Podatnik ma prawo do korzystania z ulgi IP Box w okresie tzw. ekspektatywy, tj. okresie od złożenia wniosku do uzyskania ochrony, dla danego prawa własności intelektualnej. W przypadku odmowy nadania ochrony danemu prawu własności intelektualnej, podatnik zobowiązany jest wyrównać różnicę w podatku zapłaconym (5%) a podatkiem należnym (18%/32%, 19%) bez naliczania dodatkowych odsetek.

Czwarty wpis z cyklu artykułów o IP Box dotyczy osiągania dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jakim jest patent. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą IP Box. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi IP Box.

Czym jest patent?

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (dalej: Ustawa PWP) patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Dodatkowo zgodnie z art. 63 Ustawy PWP przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona prawna KPWI

Zasady przyznawania ochrony prawnej dla poszczególnych kategorii kwalifikowanych IP wynikają z postanowień właściwych krajowych ustaw szczególnych – w przypadku patentu, organem odpowiedzialnym za wydawanie decyzji jest Urząd Patentowy RP. Co ważne, podatnik może również korzystać z ulgi IP Box na patent, który uzyskał poza granicami kraju (pod warunkiem, że ochrona jest również przyznana za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP zgodnie z umowami międzynarodowymi). Listę obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej znaleźć można na TEJ stronie.

Przy czym nie wszystkie umowy międzynarodowe przyznają automatycznie ochronę w Polsce wobec IP podlegającego ochronie w innym państwie, przeważnie wymagane będzie zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Opodatkowanie 5% bez patentu

Ekspektatywa uzyskania prawa ochronnego oznacza, że podmiot wystąpił z wnioskiem o uzyskanie tego prawa i oczekuje/spodziewa się otrzymania go w przyszłości. W przypadku patentu jest to więc okres oczekiwania na przyznanie ochrony, rozpoczynający się w momencie zgłoszenia lub złożenia wniosku o jej uzyskanie dla danego wynalazku.

Ustawodawca zdając sobie sprawę, że niektóre procedury przyznawania prawa (tutaj: patent) mogą trwać bardzo długo, dopuścił w ustawach podatkowych możliwość korzystania z preferencyjnego opodatkowania w okresie ekspektatywy. Zgodnie z art. 24d ust. 12 Ustawy CIT oraz odpowiednio art. 30ca ust. 12 Ustawy PIT przepisy ust. 1-11 (tj. przepisy dotyczące preferencyjnego opodatkowania 5%) stosuje się odpowiednio do ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w związku ze zgłoszeniem lub złożeniem wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika więc, że już po dokonaniu zgłoszenia patentowego podatnik ma prawo do korzystania z preferencyjnego opodatkowania 5%, czekając na odpowiedź Urzędu Patentowego RP. Przy czym zaznaczyć trzeba, że preferencyjne opodatkowanie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie tego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, na które złożono wniosek. Jeżeli więc produkt podatnika składa się z wielu kwalifikowanych praw własności intelektualnej, ale z jakichś względów podatnik nie złożył jeszcze wniosku do Urzędu Patentowego RP, wówczas tylko ta część KPWI, która została zgłoszona, będzie mogła podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu.

Negatywna decyzja/wycofanie wniosku a ulga IP Box

Istotnym w zakresie ulgi IP Box oraz ekspektatywy jest również to, że w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku podatnika przez Urząd Patentowy RP, bądź wycofania wniosku ws. patentu dochód musi być opodatkowany na zasadach ogólnych (tj. w zależności od formy działalności skala bądź podatek liniowy).

Zgodnie z art. 24d ust. 13 Ustawy CIT oraz odpowiednio art. 30ca ust. 13 Ustawy PIT w przypadku wycofania zgłoszenia lub wniosku, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację podatnik jest obowiązany opodatkować (…) dochody (…), uzyskane w okresie od dnia zgłoszenia lub złożenia wniosku, (…) do dnia wycofania wniosku lub zgłoszenia, odmowy udzielenia prawa ochronnego, odrzucenia zgłoszenia lub odrzucenia wniosku o rejestrację. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się podatek zapłacony na podstawie ust. 1.

Jeżeli podatnik skorzystał z ulgi za dany rok, a decyzję otrzymał dużo później, konieczne będzie złożenie korekty za rok, w którym podatnik rozpoczął korzystanie z ulgi IP Box aż do momentu otrzymania decyzji Urzędu Patentowego RP. Korekta będzie polegała na wyrównaniu podatku zapłaconego do wysokości podatku należnego. Przy czym – choć przepisy tego nie wskazują wprost – w związku ze złożoną korektą nie będzie wymagane płacenie odsetek za podatek zapłacony w niższej wysokości.

Dzięki patentowi z ulgi IP Box korzystać mogą również podmioty zajmujące się opracowywaniem nowych rozwiązań, które posiadają poziom wynalazczy. Aby przezwyciężyć niepewności związane ze skorzystaniem z ulgi IP Box, warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

AUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.