżonki i dzieci.

Niemniej jednak, przepisy w zakresie rezydencji podatkowej są dość ogólne i każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Co więcej, w przypadku ustalania rezydencji podatkowej pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce, uwzględnić należy przepisy polskiej Ustawy PIT, przepisy kraju, z którego pracownik został oddelegowany oraz przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Transgraniczne delegowanie pracowników
Dowiedz się więcej

Opodatkowanie dochodów przy zmianie rezydencji podatkowej

W przypadku, gdy zmiana rezydencji podatkowej następuje w trakcie roku podatkowego, stosowaną praktyką jest podział danego roku podatkowego na dwa okresy, zróżnicowane pod względem obowiązków podatnika. Jest to częste podejście, jednak należy mieć na uwadze, że niektóre państwa nie uznają zmiany rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego. W związku z tym istotne jest skoordynowanie działań odnośnie do ustalenia daty zmiany rezydencji pomiędzy państwami.

Ważny fragment

Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku podatkowego wiąże się z podleganiem w części roku nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a w części ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Problematyczne w tym zakresie może okazać się wykazanie tych okresów w rocznych zeznaniach podatkowych, bowiem na ten moment formularz PIT-36 nie przewiduje możliwości wykazania dochodu jako rezydent oraz nierezydent jednocześnie.

Opodatkowanie dochodów – właściwe ustawodawstwo

W omawianej sytuacji, ważne jest szczególne zwrócenie uwagi na stosowanie się do regulacji właściwych ustaw podatkowych.

Po utraceniu polskiej rezydencji podatkowej i zyskaniu rezydencji podatkowej w państwie przyjmującym, podatnik powinien zwrócić szczególną uwagę na kwestię dochodów podlegających opodatkowaniu na podstawie ustaw „nowego” państwa rezydencji podatkowej.

Zdarza się bowiem, że z opodatkowania mogą być ogólnie wyłączone pewne kategorie dochodów, które w Polsce opodatkowaniu podlegają, i odwrotnie. Dlatego obowiązkiem podatnika jest uzyskanie informacji w tym zakresie.

Podsumownie

Utrata polskiej rezydencji podatkowej wiąże się z koniecznością zwiększonej uwagi podatnika, aby prawidłowo wywiązać się z obowiązków podatkowych w nowym kraju rezydencji. Kluczowe jest prawidłowe określenie momentu zmiany rezydencji oraz stosowanie właściwego ustawodawstwa przy opodatkowaniu dochodów.

Zmiana rezydencji podatkowej niesie ze sobą wiele wyzwań, dlatego ważne jest, aby podatnik był świadomy wszystkich regulacji prawnych obowiązujących zarówno w Polsce, jak i w kraju oddelegowania. Dzięki temu można uniknąć problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem i zapewnić zgodność z przepisami podatkowymi.

WSPÓŁAUTOR: Karolina Nieścior, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.