fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Wyczekiwany termin wejścia w życie ulgi na robotyzację zbliża się wielkimi krokami. Jest to ważna data dla podatników planujących inwestycje, ze względu na konieczność zaplanowania poniesienia wydatków na robotyzację swoich przedsiębiorstw i automatyzację procesów.

Termin stosowania ulgi na robotyzację

Projekt ustawy wprowadzającej najnowszą ulgę na innowacje zakłada wejście w życie przepisów ją regulujących od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Nowością jest czasowe ograniczenie możliwości stosowania ulgi. Projekt zakłada bowiem, że odliczenia będzie można dokonać w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026.

Takie podejście jest nowością w polskim prawie podatkowym. Ulgi na innowacje dotychczas obecne w ustawach podatkowych nie mają bowiem określonego terminu obowiązywania.

Podobnie jak w przypadku pozostałych ulg na innowacje, odliczenia w ramach ulgi na robotyzację będzie dokonywało się w rozliczeniu rocznym. Oznacza to, że podatnicy nie będą mieli możliwości odliczania kosztów kwalifikowanych w trakcie roku podatkowego.

Stosowanie niektórych przepisów dotyczących ulgi B+R

Ustawodawca w części postanowień dotyczących ulgi na robotyzację odwołał się do obecnie obowiązujących przepisów w zakresie ulgi B+R.

W zakresie tych regulacji warto wymienić chociażby to, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

Jak również, odliczenie nie przysługuje podatnikowi korzystającemu ze zwolnień z Polskiej Strefy Inwestycji w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie tej decyzji.

Czytaj więcej: Czym są koszty kwalifikowane B+R?

W związku z rozliczeniem ulgi w systemie rocznym, podatnicy będą mieli obowiązek wykazać całość kosztów kwalifikowanych poniesionych w ciągu roku podatkowego na robotyzację w rocznym zeznaniu podatkowym.

Czytaj więcej: Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?

Nawet do sześciu lat podatkowych

Warto również wskazać, że w związku z odwołaniem do przepisów o uldze B+R, w przypadku poniesienia w danym roku podatkowym straty, bądź w przypadku, gdy wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiedniej kwoty kosztów w ramach ulgi na robotyzację będzie można dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Zatem mimo ograniczenia czasowe ulgi na robotyzację, w przypadku niektórych podatników możliwe będzie skorzystanie z niej także po zakończeniu ustawowo wskazanego terminu.

Rozważając skorzystanie z ulgi na robotyzację warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na robotyzację:

  1. Polski Ład – ulga na robotyzację
  2. Ulga na robotyzację – koszty

Sposób stosowania ulgi na robotyzację będzie zbliżony do tego, który obowiązuje w przypadku innych ulg na innowacje – podatnicy będą stosowali ulgę dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. Nowością jest ograniczenie stosowania ulgi w okresie określonym ustawowo.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane