Jedną w proponowanych w ramach Polskiego Ładu preferencji podatkowych jest ulga na prototyp. Umożliwi ona podatnikom ponowne odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków, które zostały poniesione w ramach prac nad prototypem. Co istotne, w ramach ulgi na prototyp możliwe będzie odliczenie jedynie określonych ustawowo wydatków.

Różne koszty dla dwóch rodzajów aktywności

Do kosztów, które podatnicy będą mieli prawo odliczyć stosując ulgę na prototyp, należeć będą wydatki poniesione na dwa rodzaje aktywności przedsiębiorcy związane z:

 • produkcją próbną – będzie ona wiązała się z rozpoczęciem testów/prób nowoopracowanego produktu;
 • wprowadzeniem na rynek nowego produktu – czyli fazę związaną m.in. z zapewnieniem odpowiedniej dokumentacji dotyczącej nowego produktu.

Powyższe może budzić wątpliwości, do którego momentu podatnik był uprawniony do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, a od którego momentu jest uprawniony do ulgi na prototyp. Proces opracowania nowego produktu, w tym jego produkcja próbna, wiąże się z działalnością B+R, z tego też względu mogą powstać spory, z której ulgi podatnik powinien korzystać, na którym etapie projektu. Pozostaje oczekiwać na pojawienie się pierwszych interpretacji indywidualnych w tym przedmiocie, które będą dostarczały wskazówek w stosowaniu ulgi na prototyp.

Koszty produkcji próbnej nowego produktu

W projekcie ustawy wskazano zamknięty katalog kosztów produkcji próbnej nowego produktu:

 1. cenę nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych;
 2. wydatki na ulepszenie środka trwałego (z grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych), poniesione w celu dostosowania go do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 3. koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Zatem w przypadku produkcji próbnej nowego produktu, w ramach ulgi na prototypy, podatnik będzie miał prawo do odliczenia trzech rodzajów wydatków: na nabycie lub wytworzenia środka trwałego, na ulepszenie środka trwałego, na nabycie materiałów i surowców. Ponownie w tym miejscu należy wskazać na wątpliwości w zakresie łącznego korzystania z ulgi na prototyp i ulgi B+R – zgodnie z interpretacjami indywidualnymi, podatnik korzystający z ulgi B+R jest uprawniony do rozpoznania jako koszt kwalifikowany wydatków na nabycie materiałów i surowców na produkcję próbną. Czy zatem w związku z prowadzeniem ulgi na prototypy podatnik nie będzie mógł już odliczać tych wydatków w ramach ulgi B+R? Odpowiedzi na tego typu pytania trzeba będzie szukać w interpretacjach indywidualnych.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu

Poza kosztami produkcji próbnej nowego produktu, w ramach ulgi na prototypy podatnik będzie mógł odliczyć także koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu. Zalicza się do nich koszty:

 1. badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 2. badania cyklu życia produktu;
 3. systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Wyłączenia

Przy obliczaniu wysokości kosztów nie należy uwzględniać podatku od towarów i usług, który stanowi podatek naliczony, a podatnikowi przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego lub zwrot różnicy podatku.

Odliczenie kosztów w ramach ulgi na prototyp przysługuje, jeżeli koszty:

 1. zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane odliczenie;
 2. nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku.

W przypadku pkt 2 jest to o tyle istotne, że podatnicy korzystający jednocześnie z ulgi B+R będą musi zachować szczególną ostrożność, aby nie dokonać podwójnego odliczenia tego samego wydatku; pierwszy raz w ramach ulgi B+R, a drugi w ramach ulgi na prototyp.

Istotne jest także to, że podatnicy korzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie decyzji o wsparciu będą mogli skorzystać z ulgi na prototyp jedynie w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Rozważając skorzystanie z ulgi na prototyp warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, dedykowane działalności innowacyjnej:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na prototyp:

 1. Polski Ład: ulga na prototyp
 2. Ulga na prototyp – terminy
 3. Ulga na prototyp – koszty
 4. Ulga na prototyp – dla kogo?
 5. Ulga na prototyp – jak bezpiecznie to zrobić

Ustawodawca określił zamknięty katalog kosztów, które mogą zostać rozpoznane w ramach ulgi na prototyp. Właściwe zastosowanie ulgi – poprzedzone interpretacją indywidualną – może okazać się opłacalne zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy często poszerzają swoją ofertę nowymi produktami

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.