fbpx

W kolejnym wpisie z cyklu „ulga na robotyzację w praktyce” prezentujemy katalog kwalifikowanych kosztów poniesionych na robotyzację. W naszym cyklu przedstawiamy najistotniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym korzystaniem przez podatników z ulgi na robotyzację. W każdym z wpisów zostały przedstawione w sposób szczegółowy odrębne zagadnienia, natomiast całokształt artykułów stanowi kompendium ogólnej wiedzy na temat ulgi na robotyzację.

Jakie koszty odliczą podatnicy?

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy dokonujący inwestycji w robotyzację swoich przedsiębiorstw będą mogą odliczyć 150% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację.

W zamkniętym katalogu kosztów poniesionych na robotyzację znalazły się:

 • Koszty nabycia robotów przemysłowych;
 • Koszty nabycia maszyn i urządzeń peryferyjnych funkcjonalnie z nimi związanych;
 • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do procesu robotyzacji;
 • Koszty nabycia usług szkoleniowych;
 • Opłaty leasingowe na roboty przemysłowe.

Ulga znajdzie zastosowanie jedynie w przedsiębiorstwach, które poniosą wydatki na robotyzację w okresie od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.

Podobnie jak w przypadku komplementarnych ulg (np. ulgi B+R), odliczenie dotyczy jedynie przychodów z działalności operacyjnej.

Szczegółowy katalog kosztów

W  ustawie znajduje się szczegółowy katalog „kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację”. Zgodnie z proponowanymi przepisami, zalicza się do nich:

1. Koszty nabycia fabrycznie nowych:

 • robotów przemysłowych,
 • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
 • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
 • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
 • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

2. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • opłaty ustalone w umowie leasingu dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Rozważając skorzystanie z ulgi na robotyzację warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Podsumowując, ustawodawca określił zamknięty katalog kosztów, które mogą zostać rozpoznane w ramach ulgi na robotyzację. Właściwe zastosowanie ulgi – poprzedzone interpretacją indywidualną – może okazać się opłacalne zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy planowali inwestycję w zakresie robotyzacji.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Cykl „Ulga na robotyzację w praktyce” składa się z poniższych artykułów:

 1. Ulga na robotyzację – co to
 2. Ulga na robotyzację – koszty poniesione na robotyzację
 3. Ulga na robotyzację – terminy
 4. Ulga na robotyzację – robot przemysłowy
 5. Ulga na robotyzację – maszyny i inne urządzenia peryferyjne
 6. Ulga na robotyzację – dla kogo
 7. Ulga na robotyzację – jak zrobić to bezpiecznie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.