Od 1 lipca 2024 roku zdecydowana większość podatników zostanie objęta obowiązkiem wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizujący rozporządzenie dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT z deklaracją (JPK_VAT). Jakie są głównie założenia projektu? O tym piszemy poniżej.

UWAGA! Ministerstwo Finansów 19 stycznia zapowiedziało, że obowiązkowy KSeF nie wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku

Cel projektu nowelizującego rozporządzenie JPK_VAT

Celem projektu jest dostosowanie, wprowadzenie przepisów doprecyzowujących oraz aktualizacja treści JPK_VAT do nowego obowiązku wystawiania faktur w ramach Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów zaplanowało, że rozwiązania zawarte w projekcie wejdą w życie równolegle z rozwiązaniami ustawowymi, czyli 1 lipca 2024 roku. W związku z zaplanowanymi zmianami, zaproponowana zostanie również zmiana struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją, której aktualna wersja zostanie odrębnie opublikowana.

Główne założenia projektu

Projekt zakłada kilka najważniejszych zmian treści rozporządzenia JPK_VAT w związku z obligatoryjnym KSeF od 1 lipca 2024 roku. Przede wszystkim pojawią się zmiany w zakresie terminów zwrotu VAT – zostanie on skrócony z 60 do 40 dni.

Nowelizacja projektu rozporządzenia JPK_VAT zakłada także  wprowadzenie do JPK_VAT numeru identyfikacyjnego fakturę w KSeF, co pozwoli na łatwe powiązanie faktury w KSeF z JPK. Numer identyfikujący fakturę w KSeF będzie dodatkowym elementem do wskazania w części ewidencyjnej dot. sprzedaży w pliku JPK_VAT. Obowiązek wskazywania numeru KSeF faktury będzie dotyczył wyłącznie części sprzedażowej – podatnik nie będzie musiał wykazywać numeru KSeF po stronie zakupowej. Obowiązkowo numer KSeF w JPK trzeba będzie wykazywać od 1 stycznia 2025 r, do końca 2024 będzie to dobrowolne.

Należy wskazać, że resort finansów zrezygnował z obowiązku oznaczania w JPK faktur wystawianych w okresie trwania awarii KSeF i w okresie trwania niedostępności tego systemu.

Warto przypomnieć, że w przypadku awarii KSeF termin na zamieszczenie wystawionej faktury w KSeF wyniesie 7 dni, natomiast w przypadku  niedostępności systemu podatnik będzie miał tylko 1 dzień po ustaniu niedostępności na zamieszczenie faktury w KSeF. Jeszcze trudniej będzie w przypadku faktur wystawionych w przypadku niedostępności systemu z przyczyn leżących po stronie podatnika, który będzie zobligowany przesłać wystawioną fakturę do KSeF już następnego dnia po jej wystawieniu.

Dowiedz się więcej: KSeF – wdrożenie i bieżące wsparcie

Warto wskazać, że przedmiotowe rozporządzenie wprowadza również regulacje dot. wskazywania w JPK daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury – w przypadku faktur dokumentujących transakcje dostawy/wykonania usługi, gdy wcześniej w tym samym miesiącu podatnik otrzymał zaliczkę, ale zgodnie z art. 106e ust. 1 a – nie wystawił z tego tytułu faktury zaliczkowej. Przepis ten zacznie obowiązywać od 1 lutego 2024 r.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Podsumowanie najważniejszych założeń projektu

Do najważniejszych założeń projektu zmiany rozporządzenia JPK_VAT należą:

  • Zmiany w zakresie terminów zwrotu VAT – skrócenie podstawowego terminu zwrotu z 60 do 40 dni.
  • Wprowadzenie do JPK_VAT numeru identyfikacyjnego fakturę w KSeF (obowiązkowo w odniesieniu do części ewidencyjnej dot. sprzedaży).

Projektowane zmiany, mają dostosować rozporządzenie JPK_VAT z deklaracją, wobec obligatoryjnego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur. Ministerstwo Finansów gwarantuje, że nowelizacja uprości obowiązki dokumentacyjne podatników – jak będzie w praktyce, przekonamy się niebawem.

WSPÓŁAUTORKA: Gabriela Borowa, Bieżące doradztwo podatkowe

Czytaj więcej o KSeF:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.