Ulga B+R zaadresowana jest do przedsiębiorców, którzy powiększają swoją ofertę o nowe produkty/usługi, albo modyfikują już istniejące wersje, bez konieczności tworzenia zupełnie nowych technologii. W działalności badawczo-rozwojowej istotne są prace nad wytworzeniem nowego lub ulepszeniem już istniejącego produktu/usługi, a nie warunki w jakich te prace są prowadzone.

Niniejszy wpis otwiera cykl artykułów „12 Przykazań ulgi B+R”. W naszym cyklu przedstawiliśmy najistotniejsze kwestie związane z ulgą B+R. Każdy z artykułów dotyczy odrębnego zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium wiedzy na temat ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

[ Czytaj więcej: *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii]

Ulga badawczo-rozwojowa historycznie

Wraz z 1 stycznia 2016 r. do polskich przepisów podatkowych (zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) wprowadzona została ulga na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R), która zastąpiła ówcześnie funkcjonującą ulgę na nabycie nowych technologii. W pierwszym roku jej obowiązywania można było odliczyć 30% kosztów zatrudnienia pracowników w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz 20% (dla małych i średnich przedsiębiorstw) i 10% (dla dużych firm) pozostałych kosztów kwalifikowanych. W 2017 r. limity wzrosły do 50 % kosztów zatrudnienia, a w odniesieniu do pozostałych kosztów kwalifikowanych do 50% w przypadku MŚP i 30% w dużych firmach.

Ulga była sukcesywnie modyfikowana na przestrzeni lat, zwiększając tym samym korzyści podatkowe. Na mocy przepisów nowelizacyjnych, od 1 stycznia 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojowa (bez względu na swoją wielkość) mogą korzystać z odliczenia w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, a centra badawczo-rozwojowe nawet do 150%. Ponadto w obecnym stanie prawnym pracodawcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową mają możliwość odliczenia 200% kosztów pracowniczych. Wraz ze zwiększeniem wysokości odliczeń z tytułu ulgi B+R doszło do rozszerzenia katalogu rodzajów kosztów kwalifikowanych. Zmieniono również brzmienie niektórych przepisów w celu ich doprecyzowania.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Ulga B+R nie tylko dla wybranych

W przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową – mimo sugerującej to nazwy – w praktyce chodzi o działalność badawczą lub rozwojową, bez konieczności prowadzenia skomplikowanych badań w sterylnych warunkach laboratoryjnych przez naukowców w białych kitlach. Innymi słowy, za działalnością badawczo-rozwojową nie muszą koniecznie kryć się prace przeprowadzane na specjalistycznym sprzęcie w laboratoriach itd. Prowadzenie prac w takich warunkach nie jest niezbędnym wymogiem do skorzystania z ulgi B+R.
Zgodnie z przepisami prawa podatkowego jest ona skierowana do wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą w Polsce opodatkowaną podatkiem dochodowym – o ile oczywiście, podatnicy ci prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Ulga B+R umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność nastawioną na badania lub rozwój, skorzystanie z dodatkowego odliczenia poniesionych kosztów i efektywne obniżenie kwoty podatku do zapłaty – zarówno w PIT, jak i w CIT.

[ Czytaj więcej: *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii]

Korzyści z działalności badawczo-rozwojowej

Ulga B+R ma na celu wspieranie podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Przedmiotowa ulga adresowana jest m.in. do przedsiębiorców, którzy powiększają swoją ofertę o nowe produkty, albo wprowadzają na rynek ich „ulepszone/zmodyfikowane” wersje, bez konieczności tworzenia zupełnie nowej technologii. Wystarczy, że przedsiębiorca w ramach posiadanej lub kierowanej przez siebie działalności, zdecyduje się co najmniej na ulepszenie we własnym zakresie już istniejących produktów, usług lub technologii oferowanych na rynku. Najprościej mówiąc: chodzi o działania rozwojowe wykonywane w skali przedsiębiorstwa, na jego własne potrzeby, a nie w skali całego kraju czy świata.

Z opublikowanego raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wynika, że ulga B+R jest preferencją podatkową zyskującą na popularności. W raporcie można zaobserwować imponujący wzrost ilości podatników korzystających z ulgi pomiędzy rokiem 2016 r., gdzie korzystających podatników było 528, a rokiem 2020 r. i 3237 podatników z ulgą B+R. Nastąpił również prawie osiemnastokrotny wzrost, jeżeli chodzi o ilość dokonanych odliczeń z 206 mln zł w 2016 r. do 3 639 mln zł w 2020 r.

Uważamy, że jednak w dalszym ciągu  ulga B+R nie jest wykorzystywana przez wiele podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Cykl naszych artykułów ma na celu wyjaśnić wątpliwości związane z ulgą B+R oraz korzystaniem z niej.

Cykl „12 Przykazań ulgi B+R” składa się z poniższych artykułów:

 1. Czym jest ulga B+R?
 2. Działalność badawczo-rozwojowa w 2023 roku – definicja ustawowa i przykłady
 3. Działalność badawczo-rozwojowa w 2022 roku- orzecznictwo i interpretacje indywidualne
 4. Czym są koszty kwalifikowane B+R?
 5. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z wynagrodzeniami?
 6. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z materiałami?
 7. Jak rozliczyć koszty kwalifikowane B+R związane z amortyzacją?
 8. Ewidencja podatkowa w uldze B+R
 9. Ewidencja czasu pracy w uldze B+R
 10. Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?
 11. Strata podatkowa a ulga B+R
 12. Przyszłość ulgi B+R

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.