Celem wprowadzenia ulgi jest wsparcie robotyzacji, tj. zachęta przedsiębiorców będących podatnikami PIT lub CIT do nabywania robotów przemysłowych. Koszty kwalifikowane będą stanowić wydatki poniesione na zakup robotów przemysłowych. W ramach ulgi przedsiębiorcy rozpoznają w kosztach uzyskania przychodów 150% wydatków poniesionych na robotyzację.

Niniejszym wpisem rozpoczynamy cykl artykułów „ulga na robotyzację w praktyce”. Pierwszy wpis stanowi opis ogólnych informacji dotyczących ulgi na robotyzację. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym korzystaniem przez podatników z ulgi na robotyzację. W każdym z wpisów zostaną przedstawione w sposób szczegółowy odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi na robotyzację.

Główne założenia ulgi na robotyzację

Jeszcze przed wejściem w życie przepisów dotyczących ulgi na robotyzację, w polskim systemie podatkowym funkcjonowały ulgi na innowacje w postaci ulgi B+R oraz ulgi IP Box..

Czytaj więcej: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Jednym z głównych motywów wprowadzenia nowej ulgi na innowacje, w postaci ulgi na robotyzację, jest wsparcie polskich przedsiębiorców w etapie automatyzacji ich działalności, a tym samym umożliwienie szybszego rozwoju i zwiększenie atrakcyjności na rynku polskim i międzynarodowym.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej:

Robotyzacja powinna stać się kluczowym narzędziem służącym do zwiększania efektywności rynkowej.

Należy zauważyć, że obecnie tempo rozwoju rynku jest szybkie i ciągle się zwiększa, a wszystko to za sprawą intensywnej cyfryzacji przedsiębiorstw.

Ministerstwo Finansów wskazuje, iż:

Celem regulacji jest stworzenie środowiska przyjaznego do powstawania tzw. fabryk przyszłości.

Ministerstwo Finansów już wcześniej kilkukrotnie zapowiadało wprowadzenie ulgi na robotyzację, obecnie możemy już mówić o realizacji zapowiedzi.

Czytaj więcej: Ulga na roboty – nowe podatkowe wsparcia dla przedsiębiorców

Na czym polega ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację przypomina obecną już od 2016 r. w polskim systemie ulgę B+R. Tak jak wskazana ulga, nowa preferencja ma umożliwić podatnikom odliczenie od dochodu kosztów kwalifikowanych.

Odliczenie nie będzie mogło przekraczać 50% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z działalności operacyjnej.

Zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów podatnicy będą mogli rozpoznawać koszty kwalifikowane wraz z odpisami amortyzacyjnymi od zakupionych robotów przemysłowych.

Podobnie jak w przypadku ulgi B+R rozliczenie przedmiotowej preferencji następuje na etapie składania rocznego zeznania podatkowego.

Podkreślenia wymaga również fakt, że ustawodawca ograniczył czasowo możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację. Do odliczenia uprawnieni będą jedynie podatnicy, którzy poniosą koszty kwalifikowane w okresie od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Czytaj więcej: Ulga na roboty – znane są nowe szczegóły

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Ulga na robotyzację: koszty kwalifikowane

W przeciwieństwie do ulgi B+R, podatnicy chcący skorzystać z ulgi na robotyzację nie muszą prowadzić działalności badawczo-rozwojowej. W praktyce zasadniczym warunkiem jest fakt poniesienia przez podatnika wskazanych w ustawie wydatków.

Katalog kosztów kwalifikowanych (kosztów poniesionych na robotyzację)   zawarty w treści ustawy  jest co do zasady katalogiem zamkniętym. To znaczy, że jedynie wymienione w nim wydatki na robotyzację będą mogły zostać rozliczone w ramach ulgi.

Koszty kwalifikowane, a więc wydatki poniesione na robotyzację stanowią:

 • Koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami, urządzeń i systemów zdalnego zarządzania oraz urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną;
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych;
 • Koszty nabycia usług szkoleniowych dla pracowników;
 • Opłaty leasingowe.

Robot przemysłowy – definicja

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika

Czytaj więcej: Nowe ulgi na innowacje – znamy szczegóły

Rozważając skorzystanie z ulgi na robotyzację warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Podsumowując  ulga na robotyzacje jest zupełnie nowym rozwiązaniem prawnym. Wiąże się to z wieloma niewiadomymi, zwłaszcza w zakresie sposobu jej stosowania. Dlatego podmioty planujące bezpieczne skorzystanie z preferencji powinny rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Cykl „Ulga na robotyzację w praktyce” składa się z poniższych artykułów:

 1. Ulga na robotyzację – co to?
 2. Ulga na robotyzację – koszty poniesione na robotyzację
 3. Ulga na robotyzację – terminy
 4. Ulga na robotyzację – robot przemysłowy
 5. Ulga na robotyzację – maszyny i inne urządzenia peryferyjne
 6. Ulga na robotyzację – dla kogo?
 7. Ulga na robotyzację – jak zrobić to bezpiecznie?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.