Poza kwalifikacją danego produktu lub usługi jako kwalifikowane prawo IP, ustawowo wymagane jest również, aby dochód z takiego prawa uzyskiwany był z jednego z wymienionych źródeł. W przypadku poniesienia straty z prawa IP, podatnik ma prawo odliczać taką stratę przez następnych 5 lat.

Trzeci wpis z cyklu artykułów IP Box dotyczy katalogu dochodów, które podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką podatkową. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z ulgą IP Box. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w szczegółowy sposób odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi IP Box.

Dochody podlegające opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%

Poza uzyskiwaniem dochodu z prawa mieszczącego się w katalogu kwalifikowanych praw własności intelektualnej (prawa IP), podatnik chcący skorzystać z ulgi IP Box musi ten dochód również uzyskiwać z konkretnych źródeł.

Zgodnie z art. 24d ust. 7 Ustawy CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 7 Ustawy PIT) dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

 • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Zamknięty katalog oznacza, że przepisu nie można stosować do innych rodzajów dochodu, a do objęcia ulgą klasyfikują się tylko i wyłącznie kategorie wymienione art. 24d Ustawy CIT  oraz odpowiednio w art. 30ca Ustawy PIT.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Zastosowanie przepisów o cenach transferowych

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku punktu 3 wyżej przytoczonego przepisu, tj. uzyskiwanie dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi, wymagane jest ustalenie ceny rynkowej ceny prawa IP „zaszytego” w produkcie lub usłudze. Takiego wydzielenia należy dokonać na podstawie art. 11c Ustawy CIT oraz odpowiednio art. 23o Ustawy PIT (tj. przepisy o cenach transferowych).

Wyżej przytoczone przepisy znajdą również zastosowanie w przypadku transakcji, której przedmiotem jest prawo IP, przeprowadzanej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Strata w przypadku ulgi IP Box

W przypadku gdy podatnik wytwarzając dane kwalifikowane prawo IP poniesie nakłady na prace badawczo-rozwojowe dla tego prawa IP wyższe od dochodów uzyskanych z tego prawa IP w danym roku podatkowym, wówczas podatnik ponosi stratę z kwalifikowanego prawa IP.

Dla potrzeb ulgi IP Box stratę z kwalifikowanego prawa IP można rozliczać przez następne 5 lat. Należy natomiast zaznaczyć, że zgodnie z art. 24d ust. 10 Ustawy CIT oraz odpowiednio art. 30ca ust. 10 Ustawy PIT o wysokość straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej poniesionej w roku podatkowym obniża się dochód osiągnięty w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych z tego samego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Powyższe oznacza, że poniesiona strata może obniżyć jedynie dochód z tego samego prawa IP w których zostało wykorzystane dane prawo IP, tym samym nie ma możliwości kumulowania strat i zysków z tytułu różnych praw IP.

Katalog dochodów z praw własności intelektualnej zawiera cztery źródła z jakiego podatnik może uzyskiwać dochody i opodatkować je preferencyjną stawką IP Box. Aby przezwyciężyć niepewności związane ze skorzystaniem z ulgi IP Box, warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

Aby przezwyciężyć niepewności związane ze skorzystaniem z ulgi IP Box, warto skorzystać z pomocy praktyków specjalizujących się kompleksowo w tej kwestii.

AUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Cykl „12 Przykazań ulgi IP Box” składa się z poniższych artykułów:

 1. IP Box – co to jest?
 2. Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box)
 3. Jakie dochody podlegają opodatkowaniu 5% stawką PIT?
 4. Korzystanie z IP Box w przypadku patentu
 5. Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT
 6. Prowadzenie działalności B+R jako warunek do korzystania z IP Box
 7. Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z IP Box
 8. Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box
 9. Jak należy rozumieć wskaźnik Nexus oraz jak go obliczyć
 10. Jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R
  *Ulgi podatkowe B+R i IP Box w czasie pandemii
 11. Wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box – interpretacje podatkowe
 12. IP Box a roczne zeznanie podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.