Co do zasady do 31 grudnia 2021 r., nie było możliwe łączenie ulgi IP Box z ulgą B+R dla tego samego projektu. Jednak poczynając od dnia 1 stycznia 2022 r., podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi IP Box w połączeniu z ulgą B+R również w przypadku tego samego projektu.

Dziesiąty wpis z cyklu „12 Przykazań ulgi IP Box” prezentuje możliwość korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box jednocześnie, jak również problemy praktyczne z tym związane. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą IP Box. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi IP Box.

Ulga IP Box oraz ulga B+R przed 1 stycznia 2022 r.

Co do zasady, przed 1 stycznia 2022 r. nie było możliwe jednoczesne korzystanie zarówno z ulgi B+R jak i ulgi IP Box w odniesieniu do tego samego projektu. Co prawda ulga B+R jest ulgą kosztową, a ulga IP Box jest ulgą przychodową, do korzystania z ulg wykorzystuje się więc dwie różne składowe – tj. w przypadku ulgi B+R poniesione koszty wykorzystane do działalności badawczo-rozwojowej, a w przypadku ulgi IP Box przychody osiągnięte ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (KPWI).

Ponadto obie ulgi są ulgami rocznymi, czyli ewentualna korzyść podatkowa uzyskiwana jest dopiero przy złożeniu rocznego zeznania podatkowego.

Natomiast w świetle poprzedniego brzmienia przepisu art. 18d ust. 1 Ustawy CIT (odpowiednio art. 26e ust. 1 Ustawy PIT) podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 Ustawy CIT (art. 26 Ustawy PIT), koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej ,,kosztami kwalifikowanymi”. Natomiast zgodnie z art. 18 podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, pomniejszony o stosowne odliczenia.

Powyższy przepis stanowił wyłączenie do jednoczesnego korzystania z ulgi IP Box oraz ulgi B+R w stosunku do tego samego dochodu. Wprowadzonym zastrzeżeniem, odnoszącym się m.in. do art. 24d, który określa ulgę IP Box, ustawodawca wskazał, że określając podstawę opodatkowania, od której można odliczyć koszty kwalifikowane, nie jest możliwe uwzględnienie w niej podstawy opodatkowania, która służy do ulgi IP Box.

Ulga IP Box oraz ulga B+R po 1 stycznia 2022 r.

Natomiast od 1 stycznia 2022 r. powyższe ograniczenie zostało wycofane. Ustawodawca wprowadził ponadto nowy przepis – tj. art. 24d ust. 9a Ustawy CIT (odpowiednio art. art. 30ca ust. 9a Ustawy PIT). W jego treści wskazano, że od dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podatnik może odliczyć koszty kwalifikowane określone w art. 18d ust. 2-3b, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika tego prawa, przy czym przepisy art. 18d ust. 1 zdanie drugie i ust. 3c-9 stosuje się odpowiednio. Zatem aktualnie możliwość jednoczesnego skorzystania zarówno z IP Box jak i Ulgi B+R wynika expressis verbis z treści przepisów. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż podmioty korzystające z przedmiotowych ulg za lata poprzednie (przed 2022 r.) nie będą uprawione do ich łącznego rozpoznania.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Podsumowując, Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy uzyskali możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi IP Box oraz ulgi B+R przy realizacji tych samych projektów.

Aby wyzbyć się niepewności związanych ze skorzystaniem z ulgi IP Box, w naszej opinii warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

AUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.