Na pracowniku i pracodawcy ciążą zarówno obowiązki podatkowe, jak i obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Zabezpieczeniem interesów podatnika i płatnika może być interpretacja wydana przez właściwy organ w indywidualnej sprawie.

Jedenasty wpis z cyklu „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” koncentruje się na korzyściach współpracy z doradcami podatkowymi przy delegowaniu pracowników za granicę. W naszej serii artykułów szczegółowo przedstawiamy kluczowe kwestie związane z oddelegowaniem pracowników do pracy w innych krajach. Każdy wpis analizuje różne zagadnienia, tworząc razem wszechstronne kompendium wiedzy na ten temat.

Wątpliwości i trudności dotyczące transgranicznego delegowania pracowników

Prezentując cykl „12 przykazań transgranicznego delegowania pracowników” skupiliśmy się na przedstawieniu najważniejszych kwestii i pojawiających się problemów związanych z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy na terytorium innego państwa. Trudności mogą pojawić się zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika.

W treści artykułów zasygnowaliśmy kwestie, które potencjalnie mogą spowodować trudności, takie jak:

 • zidentyfikowanie sytuacji, w której mamy do czynienia z oddelegowaniem pracownika;
 • ustalenie obowiązku podatkowego;
 • ustalenie rezydencji podatkowej;
 • ustalenie ustawodawstwa dla potrzeb ubezpieczeń społecznych;
 • zastosowanie się do wszystkich obowiązujących w danym indywidualnym przypadku regulacji innych państw i regulacji międzynarodowych;
 • wypełnienie obowiązków pracodawcy jako płatnika;
 • złożenie przez pracownika zeznania rocznego w Polsce.

Oprócz obowiązków podatkowych, pracownicy podlegają również obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W celu prawidłowego wywiązania się z tych obowiązków przez pracownika i pracodawcę, konieczne jest ustalenie właściwego ustawodawstwa, a niejednokrotnie również pozyskanie dokumentu potwierdzającego stosowanie danego ustawodawstwa.

Ważny fragment

Pomocne może okazać się także uzyskanie interpretacji indywidualnej, która będzie potwierdzała prawidłowość stosowanego podejścia do rozliczeń podatkowych oddelegowanego pracownika.

W przypadku osób oddelegowanych do Polski przez zagraniczny podmiot niezbędne może okazać się wsparcie zarówno w procesie zgłoszeniowym do odpowiednich organów, jak i w comiesięcznym obliczaniu oraz odprowadzaniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Istotne są również elementy dotyczące ustalenia wynagrodzenia pracownika oraz zasad rozliczania.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Transgraniczne delegowanie pracowników
Dowiedz się więcej

Wsparcie zewnętrznych podmiotów

W celu poprawnego wywiązania się z obowiązków podatkowych i ubezpieczeniowych, warto rozważyć wsparcie wykwalifikowanego specjalisty w tym zakresie, np. doradcy podatkowego.

Usługi doradcy podatkowego mogą okazać się pomocne zarówno dla pracodawcy, jak również pracownika, w zakresie wywiązania się z obowiązków związanych z oddelegowaniem do innego kraju. Należy pamiętać o tym, że przepisy wielu krajów różnią się w kwestii obowiązków spoczywających na oddelegowanym pracowniku oraz jego pracodawcy. Wsparcie specjalistów może pozwolić na uniknięcie sankcji za niedopełnienie tych obowiązków.

Podsumowanie

Mnogość aktów prawnych oraz różnorodność przepisów obowiązujących w różnych krajach mogą utrudniać prawidłowe wykonanie obowiązków związanych z delegowaniem pracowników. Dlatego warto rozważyć wsparcie zewnętrznych podmiotów, takich jak doradcy podatkowi, aby zapewnić zgodność z przepisami i uniknąć potencjalnych sankcji. Wsparcie specjalistów może okazać się nieocenione w prawidłowym rozliczeniu podatków i ubezpieczeń, co jest kluczowe zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

WSPÓŁAUTORZY: Karolina Nieścior i Joanna Krajnik, Transgraniczne delegowanie pracowników

Cykl „12 Przykazań transgranicznego delegowania pracowników” składa się z poniższych artykułów:

 1. Transgraniczne delegowanie pracowników
 2. Oddelegowanie a delegacja
 3. Pracownik oddelegowany do pracy w Polsce
 4. Pracownik za granicą a PIT w Polsce
 5. Delegowanie pracowników – ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 6. Delegowanie pracowników – dokumentacja
 7. Delegowanie pracowników – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 8. Delegowanie pracowników – opodatkowanie dochodów w innych krajach
 9. Delegowanie pracowników roczne zeznanie podatkowe
 10. Dyrektywa o transgranicznym delegowaniu pracowników
 11. Delegowanie pracowników – łatwiej z doradcą podatkowym
 12. Delegowanie pracowników – wątpliwości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Transgraniczne delegowanie pracowników

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.