W ramach Polskiego Ładu wprowadzono szereg różnych preferencji dla podatników. Ulga na ekspansję to zupełnie nowe narzędzie podatkowe, które pozwala na dodatkowe odliczenie kosztów poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Główne założenia ulgi na ekspansję

Ulga na ekspansję jest jednym z rozwiązań w podatkach dochodowych, które zostało wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Nazywana jest również „ulgą prowzrostową”. Jest dostępna zarówno dla podatników PIT, jak również CIT.

Przedmiotowa ulga pozwala podatnikom na pomniejszenie przychodu do opodatkowania o podwójną wartość kosztów kwalifikowanych – raz rozliczonych jako standardowy koszt uzyskania przychodu oraz drugi raz w ramach ulgi na ekspansję.

Jak każda ulga, również ulga na ekspansję jest obwarowana wieloma warunkami, których spełnienie jest konieczne do skorzystania z preferencji jakie daje.

Przede wszystkim, aby zyskać prawo do skorzystania z preferencji, podatnicy muszą spełnić wymóg poniesienia wydatków w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Poprzez produkty należy rozumieć rzeczy wytworzone przez podatnika.

Warunek zwiększenia sprzedaży, o którym mowa powyżej, można spełnić na trzy sposoby; w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty zwiększenia przychodów

  • podatnik zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów, lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Co istotne, przy obliczaniu przychodu uwzględnia się wyłącznie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Polski.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Wartość odliczenia kosztów poniesionych na reklamę/promocję

W ustawie został ustalony również limit, do jakiego podatnicy będą mogli odliczyć koszty poniesione na reklamę/promocję w trakcie roku.

Ważny fragment

Wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Tym samym, przy 19% podatku dochodowym, podatnicy będą mogli oszczędzić w skali roku 190 000 PLN na podatku (w przypadku pełnego wykorzystania limitu). Jest to więc znacząca korzyść podatkowa.

Rozważając skorzystanie z ulgi na ekspansję warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, stosowane na podobnych zasadach:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na ekspansję:

  1. Ulga na ekspansję – dla kogo
  2. Ulga na ekspansję – jakie warunki należy spełnić
  3. Ulga na ekspansję – koszty kwalifikowane
  4. Ulga na ekspansję – terminy
  5. Ulga na ekspansję – jak bezpiecznie skorzystać

Podsumowując, ulga na ekspansję jest kolejną preferencją podatkową powiększającą katalog narzędzi podatkowych dostępnych dla podatników. Jest to nowość w polskim prawie podatkowym, która może przynieść korzyści podatkowe dla podmiotów, które aktywnie inwestują w zwiększanie przychodów ze sprzedaży swoich produktów.

WSPOŁAUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.