fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Jedną z proponowanych w ramach Polskiego Ładu preferencji podatkowych jest ulga na robotyzację. Umożliwi ona podatnikom ponowne odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków, które zostały poniesione na nabycie robotów przemysłowych. Co istotne, w ramach ulgi na robotyzację możliwe będzie odliczenie jedynie określonych ustawowo wydatków.

Jakie koszty odliczą podatnicy?

Po wprowadzeniu ulgi na robotyzację podatnicy dokonujący inwestycji  w robotyzację swoich przedsiębiorstw będą mogli odliczyć 50% poniesionych wydatków.

W zamkniętym katalogu kosztów znalazły się:

 • Koszty nabycia robotów przemysłowych/innych urządzeń;
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawny niezbędnych do procesu robotyzacji;
 • Koszty nabycia usług szkoleniowych;
 • Opłaty leasingowe na roboty przemysłowe.

Szczegółowy katalog kosztów

W projekcie ustawy jest mowa o „kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację”. Zgodnie z proponowanymi przepisami, zalicza się do nich:

1. Koszty nabycia fabrycznie nowych:

 • robotów przemysłowych,
 • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
 • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
 • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
 • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

2. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • opłaty ustalone w umowie leasingu dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Rozważając skorzystanie z ulgi na robotyzację warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na robotyzację:

 1. Polski Ład – ulga na robotyzację
 2. Ulga na robotyzację – terminy

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane