Ulga B+R

Ulgi na innowacje w praktyce – jak podatnicy korzystali z nich w 2022 r.

W 2022 r., poza znanymi już ulgami B+R oraz IP Box, podatnicy mogli skorzystać z nowych preferencji wprowadzonych Polskim Ładem – ulgi na ekspansję, prototyp…

W 2022 r., poza znanymi już ulgami B+R oraz IP Box, podatnicy mogli skorzystać z nowych preferencji wprowadzonych Polskim Ładem – ulgi na ekspansję, prototyp…


Ulga na prototyp – jakie środki trwałe kwalifikują się do ulgi

Ulga na prototyp stanowi nowość w polskim prawie podatkowym. Ma ona stanowić wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na tworzeniu nowych produktów. Niniejszy artykuł opisuje…

Ulga na prototyp stanowi nowość w polskim prawie podatkowym. Ma ona stanowić wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na tworzeniu nowych produktów. Niniejszy artykuł opisuje…


Ulga na innowacyjnych pracowników w praktyce

Ulga na innowacyjnych pracowników będzie stanowić jedną z najbardziej nietypowych preferencji dla przedsiębiorców w podatku dochodowym. Pomoże ona podatnikom, którzy nie mogli skorzystać w pełni…

Ulga na innowacyjnych pracowników będzie stanowić jedną z najbardziej nietypowych preferencji dla przedsiębiorców w podatku dochodowym. Pomoże ona podatnikom, którzy nie mogli skorzystać w pełni…


Zwolnienie podatkowe dla rodzin wielodzietnych – ulga 4+

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono tzw. ulgę 4+, czyli preferencję podatkową dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono tzw. ulgę 4+, czyli preferencję podatkową dla rodzin wychowujących co najmniej czworo dzieci. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.


Ulga na robotyzację – co to?

Celem wprowadzenia ulgi jest wsparcie robotyzacji, tj. zachęta przedsiębiorców będących podatnikami PIT lub CIT do nabywania robotów przemysłowych. Koszty kwalifikowane będą stanowić wydatki poniesione na…

Celem wprowadzenia ulgi jest wsparcie robotyzacji, tj. zachęta przedsiębiorców będących podatnikami PIT lub CIT do nabywania robotów przemysłowych. Koszty kwalifikowane będą stanowić wydatki poniesione na…


Ulga na robotyzację – koszty

Koszty mogące zostać rozliczone w ramach ulgi na robotyzację obejmują w szczególności wydatki poniesione na nabycie robotów przemysłowych oraz urządzeń peryferyjnych i maszyn funkcjonalnie z…

Koszty mogące zostać rozliczone w ramach ulgi na robotyzację obejmują w szczególności wydatki poniesione na nabycie robotów przemysłowych oraz urządzeń peryferyjnych i maszyn funkcjonalnie z…


Ulga na robotyzację – terminy

Z ulgi na robotyzację skorzystają przedsiębiorcy, którzy ponieśli koszty kwalifikowane w okresie od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku…

Z ulgi na robotyzację skorzystają przedsiębiorcy, którzy ponieśli koszty kwalifikowane w okresie od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku…


Ulgi podatkowe dla branży energetycznej

Branża energetyczna może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony…

Branża energetyczna może liczyć na preferencje podatkowe. Katalog ulg podatkowych dla przedsiębiorców zwiększył się od 1 stycznia 2022 r., bowiem do polskiego prawa został wprowadzony…