Niniejszy artykuł przedstawia ogólne informacje dotyczące listy wydatków, które będą mogły być rozliczane w ramach ulgi na ekspansję (tzw. koszty kwalifikowane). Ulga na ekspansję to nowa preferencja podatkowa, która jest dedykowana podmiotom ponoszącym nakłady na promocję swoich produktów.

Koszty kwalifikowane w uldze na ekspansję

W ramach ulgi na ekspansję podatnicy będą uprawnieni (po spełnieniu ustawowych przesłanek) do dwukrotnego odliczenia kosztów poniesionych na zwiększenie sprzedaży wytworzonych produktów – raz w momencie zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz drugi raz w momencie rozliczenia ulgi na ekspansję.

Niestety w ramach przedmiotowej ulgi nie będzie możliwości rozliczenia wszystkich wydatków poniesionych na zwiększenie sprzedaży, a jedynie tych wydatków, które zostały wskazane w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych.

Ponadto w kontekście ulgi na ekspansję istotny jest definitywny charakter poniesionego wydatku, tj. wartość poniesionego wydatku nie może zostać zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Katalog kosztów kwalifikowanych w uldze na ekspansję

Zgodnie z ustawą wprowadzającą ulgę na ekspansję, do kosztów kwalifikowanych zaliczają się wydatki poniesione na:

 • uczestnictwa w targach poniesione na organizację:
  • miejsca wystawowego;
  • zakup biletów lotniczych;
  • zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników.
 • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

W kontekście wysokości wydatków, w szczególności atrakcyjne może okazać się rozliczanie wydatków na działania promocyjno-informacyjne (w zasadzie każda spółka ponosi tego typu wydatki) oraz dla firm produkcyjnych – dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Decyzja o wsparciu, a ulga na ekspansję

Podatnicy będą mieli prawo odliczenia jedynie tych kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie decyzji o wsparciu, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rozważając skorzystanie z ulgi na ekspansję warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, stosowane na podobnych zasadach:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na ekspansję:

Podsumowując, przepisy regulujące ulgę na ekspansję zawierają zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych. Ulga na ekspansję może pozwolić na duże oszczędności podatkowe, sięgające nawet 190 000 zł rocznie.

WSPOŁAUTOR: Łukasz Boszko, Senior Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe (stare)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.