W ramach Polskiego Ładu została wprowadzona ulga na prototyp, której celem jest  wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw. Koszty kwalifikowane będą stanowić wydatki poniesione na produkcję próbną i wprowadzanie nowych produktów na rynek.

Dla kogo ulga na prototyp i czego dotyczy?

Ulga na prototyp ma stanowić swoiste uzupełnienie obecnie już funkcjonujących ulg na innowacje w postaci ulgi B+R oraz ulgi IP Box.

Nowa preferencja przewidziana jest dla podatników ponoszących koszty na produkcję próbną nowego produktu i wprowadzenie tego produktu na rynek. Jednocześnie, aby skorzystać z ulgi, podatnik musi uzyskiwać przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, gdyż tylko do tej części przychodów zastosowanie będzie miało przedmiotowe odliczenie.

Ulga na prototyp zakłada prawo do odliczenia 30% wydatków, które zostały poniesione na prace nad prototypem. Istotne jest to, że ustawodawca nie determinuje limitu odliczenia od wielkości przedsiębiorstwa, zatem ten sam współczynnik odliczenia obowiązuje wszystkich podatników.

Odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na prototyp nie może być wyższe niż 10% dochodu osiągniętego w ciągu roku ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe.

Jak można zauważyć, ulga na prototyp jest rozwinięciem korzyści uzyskiwanych w wyniku zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej. Ulga na prototyp obejmuje następujące po pracach badawczo-rozwojowych etapy tworzenia nowego produktu i wprowadzania go na rynek.

Koszty kwalifikowane w przypadku ulgi na prototyp

Katalog kosztów kwalifikowanych w przypadku ulgi na prototyp jest stosunkowo krótki w porównaniu do analogicznych katalogów w zakresie pozostałych ulg na innowacje. Kosztami kwalifikowanymi będą wydatki związane z produkcją i wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Dodatkowo, ponoszone koszty muszą zostać faktycznie poniesione przez podatnika w danym roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie. Więcej o kosztach, podlegających odliczeniu w ramach ulgi na prototyp, piszemy tutaj: Ulga na prototyp – koszty.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Ulga na prototyp – roczne zeznanie

Podatnicy korzystający z ulgi na prototyp będą zobowiązani do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wysokości kosztów, które podlegają odliczeniu w ramach preferencji. Można się domyślać, że będzie się to odbywało w analogiczny sposób do tego, który jest przewidziany dla ulgi B+R, a więc poprzez wypełnienie właściwego załącznika do rocznego zeznania podatkowego.

Rozważając skorzystanie z ulgi na prototyp warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na prototyp:

  1. Polski Ład: ulga na prototyp
  2. Ulga na prototyp – terminy
  3. Ulga na prototyp – koszty
  4. Ulga na prototyp – dla kogo?
  5. Ulga na prototyp – jak bezpiecznie to zrobić

Podsumowując, ulgę na prototyp rozumieć można jako pewnego rodzaju uzupełnienie ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Nowe narzędzie uzupełnia proces wsparcia przedsiębiorców w zwiększaniu innowacyjności swoich przedsiębiorstw, a także w rozwijaniu swojej oferty produktowej.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.