Nowelizacja ustawy określa wejście w życie nowej ulgi na prototyp. Jest to ważna data dla podatników planujących wykorzystanie wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w normalnym toku produkcyjnym.

Kiedy ulga na prototyp wchodzi w życie?

Projekt ustawy wprowadzającej najnowszą ulgę na innowacje zakłada wejście w życie przepisów ją regulujących od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Ulga na prototyp będzie funkcjonowała w podobny sposób, jak ulga B+R, ulga IP Box czy również wprowadzana od 2022 roku ulga na robotyzację. Odliczenia w ramach ulgi na prototyp będzie dokonywało się w rozliczeniu rocznym. Oznacza to, że podatnicy nie będą mieli możliwości odliczania kosztów kwalifikowanych w trakcie roku podatkowego.

Moment stosowania ulgi na prototyp

Nowelizacja wskazuje, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym poniesiono koszty kwalifikowane, tj. koszty produkcji próbnej lub wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Ważny fragment

Oznacza to, że po raz pierwszy podatnicy będą mieli prawo skorzystać z odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2022.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Całość kosztów, które podatnik zamierza odliczyć w ramach ulgi na prototyp będzie należało wykazać w załączniku do zeznania podatkowego.

Czytaj więcej: Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?

Nawet do sześciu lat podatkowych

Warto również wskazać, że w przypadku poniesienia w danym roku podatkowym straty, bądź w przypadku, gdy wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiedniej kwoty kosztów w ramach ulgi na prototyp będzie można dokonać w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

W pierwszej wersji projektu Polskiego Ładu okres na rozliczenie ulgi na prototypy wynosił dwa lata podatkowe, jednak w wyniku konsultacji, okres ten został wydłużony do sześciu lat.

Rozważając skorzystanie z ulgi na prototyp warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na prototyp:

  1. Polski Ład: ulga na prototyp
  2. Ulga na prototyp – terminy
  3. Ulga na prototyp – koszty
  4. Ulga na prototyp – dla kogo?
  5. Ulga na prototyp – jak bezpiecznie to zrobić

Sposób stosowania ulgi na prototyp będzie zbliżony do tego, który obowiązuje w przypadku innych ulg na innowacje – podatnicy będą stosowali ulgę dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeżeli w roku poniesienia wydatków podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi na prototyp (ze względu na stratę albo niewystarczającą kwotę dochodu), w dalszym ciągu będzie miał na to sześć lat podatkowych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.