fbpx

Treść artykułu

Drugi wpis cyklu artykułów „12 Przykazań ulgi B+R” dotyczy definicji ustawowych działalności rozwojowej, badawczej, bądź badawczo-rozwojowej. W naszym cyklu przedstawimy najistotniejsze kwestie związane z ulgą B+R. Każdy z artykułów dotyczy odrębnego zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium wiedzy na temat ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Definicje pojęć prac badawczych oraz rozwojowych

W aktualnym stanie prawnym, w ustawach o podatku dochodowym definicje zawarte są odpowiednio w art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT oraz art. 5a pkt 38-40 Ustawy PIT. Od bieżącego roku przeniesiono również definicje pojęć prac badawczych oraz rozwojowych do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 4 ust. 2). W polskim wyróżnia się trzy główne obszary działalności, które mogą być uznane za działalność badawczo-rozwojową.

Działalność badawczo-rozwojowa – oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

Badania naukowe – oznacza to:

 • badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
 • badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Prace rozwojowe – rozumiane jako działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Warunki skorzystania z ulgi B+R

Polski ustawodawca nie wskazał przy tym, czy aby dana firma była uprawniona do skorzystania z ulgi B+R spełnione muszą zostać wszystkie powyższe definicje jednocześnie. Oznacza to, że co do zasady, aby skorzystać z przedmiotowej ulgi, wystarczy prowadzenie prac, które spełniają przynajmniej jedną z wyżej przytoczonych definicji. Przykładowo podatnik może prowadzić działalność w ramach której prowadzone są prace rozwojowe, tzn. wykorzystanie aktualnej wiedzy do tworzenia zmienionych bądź ulepszonych produktów. Jest to definicja bardzo ogólna, którą można interpretować jako obejmującą prawie wszystkie czynności polegające na rozwoju, które nie są rutynowe bądź okresowe. Więcej przykładów zostanie przedstawionych w następnym artykule z naszego cyklu, tj. jak ulgę definiują organy podatkowe.

Dodatkowo tworząc definicje związane z ulgą B+R bazowano na Podręczniku Frascati 2015 (dalej: Podręcznik), który również może stanowić pewnego rodzaju pomoc dla podatników przy kwalifikacji działalności jako działalność B+R.

Definicja zawarta w Podręczniku prezentuje się następująco: „Działalność B+R obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób metodyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy – w tym wiedzy o rodzaju ludzkim, kulturze i społeczeństwie – oraz w celu tworzenia nowych zastosowań dla istniejącej wiedzy.”

Dodatkowo wg. Podręcznika działalność B+R powinna być:

 • nowatorska
 • twórcza
 • nieprzewidywalna
 • metodyczna
 • możliwa do przeniesienia lub odtworzenia

Podsumowując, jak już wskazaliśmy w naszym wcześniejszym artykule, nie jest więc wymagane prowadzenie działalności w sterylnych warunkach oraz posiadanie laboratorium, aby być uprawnionym do skorzystania z ulgi B+R.

Uważamy, że potencjał ulgi B+R jest duży i w dalszym ciągu nie do końca wykorzystany przez wiele podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Cykl naszych artykułów ma na celu wyjaśnić wątpliwości związane z ulgą B+R oraz korzystaniem z niej.

Cykl „12 Przykazań ulgi B+R” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień:

 1. Czym jest ulga B+R?
 2. Działalność badawczo-rozwojowa w 2019 roku – definicja ustawowa i przykłady
 3. Działalność badawczo-rozwojowa w 2019 roku – orzecznictwo i interpretacje indywidualne
 4. Czym są koszty kwalifikowane B+R?
 5. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z wynagrodzeniami?
 6. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z materiałami?
 7. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z amortyzacją?
 8. Ewidencja podatkowa
 9. Ewidencja czasu pracy
 10. Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?
 11. Strata podatkowa a ulga B+R
 12. Przyszłość ulgi B+R

AUTOR: Łukasz Boszko, Konsultant, Doradztwo podatkowe 

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane