W kolejnym wpisie z cyklu „ulga na robotyzację w praktyce” prezentujemy zagadnienie terminów związanych z ulgą na robotyzację. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym korzystaniem przez podatników z ulgi na robotyzację. W każdym z wpisów zostały przedstawione w sposób szczegółowy odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi na robotyzację.

Termin stosowania ulgi na robotyzację

Ustawa wprowadzająca nową ulgę na innowacje weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Nowością jest czasowe ograniczenie możliwości stosowania ulgi. Przepisy stanowią bowiem, że ulga ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Należy zwrócić uwagę, że z ulgi nie skorzystają podmioty, które poniosły wydatki na robotyzację po wejściu w życie przepisów – jeśli nastąpiło to w trakcie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 2022 r.

Również sam ograniczony czasowo okres obowiązywania ulgi na robotyzację jest nowością w polskim prawie podatkowym. Pozostałe ulgi na innowacje obecne w ustawach podatkowych nie mają bowiem określonego terminu obowiązywania.

Podobnie jak w przypadku pozostałych ulg na innowacje, odliczenia w ramach ulgi na robotyzację będzie dokonywało się w rozliczeniu rocznym. Oznacza to, że podatnicy nie będą mieli możliwości odliczania kosztów kwalifikowanych w trakcie roku podatkowego.

Stosowanie niektórych przepisów dotyczących ulgi B+R

Ustawodawca w części postanowień dotyczących ulgi na robotyzację odwołał się do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ulgi B+R.

W zakresie tych regulacji warto wymienić chociażby to, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Jak również, odliczenie nie przysługuje podatnikowi korzystającemu ze zwolnień w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie decyzji.

Czytaj więcej: Czym są koszty kwalifikowane B+R?

W związku z rozliczeniem ulgi w systemie rocznym, podatnicy będą mieli obowiązek wykazać całość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ciągu roku podatkowego na robotyzację w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czytaj więcej: Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Nawet do sześciu lat podatkowych

Warto również wskazać, że w związku z odwołaniem do przepisów o uldze B+R, w przypadku poniesienia w danym roku podatkowym straty, bądź w przypadku, gdy wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiedniej kwoty kosztów w ramach ulgi na robotyzację będzie można dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Zatem mimo ograniczenia czasowego ulgi na robotyzację, w przypadku niektórych podatników możliwe będzie skorzystanie z niej także po zakończeniu ustawowo wskazanego terminu.

Rozważając skorzystanie z ulgi na robotyzację warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Podsumowując, sposób stosowania ulgi na robotyzację jest zbliżony do tego, który obowiązuje w przypadku innych ulg na innowacje – podatnicy mogą stosować ulgę dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. Nowością jest ograniczenie stosowania ulgi w okresie określonym ustawowo.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Cykl „Ulga na robotyzację w praktyce” składa się z poniższych artykułów:

  1. Ulga na robotyzację – co to
  2. Ulga na robotyzację – koszty poniesione na robotyzację
  3. Ulga na robotyzację – terminy
  4. Ulga na robotyzację – robot przemysłowy
  5. Ulga na robotyzację – maszyny i inne urządzenia peryferyjne
  6. Ulga na robotyzację – dla kogo
  7. Ulga na robotyzację – jak zrobić to bezpiecznie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.