fbpx

Podatek VAT

Podatkowe obowiązki sprawozdawcze w 2021 roku

Dla polskich przedsiębiorców rok 2021 to kolejne podatkowe obowiązki sprawozdawcze, w tym obowiązek publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej. O czym jeszcze podatnicy będą musieli…

Dla polskich przedsiębiorców rok 2021 to kolejne podatkowe obowiązki sprawozdawcze, w tym obowiązek publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej. O czym jeszcze podatnicy będą musieli…


Zmiany w podatkach 2020 – 10 najważniejszych

Rok 2019 zbliża się ku końcowi. Dla większości podatników kojarzyć się będzie głównie z wypełnianiem obowiązków w zakresie identyfikacji i raportowania schematów podatkowych. Niestety te…

Rok 2019 zbliża się ku końcowi. Dla większości podatników kojarzyć się będzie głównie z wypełnianiem obowiązków w zakresie identyfikacji i raportowania schematów podatkowych. Niestety te…


Jak przygotować własną procedurę należytej staranności VAT?

Organy podatkowe często kwestionują u podatników prawo do pomniejszenia podatku należnego VAT o podatek naliczony. Argumentują to brakiem dochowania przez podatnika należytej staranności w sprawdzeniu…

Organy podatkowe często kwestionują u podatników prawo do pomniejszenia podatku należnego VAT o podatek naliczony. Argumentują to brakiem dochowania przez podatnika należytej staranności w sprawdzeniu…


Mechanizm podzielonej płatności od listopada 2019

1 listopada 2019 roku, to z perspektywy wielu przedsiębiorców data wiążąca się z początkiem obowiązku stosowania mechanizmu Split Payment. Jest to kolejny krok prawodawcy zmierzający…

1 listopada 2019 roku, to z perspektywy wielu przedsiębiorców data wiążąca się z początkiem obowiązku stosowania mechanizmu Split Payment. Jest to kolejny krok prawodawcy zmierzający…


Czym jest należyta staranność w VAT?

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonywanych zakupów jest podstawowym prawem każdego czynnego podatnika VAT i jest ograniczone jedynie w przypadkach określonych w Ustawie…

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od dokonywanych zakupów jest podstawowym prawem każdego czynnego podatnika VAT i jest ograniczone jedynie w przypadkach określonych w Ustawie…


Ustawa o split payment, nowych stawkach VAT i WIS podpisana przez Prezydenta

W czwartek 29 sierpnia Prezydent podpisał nowelizację Ustawy VAT wprowadzającą do polskiego sytemu podatkowego m.in. mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności, uproszczoną matrycę stawek VAT oraz Wiążącą…

W czwartek 29 sierpnia Prezydent podpisał nowelizację Ustawy VAT wprowadzającą do polskiego sytemu podatkowego m.in. mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności, uproszczoną matrycę stawek VAT oraz Wiążącą…