Aktualizacja Krajowego Programu Rozwoju (dalej: KPR) zapowiada wprowadzenie nowego wsparcia dla przedsiębiorców, w postaci ulgi podatkowej związanej z wydatkami ponoszonymi na automatyzację i robotyzację działalności gospodarczej podatników (Ulga na roboty).

Koncepcja ulgi na roboty

W najnowszej aktualizacji KPR zapowiedziano wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, stworzonej na wzór funkcjonującej już ulgi na działalność badawczo-rozwojową – ulga B+R.

Gwoli przypomnienia; ulga B+R to możliwość ponownego odliczenia od podstawy opodatkowania tzw. kosztów kwalifikowanych, czyli określonych w katalogu zamkniętym wydatków, które zostały poniesione na działalność badawczo-rozwojową.

Mając na uwadze cel wprowadzanej ulgi, należy uznać, że potencjalnie możliwe będzie jednoczesne stosowanie obecnie obowiązującej Ulgi B+R i Ulgi na roboty, gdyż zapewni to większą korzyść dla przedsiębiorcy, a tym samym większą motywację do inwestowania w innowacyjne formy prowadzenia działalności.

Ważny fragment

Ulga na roboty stanowić będzie tzw. kosztową ulgę podatkową. Zakłada ona odliczenie od podstawy opodatkowania określonych kategorii poniesionych wydatków, związanych z automatyzacją i robotyzacją przedsiębiorstwa.

KPR wymienia następujące kategorie wydatków:

  • na zakup robotów, kobotów, urządzeń do produkcji addytywnej (druk 3D), czujników, urządzeń rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości używanych do projektowania, produkcji lub przetwarzania;
  • na zakup oprogramowania wykorzystywanego do projektowania, produkcji lub przetwarzania, integracji urządzeń produkcyjnych;
  • na zakup maszyn produkcyjnych sterowanych cyfrowo, jak i kosztów czasowego użytkowania takich urządzeń na podstawie umowy;
  • na szkolenie pracowników związane z uruchomieniem systemu.

CZYTAJ: Czym są koszty kwalifikowane B+R? 

Szeroki katalog kosztów kwalifikowanych Ulgi na roboty wskazuje na chęć rzeczywistego wsparcia przedsiębiorców w inwestowaniu w cyfrowy rozwój prowadzonych przez nich działalności.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Podmioty uprawnione

W KPR wskazano, iż jednym z głównych postulatów planowanej Ulgi na roboty jest jej ogólnodostępność.

Tym samym, zakłada się możliwość stosowania przedmiotowej ulgi przez każdego podatnika, ponoszącego koszty zaliczane do przywołanego katalogu. Z aktualizacji nie KPR nie wynika, aby przewidywano różnicowanie prawa do zastosowania ulgi np. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Cel i termin wprowadzenia preferencji

Planowane wprowadzenie Ulgi na roboty jest częścią systematycznych działań państwa na rzecz badań naukowych, wspierania innowacji oraz rozwoju technologii cyfrowych.

Ważny fragment

Zaliczenie Ulgi na roboty do kategorii ulg na działalność innowacyjną w sposób bezpośredni wskazuje na chęć wsparcia przedsiębiorców i zmobilizowania ich do inwestowania w nowoczesne technologie oraz późniejsze ich wykorzystywanie w działalności gospodarczej.

Do innych ulg z tej kategorii należy zaliczyć wspomnianą już ulgę B+R oraz ulgę IP Box. Automatyzacja i cyfryzacja niektórych procesów stopniowo pozwala na zwiększanie wydajności przedsiębiorstw oraz możliwość stosowania nowych, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, czy rozwój kompetencji pracowników.

W szerszym spojrzeniu na rynek, wprowadzane zachęty finansowe dla przedsiębiorców, mogą być katalizatorem do zacieśnienia współpracy sektora naukowego oraz biznesu, co z pewnością przyczyni się do rozwoju polskiego rynku.

Planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał 2020 r. Natomiast wejście w życie możliwości stosowania Ulgi na roboty przewiduje się na początek roku 2021. Miejmy nadzieję, że projekt przepisów wprowadzających ową ulgę pojawi się niezwłocznie i uruchomione zostaną konsultacje z przedsiębiorcami.

Podsumowując, wprowadzenie nowej ulgi innowacyjnej z pewnością wpłynie pozytywnie na cyfrowy rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących na polskim rynku. W konsekwencji pozwoli to na zwiększenie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Na chwilę obecną pozostaje czekać na projekt ustawy wprowadzającej Ulgę na roboty.

WSPÓŁAUTOR: Joanna Krajnik, Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.