Ustawodawca przewidział możliwość zastosowania preferencyjnego odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% dla twórców korzystających z praw autorskich. Najczęstszymi beneficjentami tego rozwiązania są programiści oraz specjaliści z branży IT. Preferencja jest dedykowana także inżynierom i pracownikom działów technicznych oraz działów R&D.

Kto może skorzystać z preferencyjnego odliczenia?

W Polsce ustawodawca przewidział preferencyjne odliczenie kosztów uzyskania przychodów (KUP) dla osób uzyskujących przychody z działalności twórczej. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), twórcy mogą korzystać z 50% odliczenia od przychodów uzyskanych z praw autorskich i praw pokrewnych. Ten artykuł wyjaśnia, kto może skorzystać z tego odliczenia i jakie warunki należy spełnić.

Ważny fragment

Najczęstszymi beneficjentami są programiści i specjaliści z branży IT, ale preferencja dotyczy również inżynierów i pracowników działów technicznych oraz działów R&D. 50% KUP mogą mieć zastosowanie do osób tworzących dzieła w różnych dziedzinach, takich jak architektura, literatura, sztuki plastyczne, muzyka, działalność badawczo-rozwojowa, programy komputerowe i inne.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Działalność twórcza a 50% KUP

50% KUP można zastosować do przychodów uzyskiwanych z następujących tytułów:

 1. działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
 3. produkcji audialnej i audiowizualnej;
 4. działalności publicystycznej;
 5. działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
 6. działalności konserwatorskiej;
 7. prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
 8. działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Najczęściej z 50% KUP korzystają programiści, ponieważ ich rodzaj działalności (w zakresie programów komputerowych) został wprost wskazany w powyższym katalogu tytułów objętych tą preferencją. Warto również zwrócić uwagę, że ustawodawca umożliwił korzystanie z 50% KUP w przypadku działalności badawczo-rozwojowej. Oznacza to, że w przypadku podatników, którzy korzystają z ulgi B+R, najprawdopodobniej ich pracownicy również będą mogli skorzystać z 50% KUP, ponieważ ostatecznie to właśnie pracownicy realizują projekty B+R.

AUTOR: Hubert Cynkier, Doradztwo podatkowe

Cykl ABC ulg podatkowych:

 1. Autorskie prawo do programu komputerowego – ulga B+R, IP Box, 50% KUP
 2. Badania lub rozwój – warunki do zastosowania ulgi B+R
 3. Centrum Badawczo Rozwojowe – dodatkowe uprawnienia w uldze B+R
 4. Działalność twórcza jako warunek do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 5. Etap rozruchu technologicznego w uldze na prototyp
 6. Fabrycznie nowe środki trwałe w uldze na robotyzację i prototyp
 7. Gry komputerowe a ulgi podatkowe
 8. Harmonijność ulg podatkowych
 9. Innowacyjni pracownicy – możliwość stosowania ulgi B+R w trakcie roku
 10. Jednostki naukowe w ulgach podatkowych
 11. Koszty kwalifikowane w ulgach podatkowych
 12. Leasing środków trwałych w ulgach podatkowych
 13. Milion złotych dodatkowych kosztów dzięki uldze na ekspansję
 14. Nexus – wskaźnik w uldze IP Box
 15. Okresy obowiązywania ulg podatkowych
 16. Podmioty kwalifikujące się do ulg podatkowych
 17. Robotyzacja procesów a preferencje podatkowe
 18. Strata a możliwość skorzystania z ulg podatkowych
 19. Transformacja ekologiczna a ulgi podatkowe
 20. Umowa z NCBR a prawo do zastosowania ulg podatkowych
 21. Własność intelektualna w ulgach podatkowych
 22. Zeznanie podatkowe – wykazanie ulg

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.