Rząd ponownie zapowiada rozbudowę pakietu tzw. ulg na działalność innowacyjną. W najnowszym programie rządowym pojawiają się takie ulgi, jak ulga na prototyp, czy ulga na automatyzację i robotyzację produkcji.

Webinar (28 VI): Jaki wpływ będzie miał „Polski Ład” na wynagrodzenia pracowników i współpracowników? >> ZAPISY << 

Nowe ulgi na innowacje

W sobotę 15 maja, polski rząd zaprezentował założenia dotyczące głośno już zapowiadanych zmian w systemie podatkowym, pod banerem „Polskiego Ładu”.

Ważny fragment

Wśród zapowiadanych nowych ulg innowacyjnych znalazły się takie instrumenty, jak ulga na prototyp, która miałaby dotyczyć małych przedsiębiorców oraz ulga na automatyzację i robotyzację produkcji, dedykowana dla średnich przedsiębiorców.

Z zaprezentowanego dokumentu, o uldze na prototypy możemy przeczytać:

Konstrukcja prototypu to często niezbędny, a jednocześnie bardzo kosztowny warunek pomyślnej komercjalizacji produktu. System podatkowy powinien wspierać wysiłki przedsiębiorców w tworzeniu prototypów. Rozwiązanie bazuje na koncepcji funkcjonującej we Francji.

Z lakonicznego opisu wynika jedynie, że zdaniem autorów programu Polski Ład, system podatkowy powinien wspierać przedsiębiorców w tworzeniu prototypów. Można się zatem domyślać, że przedsiębiorcy tworzący prototypy będą mogli skorzystać z preferencji podatkowych, natomiast na czym owe preferencje będą polegały, tego jeszcze nie wiemy.

Ulga na roboty – nowe podatkowe wsparcia dla przedsiębiorców

W udostępnionej broszurze słusznie zauważono, iż system podatkowy powinien wspierać wysiłki przedsiębiorców w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań gospodarczych.

Według informacji udostępnionych przez rząd, rozwiązanie roboczo zwane „ulgą na prototyp” bazować na ma koncepcji funkcjonującej we Francji. Niestety na razie nie zostały opublikowane żadne konkretne założenia, dotyczące ww. ulgi.

Jeżeli natomiast chodzi o tzw. „ulgę na roboty”, ogólne założenia zostały przez nas opisane w publikacji Ulga na roboty – znane są nowe szczegóły.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Ważny fragment

Ulga na roboty ma zakładać możliwość odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych, ujętych w ustawowym katalogu zamkniętym, do których należeć mają m.in. wydatki na zakup oraz leasing maszyn oraz narzędzi automatyzujących.

Obie wyżej opisane ulgi były już wcześniej wymieniane przez polityków, jednak jak dotąd nie zostały opublikowane projekty ustaw je wprowadzające. Pozostaje liczyć, że w projektach ustaw obejmujących szerokie zmiany w opodatkowaniu, znajdą się również regulacje dotyczące ulgi na prototyp i ulgi na roboty.

Polski Ład: wsparcie w zatrudnieniu naukowców

W materiale prezentującym Polski Ład możemy przeczytać także o „wsparciu zatrudniania innowacyjnych pracowników”. Wzmianka o tej nowej uldze została umieszczona w sekcji dotyczącej dużych przedsiębiorców, dlatego też należy zakładać, że będzie ona dotyczyła właśnie tej części przedsiębiorców, chyba, że na etapie projektu ustawy wprowadzone zostaną zmiany.

Fragment odnoszący się do wspomnianej ulgi:

"Rozwiązanie nawiązuje do konstrukcji stosowanej we Włoszech, gdzie koszty zatrudnianych naukowców można odliczać od podatku.”

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce

Jak wskazują dane opublikowane w rządowej broszurze, coraz więcej polskich firm jest uprawnionych do skorzystania z preferencji podatkowej obecnej w polskim prawie podatkowym od 2016 r. – Ulgi B+R.

Według opublikowanych danych, w pierwszym roku obowiązywania ulgi B+R nakłady na działalność badawczo-rozwojową w Polsce wynosiły 17,9 mld złotych. Natomiast w 2019 roku nakłady te wzrosły już o 12,4 mld złotych i wyniosły 30,3 mld złotych. W 2019 roku z ulgi B+R skorzystało 1192 podatników PIT oraz 1277 podatników CIT.

Tym bardziej za zasadne i potrzebne należy uznać wprowadzanie podatkowego wsparcia dla przedsiębiorców inwestujących w innowacyjne rozwiązania gospodarcze.

W materiale prezentującym Polski Ład także odniesiono się do ulgi B+R i IP Box:

„Integralne wsparcie procesu działalności innowacyjnej musi przekładać się na możliwość jednoczesnego wykorzystania preferencji podatkowych na kolejnych etapach procesu.”

To bardzo lakoniczny opis, jednak mimo to dobrze, że znalazł się w materiale, ponieważ wróży prace nad obecnymi ulgami B+R i IP Box.

Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że koszt budżetowy pakietu ulg na innowacje wyniesie w pierwszym roku 350 mln złotych.

Co ważne, w ostatnim czasie odbywały się konsultacje Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przedstawicielami przedsiębiorców w zakresie ulgi IP Box i B+R. Również Grant Thornton przedstawiło swoje propozycje zmian: m.in. możliwość korzystania z ulg w trakcie roku, doprecyzowanie wątpliwych przepisów, szerszy zakres stosowania (np. możliwość odliczenia wydatków poniesionych na ekspertyzy od zagranicznych jednostek naukowych).

Podsumowując, zapowiadane zmiany w podatkach w zakresie ulg na działalność innowacyjną należy uznać za korzystne z punktu widzenia przedsiębiorców. Tym bardziej zasadne będzie uwzględnienie proponowanych zmian w projektach ustaw, mających na celu wprowadzenie „Polskiego Ładu”. Jednak na ten moment szczegóły nie są znane, więc pozostaje oczekiwać projektów ustaw. Ważne jest jednak to, aby ustawodawca, obiecując wprowadzenie ulgi podatkowej w określonym terminie, dotrzymywał słowa, ponieważ medialne zapowiedzi wpływają na realne decyzje biznesowe przedsiębiorców. Jako przykład można podać ulgę na robotyzację, która zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów miała obowiązywać od początku 2021 roku, jednak nadal nie opublikowano nawet projektu ustawy.

WSPÓŁAUTOR: Joanna Krajnik, Konsultant, Doradztwo podatkowe, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Polski Ład – dowiedz się więcej:

  1. Polski Ład – zmiany w podatkach
  2. Polski Ład a reforma podatków w zakresie grup VAT
  3. Polski Ład – Podwyżki dla pracowników rekompensatą wzrostu podatków? Ile muszą dopłacić pracodawcy?
  4. Polski Ład – nowa skala podatkowa?
  5. Polski Ład w dużych jednoosobowych działalnościach gospodarczych i spółkach jawnych
  6. Polski Ład – nowe ulgi na innowacje 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.