Aby skorzystać z ulgi na prototyp, produkty objęte rozruchem technologicznym muszą powstać w ramach prac badawczo-rozwojowych, a kwalifikowane koszty do odliczenia muszą zawierać się w katalogu zamkniętym wymienionym wprost w ustawach. Rozruch technologiczny dotyczy tylko i wyłącznie produktów w rozumieniu bilansowym, nie mogą być to zatem usługi.

Ulga na prototyp – na czym polega?

Ulga na prototyp została wprowadzona od 2022 roku wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu. Jest ona skierowana zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych. Dotyczy kosztów wprowadzenia na rynek produktu/technologii wytworzonej w ramach prac badawczo-rozwojowych.

W ramach ulgi na prototyp podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak zostało wspomniane wcześniej, aby skorzystać z ulgi na prototyp nie wystarczy stworzenie i zmaterializowanie nowego produktu, trzeba również upewnić się, że produkt ten powstał w ramach prac B+R. Jest to warunek konieczny do skorzystania z ww. ulgi. W celu zabezpieczenia swojego interesu można skorzystać z wniosku o interpretację indywidualną, która potwierdzi czy prace (zazwyczaj są to prace rozwojowe, rzadziej badawczo-naukowe) spełniają warunki konieczne do zastosowania ulg.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Co to jest rozruch technologiczny?

Rozruch technologiczny (czyli produkcja próbna) jest etapem produkcji niewymagającym dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Przez „produkty”, które zostały wskazane w przepisach regulujących ulgę na prototyp, należy rozumieć produkty, o których mowa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości: wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Etap rozruchu zgodnie z uzasadnieniem ustawy

Niestety pojęcie „rozruch technologiczny” nie został wyjaśniony szczegółowo (np. poprzez przykłady), przez co podatnikom trudno jest zrozumieć, które wydatki i na którym etapie prac mogą zostać rozliczone w ramach ulgi na prototyp. Wskazówek nie znajdziemy także w uzasadnieniu ustawy, ponieważ wskazano tam jedynie, że

„(…) Produkcja próbna nowego produktu obejmuje więc działania niezbędne do przygotowania produkcji nowego produktu (który powstał w wyniku prowadzonych przez podatnika prac badawczo-rozwojowych), przy czym jest to taki etap przygotowania do produkcji nowego produktu, który nie wymaga już prowadzenia prac projektowo-konstrukcyjnych i inżynieryjnych. Zakłada się, że odliczane będą koszty poniesione w okresie od rozpoczęcia fazy rozruchu technologicznego do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.”

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

W zakresie zrozumienia „rozruchu technologicznego” niestety nie jest zbytnio pomocny Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydawanych interpretacjach indywidualnych odnosi się bardzo zdawkowo do rozwinięcia tego pojęcia. Np. w interpretacji indywidualnej z  8.02.2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.767.2022.2.MBD wskazał jedynie: „Powyższy przepis wskazuje, że przez produkcję próbną nowego produktu rozumie się etap rozruchu technologicznego produkcji, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych.”

Niewątpliwie wiele zależy od samego sposobu przedstawienia stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego we wniosku, dlatego warto przygotować go tak, aby wydana interpretacja indywidualna zapewniała ochronę prawną.

Bez wątpienia etap rozruchu technologicznego jest szczególnie ważny, bowiem to w tym etapie rozpoczyna się produkcja próbna i od niej zależy czy i w jakiej postaci produkt stanie się zdatny do sprzedaży. Przy ubieganiu się o ulgę na prototyp niezbędnym jest odpowiednie udokumentowanie kosztów, które ponosi przedsiębiorstwo oraz potwierdzenie charakteru prac wykonywanych przy pracach na produktem. Ze względu na wątpliwości dotyczące samego rozruchu technologicznego, warto zastanowić się nad uzyskaniem interpretacji indywidualnej.

AUTOR: Hubert Cynkier, Doradztwo podatkowe

Cykl ABC ulg podatkowych:

  1. Autorskie prawo do programu komputerowego – ulga B+R, IP Box, 50% KUP
  2. Badania lub rozwój – warunki do zastosowania ulgi B+R
  3. Centrum Badawczo Rozwojowe – dodatkowe uprawnienia w uldze B+R
  4. Działalność twórcza jako warunek do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
  5. Etap rozruchu technologicznego w uldze na prototyp
  6. Fabrycznie nowe środki trwałe w uldze na robotyzację i prototyp
  7. Gry komputerowe a ulgi podatkowe
  8. Harmonijność ulg podatkowych
  9. Innowacyjni pracownicy – możliwość stosowania ulgi B+R w trakcie roku
  10. Jednostki naukowe w ulgach podatkowych
  11. Koszty kwalifikowane w ulgach podatkowych
  12. Leasing środków trwałych w ulgach podatkowych
  13. Milion złotych dodatkowych kosztów dzięki uldze na ekspansję
  14. Nexus – wskaźnik w uldze IP Box
  15. Okresy obowiązywania ulg podatkowych
  16. Podmioty kwalifikujące się do ulg podatkowych
  17. Robotyzacja procesów a preferencje podatkowe
  18. Strata a możliwość skorzystania z ulg podatkowych
  19. Transformacja ekologiczna a ulgi podatkowe
  20. Umowa z NCBR a prawo do zastosowania ulg podatkowych
  21. Własność intelektualna w ulgach podatkowych
  22. Zeznanie podatkowe – wykazanie ulg

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.