fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Polski Ład zawiera regulacje wprowadzające do podatków dochodowych nowe ulgi na innowacje. Jedną z uchwalonych preferencji jest szeroko już wcześniej zapowiadana ulga na robotyzację.

Uwaga! Ustawa wprowadzająca w życie podatkową cześć Polskiego Ładu została podpisana 15 listopada przez Prezydenta. Następnie 23 listopada ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105). Oznacza to, iż znamy ostateczną wersje wprowadzanych regulacji. Opublikowany tekst ustawy nie wprowadza żadnych zmian istotnych z punktu widzenia poruszonej w treści artykułu tematyki. Zatem wszystkie tezy prezentowane w jego treści pozostają aktualne.

Główne założenia ulgi na robotyzację

Już dotychczas, w polskim systemie podatkowym funkcjonują ulgi na innowacje w postaci ulgi B+R oraz ulgi IP Box. Z uzasadnienia ustawy wprowadzającej Polski Ład wynika, że ustawodawcy na wdrożeniu instrumentów wspierających robotyzację przedsiębiorstw.

Czytaj więcej: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Jednym z głównych motywów wprowadzenia nowej ulgi na innowacje, w postaci ulgi na robotyzację, jest wsparcie polskich przedsiębiorców w etapie automatyzacji ich działalności, a tym samym umożliwienie szybszego rozwoju i zwiększenie atrakcyjności na rynku polskim i międzynarodowym.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej:

Robotyzacja powinna stać się kluczowym narzędziem służącym do zwiększania efektywności rynkowej.

Należy zauważyć, że obecnie tempo rozwoju rynku jest szybkie i ciągle się zwiększa, a wszystko to za sprawą intensywnej cyfryzacji przedsiębiorstw.

Ministerstwo Finansów wskazuje, iż:

Celem regulacji jest stworzenie środowiska przyjaznego do powstawania tzw. fabryk przyszłości.

Ministerstwo Finansów już wcześniej kilkukrotnie zapowiadało wprowadzenie ulgi na robotyzację, obecnie możemy już mówić o realizacji zapowiedzi.

Czytaj więcej: Ulga na roboty – nowe podatkowe wsparcia dla przedsiębiorców

Na czym polegać będzie ulga?

Ulga na robotyzację przypominać ma obecną już w polskim systemie ulgę B+R. Tak jak wskazana ulga, nowa preferencja ma umożliwić podatnikom odliczenie od dochodu kwoty kosztów kwalifikowanych.

Odliczenie nie będzie mogło przekraczać 50% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Czytaj więcej: Ulga na roboty – znane są nowe szczegóły

Ulga na robotyzację: koszty kwalifikowane

Katalog kosztów kwalifikowanych  zawarty w treści Polskiego Ładu jest katalogiem zamkniętym. To znaczy, że jedynie wymienione w nim wydatki na robotyzację będą mogły zostać rozliczone w ramach ulgi na robotyzację.

Koszty kwalifikowane, a więc wydatki poniesione na robotyzację stanowią:

  • Koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami, urządzeń i systemów zdalnego zarządzania oraz urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną;
  • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych;
  • Koszty nabycia usług szkoleniowych dla pracowników;
  • Opłaty leasingowe.

Robot przemysłowy

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika

Czytaj więcej: Nowe ulgi na innowacje – znamy szczegóły

Rozważając skorzystanie z ulgi na robotyzację warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na robotyzację:

  1. Ulga na robotyzację – koszty
  2. Ulga na robotyzację – terminy

Wprowadzana ulga wiąże się z wieloma niewiadomymi, zwłaszcza w zakresie sposobu jej stosowania. Z ostatniej odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Finansów na pytanie Dziennika Gazety Prawnej wynika, że koszty kwalifikowane podatnik będzie mógł rozpoznawać wraz z odpisami amortyzacyjnymi od zakupionych robotów przemysłowych. Oznacza to mniejszą atrakcyjność ulgi niż w przypadku możliwości rozliczenia jej jednorazowo, w roku poniesienia wydatków na robotyzację – może mieć to znaczenie na ilość podatników, którzy finalnie z niej skorzystają.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane