fbpx

Ministerstwo Finansów udostępniło nowe szczegóły dotyczące zapowiadanej ulgi na roboty. Zbliża się również zapowiadany termin opublikowania projektu ustawy wprowadzającej wyczekiwaną preferencję.

Ulga na robotyzację, ma stanowić preferencję podatkową dostępną dla wszystkich podatników podatku dochodowego. Jednocześnie prawo do skorzystania z ulgi nie ma być zależne od branży, w której działa przedsiębiorca, czy od wielkości jego biznesu.

O planowanej uldze na roboty pisaliśmy już w publikacji:

Ulga na roboty – nowe podatkowe wsparcia dla przedsiębiorców >>

Obecnie znamy więcej szczegółów, które zostały w ostatnim czasie ujawnione przez Ministerstwo Finansów. Udostępnienie projektu ustawy wprowadzającej ulgę planowane jest na wrzesień 2020 r.

Zapowiadanym rozwiązaniem jest możliwość korzystania z ulgi na roboty, przy jednoczesnym stosowaniu ulgi B+R i ulgi IP Box. Pokrycie się tych ulg z pewnością pozytywnie wpłynie na chęć podatników do podnoszenia innowacyjności realizowanych projektów i ogólnie działalności.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Koszty kwalifikowane

Ulga na roboty zakłada możliwość odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych, ujętych w katalogu zamkniętym.

Ostatnie zapowiedzi, dotyczące ulgi na roboty, odwołują się w szczególności do możliwości stosowania ulgi na roboty wyłącznie w stosunku do wydatków ponoszonych na zakup nowych robotów, które przyczynią się do automatyzacji miejsc pracy.

Co ważne, koszty kwalifikowane będą stanowić wszystkie elementy związane z automatyzacją danego stanowiska. Będą to zarówno same wydatki na zakup maszyny i oprogramowania automatyzującego jej działanie, jak i wydatki na zakup wszystkich innych niezbędnych elementów, jak na przykład sterowników, obrotników, torów, złączników, narzędzi, urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy. I wreszcie, kosztem kwalifikowanym będą również koszty szkolenia pracowników do obsługi zautomatyzowanych systemów.

Ważny fragment

Zapowiadaną nowością jest zaliczenie do katalogi kosztów kwalifikowanych również wydatków na leasing robotów i kobotów.

Mając na uwadze zapowiadany katalog kosztów kwalifikowanych warto zwrócić uwagę na kompleksowe podejście do problemu, które może przełożyć się na realne zainteresowanie przedsiębiorców automatyzacją działalności przedsiębiorstwa. Planując skorzystanie z ulgi na roboty warto będzie rozważyć uzyskanie interpretacji indywidualnej, co zapewni ochronę prawną w przypadku potencjalnych kontroli podatkowych.

Okres obowiązywania ulgi

Zapowiadanym terminem wejścia w życie ulgi na roboty, jest dzień 1 stycznia 2020 r.

Ważny fragment

Odliczenia 50% kosztów kwalifikowanych po raz pierwszy będzie można dokonać dopiero w zeznaniu za rok 2021.

Podobny system stosowania ulgi znany jest już w uldze B+R i uldze IP Box.

Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym? >>

IP Box a roczne zeznanie podatkowe >>

Planowanym, aczkolwiek stosunkowo rzadko stosowanym rozwiązaniem, jest wprowadzenie terminowości obowiązywania i stosowania ulgi. Zgodnie z zapowiedziami ulga ma mieć zastosowanie do wydatków poniesionych na robotyzację i automatyzację działalności, poniesionych w latach 2021-2025. Odliczenia natomiast będzie można dokonać zarówno w latach wskazanych powyżej, jak i w 6 kolejno następujących. Oznacza to, że ostatnim momentem na odliczenie kosztów kwalifikowanych będzie rok 2031.

Ważny fragment

Na wzór obowiązujących przepisów dotyczących ulgi B+R i ulgi IP Box, przewidywana jest możliwość odliczania kosztów kwalifikowanych również w latach kolejnych.

Terminowość obowiązywania ulgi, w teorii ma pobudzić przedsiębiorców do dokonywania inwestycji w celu automatyzacji i zwiększenia innowacyjności ich działalności. Celem wprowadzanej preferencji jest podniesienie poziomu świadczonych usług, czy chociażby zwiększenie i usprawnienie produkcji przy utrzymaniu podobnego poziomu nakładów.

W szerszym ujęciu, podejmowane przez przedsiębiorców działania mają się przyczynić do szybszego rozwoju polskiej gospodarki, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu oferowanych towarów i usług.

Podsumowując, zapowiadana ulga może okazać się bardzo korzystnym rozwiązaniem zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla kształtu polskiej gospodarki. Obok nowych regulacji, zapowiadane jest również wydanie objaśnień podatkowych, pozostaje więc czekać na finalny kształt nowej preferencji podatkowej.

Współautor: Joanna Krajnik, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.