Analogicznie jak w przypadku innych ulg podatkowych, również ulga na ekspansję rozliczana będzie dopiero po zakończeniu roku podatkowego wraz ze złożeniem zeznania podatkowego. Ulga na ekspansję to nowa preferencja podatkowa, która jest dedykowana podmiotom ponoszącym nakłady na promocję swoich produktów.

Termin stosowania ulgi na ekspansję

Podobnie jak w przypadku innych ulg działających na podobnych zasadach do ulgi na ekspansję, również w tym przypadku odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach preferencji podatnicy nie będą dokonywali w ciągu roku podatkowego.

Ważny fragment

Odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Jeśli podatnik poniesie w danym roku podatkowym stratę lub wielkość dochodu podatnika będzie niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń – podatnik będzie miał prawo dokonania odliczenia w zeznaniach za kolejne 6 lat podatkowych.

Są to rozwiązania tożsame z tymi stosowanymi w przypadku pozostałych ulg kosztowych, które nowelizuje lub wprowadza Polski Ład.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Ulga na ekspansję: szczególne warunki odliczenia

Podatnik będzie uprawniony do skorzystania z ulgi na ekspansję pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku rok do roku lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

W celu weryfikacji spełniania powyższego warunku należy uwzględnić wyłącznie przychodu, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Polski.

Co istotne, ustawodawca dał możliwość podatnikom rozliczania ulgi na ekspansję nawet wtedy, gdy nie jest jeszcze pewne, czy warunki do skorzystania z przedmiotowej ulgi zostały spełnione.

W przypadku gdy podatnik, który skorzystał z odliczenia, nie spełni jednego z warunku dotyczącego zwiększenia sprzedaży, będzie on obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

Tym samym, podatnik nie będzie musiał składać korekty za okresy wstecz, a dokona korekty na bieżąco w roku, w którym warunki nie zostały spełnione.

Rozważając skorzystanie z ulgi na ekspansję warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, stosowane na podobnych zasadach:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na ekspansję:

Podsumowując,  ulga na ekspansję w zakresie terminów rozliczenia przypomina ulgę na działalność badawczo-rozwojową. Podatnicy rozliczą ulgę na ekspansję dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

WSPOŁAUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe (stare)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.