fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Dziesiąty wpis z cyklu „12 Przykazań ulgi IP Box” prezentuje możliwość korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box jednocześnie, jak również problemy praktyczne z tym związane. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą IP Box. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi IP Box.

Ulga IP Box oraz ulga B+R

Co do zasady, nie jest możliwe korzystanie zarówno z ulgi B+R jak i ulgi IP Box w odniesieniu do tego samego projektu. Co prawda ulga B+R jest ulgą kosztową, a ulga IP Box jest ulgą przychodową, do korzystania z ulg wykorzystuje się więc dwie różne składowe – tj. w przypadku ulgi B+R poniesione koszty wykorzystane do działalności badawczo-rozwojowej, a w przypadku ulgi IP Box przychody osiągnięte ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (KPWI).

Ponadto obie ulgi są ulgami rocznymi, czyli ewentualna korzyść podatkowa uzyskiwana jest dopiero przy złożeniu rocznego zeznania podatkowego.

Natomiast w świetle art. 18d ust. 1 Ustawy CIT (odpowiednio art. 26e ust. 1 Ustawy PIT) podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 Ustawy CIT (art. 26 Ustawy PIT), koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej ,,kosztami kwalifikowanymi”. Natomiast zgodnie z art. 18 podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24d i art. 24f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, pomniejszony o stosowne odliczenia.

Powyższy przepis wprowadza wyłączenie jednoczesnego korzystania z ulgi IP Box oraz ulgi B+R w stosunku do tego samego dochodu. Wprowadzonym zastrzeżeniem, odnoszącym się m.in. do art. 24d, który określa ulgę IP Box, ustawodawca wskazał, że określając podstawę opodatkowania, od której można odliczyć koszty kwalifikowane, nie jest możliwe uwzględnienie w niej podstawy opodatkowania, która służy do ulgi IP Box.

Powyższe potwierdzone zostało również w Objaśnieniach z 15 lipca dot. preferencyjnego opodatkowania dochodów – ulga IP Box (Objaśnienia).

W akapicie 151 Objaśnień wskazano:

Z przytoczonych przepisów wynika, że ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczeniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% podatkowi z IP Box, a więc podatnik nie może „łącznie” (tj. równocześnie) stosować ulgi B+R oraz 5% opodatkowania w stosunku do jednego (tego samego) dochodu.

Naprzemienne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R

Ustawodawca nie wyłączył natomiast możliwości wyboru, z której ulgi ma skorzystać podatnik w przypadku kwalifikacji danego projektu do objęcia zarówno ulgą IP Box jak i również ulgą B+R.

Tym samym, podatnicy mają możliwość:

 1. stosować wyłącznie ulgę B+R; albo
 2. stosować wyłącznie 5% opodatkowania na zasadzie IP Box; albo
 3. skorzystać zarówno z ulgi B+R, jak i preferencji IP Box, ale bez ich łączenia.

W Objaśnieniach wskazano m.in. następujące scenariusze:

 1. 100% działalności podatnika to działalność badawczo-rozwojowa w zakresie wytwarzania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
  Od stycznia do listopada 2019 poniesione koszty na komercjalizację programu (komercjalizacja w grudniu).
  Zgodnie z Objaśnieniami zasadne jest więc skorzystanie za rok 2019 wyłącznie z ulgi B+R (prawie zerowy przychód), a następnie w stosunku do tego programu korzystać z 5% stawki w roku 2020 kiedy nastąpi sprzedaż programu.
 1. 100% działalności podatnika to działalność badawczo-rozwojowa w zakresie wytwarzania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.
  Od stycznia do czerwca 2019 poniesione koszty na stworzenie programu, od lipca 2019 sprzedaż programu w postaci licencji.
  Zgodnie z Objaśnieniami podatnik może zastosować ulgę IP Box wobec dochodu z licencji od lipca do grudnia 2019. Natomiast wobec pozostałych dochodów zastosować może ulgę B+R.

Wciąż istnieją wątpliwości

W Objaśnieniach określa się korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R jako „synergię”, „kumulację” efektów działalności B+R.

Przy czym należy zaznaczyć, że w praktyce wyłączenie części, co do której podatnik chciałby skorzystać z ulgi B+R od części, co do której podatnik chciałby skorzystać z ulgi IP Box może okazać się problematyczne. Ciekawe jest również to, jaka wypracuje się praktyka organów podatkowych w stosunku do podatników, którzy będą korzystali z obydwu ulg łącznie. Zaprezentowane w Objaśnieniach przykłady odnoszą się do bardzo prostych stanów faktycznych, które wręcz ciężko wyobrazić sobie w życiu gospodarczym. Biorąc również pod uwagę fakt, że podatnicy po raz pierwszy korzystają z ulgi IP Box, pozostaje czekać na reakcję organów podatkowych na zastosowanie tej ulgi w kombinacji z funkcjonującą już od kilku lat ulgą B+R. Praktyka organów podatków z pewnością ukształtuje pewien drogowskaz podatnikom, zamierzającym korzystać z obydwu ulg.

Podsumowując, co do zasady, nie ma możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi IP Box oraz ulgi B+R, podatnicy mogą natomiast korzystać z ulgi IP Box oraz B+R w formie synergii/kumulacji. Wciąż brakuje dokładnych wytycznych jak prawidłowo prowadzić takie kalkulacje.

Aby wyzbyć się niepewności związanych ze skorzystaniem z ulgi IP Box, w naszej opinii warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

AUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane