Ulga B+R nie jest zarezerwowana dla światowych liderów innowacyjnych rozwiązać, czy przedsiębiorstw posiadających centra badawczo-rozwojowe. Ulga może być zastosowana przy wprowadzaniu innowacji dla danego przedsiębiorstwa, nawet jeśli jest to tylko i wyłącznie chęć dorównaniu konkurencji na rynku.

Współczesna gospodarka oparta jest na innowacjach, rozwoju technologicznym oraz odkryciach naukowych, które składają się na dynamiczny rozwój społeczeństwa i biznesu. Aby promować te ważne aspekty, wiele państw wprowadza różnorodne mechanizmy wspierające działania związane z badaniami i rozwojem.

Jednym z kluczowych narzędzi stymulujących innowacje oraz wspierających rozwój nauki i przemysłu jest system ulg podatkowych, w tym również ulga na badania i rozwój.

Na czym polega działalność badawczo-rozwojowa?

Zgodnie z ustawami podatkowymi działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z powyższego wynika, że dla spełnienia definicji działalności badawczo-rozwojowej wystarczające będzie, jeśli podatnik będzie podejmował jeden ze wskazanych rodzajów czynności, tj. badania naukowe lub prace rozwojowe. Wskazuje na to zastosowany w definicji spójnik „lub”. Co więcej, również w załączniku CIT/BR, w którym wykazywane jest prawo do ulgi B+R, podatnicy wskazują, które czynności podejmowali: badania naukowe, prace rozwojowe, czy obie łącznie. Zatem aby móc skorzystać z ulgi B+R nie ma konieczności, aby podatnik realizował jednocześnie badania naukowe i prace rozwojowe. Wystarczające jest, jeśli będzie podejmował tylko jedne z nich.

Więcej: Działalność badawczo-rozwojowa w 2023 roku – definicja ustawowa i przykłady

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Jaka jest definicja badań naukowych?

Definicje badań naukowych i prac rozwojowych zostały zawarte w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach badań naukowych można wyróżnić dwie kategorie:

 • badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 • badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Co zaliczamy do prac rozwojowych?

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W praktyce, co do zasady wszystkie działania ukierunkowane na opracowanie nowego produktu lub jego ulepszenie będą potencjalnie spełniały definicję prac rozwojowych (analogicznie w przypadku usług). Skoro zatem dla spełnienia definicji działalność B+R wystarczające jest podejmowanie jednego z rodzaju czynności, tj. badań naukowych lub prac rozwojowych, potencjalnie każdy przedsiębiorca, który podejmuje działania ukierunkowane na opracowanie nowych produktów lub usług lub ulepszenie oferowanych już produktów lub usług, będzie mógł skorzystać z ulgi B+R.

Definicja działalności badawczo-rozwojowej może na pierwszy rzut oka sugerować, że aby skorzystać z ulgi B+R niezbędne jest podejmowanie bardzo skomplikowanych i innowacyjnych działań. Tymczasem okazuje się, że działania zmierzające ku opracowaniu nowego produktu/usługi mogą już potencjalnie kwalifikować się do objęcia ulgą.

WSPÓŁAUTOR: Hubert Cynkier, Bieżące doradztwo podatkowe

Cykl ABC ulg podatkowych:

 1. Autorskie prawo do programu komputerowego – ulga B+R, IP Box, 50% KUP
 2. Badania lub rozwój – warunki do zastosowania ulgi B+R
 3. Centrum Badawczo Rozwojowe – dodatkowe uprawnienia w uldze B+R
 4. Działalność twórcza jako warunek do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 5. Etap rozruchu technologicznego w uldze na prototyp
 6. Fabrycznie nowe środki trwałe w uldze na robotyzację i prototyp
 7. Gry komputerowe a ulgi podatkowe
 8. Harmonijność ulg podatkowych
 9. Innowacyjni pracownicy – możliwość stosowania ulgi B+R w trakcie roku
 10. Jednostki naukowe w ulgach podatkowych
 11. Koszty kwalifikowane w ulgach podatkowych
 12. Leasing środków trwałych w ulgach podatkowych
 13. Milion złotych dodatkowych kosztów dzięki uldze na ekspansję
 14. Nexus – wskaźnik w uldze IP Box
 15. Okresy obowiązywania ulg podatkowych
 16. Podmioty kwalifikujące się do ulg podatkowych
 17. Robotyzacja procesów a preferencje podatkowe
 18. Strata a możliwość skorzystania z ulg podatkowych
 19. Transformacja ekologiczna a ulgi podatkowe
 20. Umowa z NCBR a prawo do zastosowania ulg podatkowych
 21. Własność intelektualna w ulgach podatkowych
 22. Zeznanie podatkowe – wykazanie ulg

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.