Ulga IP Box jest preferencją obowiązującą w polskim prawie podatkowym od 1 stycznia 2019 r. Już od początku jej wprowadzenia cieszy się dużym zainteresowaniem, w szczególności w branży IT. Podmioty korzystające z ulgi IP Box uzyskują korzyść poprzez opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 5% stawką.

Niniejszy wpis otwiera cykl artykułów „12 Przykazań ulgi IP Box”. W naszym cyklu przedstawimy najistotniejsze kwestie związane z ulgą IP Box. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi IP Box.

Czym jest ulga IP Box?

Wraz z początkiem roku 2019, do polskiego systemu prawnego wprowadzona została nowa ulga podatkowa – ulga IP Box. Korzystanie z niej powoduje, że dochody osiągane ze sprzedaży wytworzonych bądź ulepszonych tzw. „kwalifikowanych praw własności intelektualnej” podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką wynoszącą 5%.

Wprowadzenie ulgi IP Box ustawodawca argumentuje zachęceniem podatników do wdrażania innowacyjnych rozwiązań do polskiej gospodarki, celem lepszego rozwoju firm operujących w sektorach wysokich technologii, w tym w szczególności wskazano branżę farmaceutyczną oraz branżę IT (która w praktyce najczęściej korzysta z przedmiotowej ulgi).

Dodatkowo ustawodawca określa ulgę IP Box jako „zamknięcie” łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Oznacza to, że poza ulgą B+R (ulga „kosztowa”) podatnicy mają również możliwość skorzystania z ulgi IP Box (ulga „dochodowa”).

Z uzasadnienia do ustawy wprowadzającej ulgę IP Box:

Zakłada się, iż przedmiotowa ulga będzie prowadzić do wzrostu zainteresowania pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi w Polsce oraz stanowić swoiste „zamknięcie” łańcucha wartości związanego z procesem tworzenia i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań będących efektem prac badawczo-rozwojowych. Rozwiązanie to jest również ważną inicjatywą, która czyni system podatkowy konkurencyjnym i atrakcyjnym dla firm rozwijających wysokie technologie, wspiera rozwój i inwestycje oraz kreuje wysoko jakościowe miejsca pracy w innowacyjnych sektorach. Projektowana ulga będzie pełnić funkcję retencyjną dla innowacyjnych rozwiązań i w rezultacie ma zapobiegać lokowaniu przez przedsiębiorców posiadanych praw własności intelektualnej w krajach, które oferują niższe opodatkowanie dla firm uzyskujących przychody z komercjalizacji tychże praw.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Korzystanie z ulgi IP Box obwarowane jest wieloma wymaganiami ustawowymi. Korzystać z niej mogą wszyscy podatnicy, którzy spełnią te wymagania. Co istotne, możliwość skorzystania z IP Box nie jest uzależniona od takich czynników jak: wielkość przedsiębiorstwa, branża, region kraju, w którym prowadzona jest działalność.

Przede wszystkim, do skorzystania z ulgi IP Box wymagane jest, aby podatnik prowadził prace badawczo-rozwojowe, na temat definicji prac badawczo-rozwojowych pisaliśmy szerzej w tym artykule.

Poza spełnieniem powyższej definicji, podatnicy zobowiązani są dodatkowo m.in. do odpowiedniego dokumentowania wszystkich przeprowadzonych projektów oraz prawidłowego ewidencjonowania kosztów oraz przychodów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej. Wszystkie warunki zostaną opisane szczegółowo w kolejnych artykułach niniejszego cyklu.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

IP Box wciąż niejasny

Pomimo regularnie wydawanych interpretacji indywidualnych w zakresie ulgi IP Box, wciąż istnieje wiele wątpliwości z nią związanych. Ministerstwo Finansów 16 lipca 2019 r. opublikowało Objaśnienia podatkowe dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX. Pomimo obszernej objętości dokumentów (dokument liczy około 90 stron), podatnicy wciąż mają wiele wątpliwości, jak z ulgi prawidłowo skorzystać.

Uważamy, że ulga IP Box jest bodźcem do rozwoju dla firm z branży wysokich technologii. Korzyść jaką podatnicy mogą osiągnąć dzięki korzystaniu z ulgi IP Box jest bardzo wymierna, bowiem znacząco obniża poziom podatku do zapłaty z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

W celu przezwyciężenia niepewności związanych ze skorzystaniem z ulgi IP Box, w naszej opinii warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

AUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.