Od 2022 roku, w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu, jeszcze bardziej korzystne jest stosowanie autorskich kosztów podatkowych (50% KUP). Ma to szczególne znaczenie ze względu na inne wprowadzone zmiany w systemie podatkowym.

50% KUP w 2022 roku

Wysokość maksymalnego odliczenia z tytułu stosowania 50% KUP, uzależniona jest od kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a więc tzw. progu podatkowego.

Ważny fragment

Polski Ład natomiast, od początku 2022 roku zwiększył tę kwotę z 85 528 zł, aż do 120 000 zł.

Zatem, zwiększyło to atrakcyjność przedmiotowej preferencji.

Wątpliwości w stosowaniu 50% KUP

Zanim jednak zostanie podjęta decyzja o stosowaniu autorskich kosztów podatkowych, warto zwrócić uwagę na pojawiające się wątpliwości.

Jedną z nich jest konieczność wyodrębnienia osobnego honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowy na pracodawcę. Częstym zabiegiem jest bowiem zawieranie wynagrodzenia z tego tytułu w wynagrodzeniu ogólnym, liczonym według przepracowanych w miesiącu godzin.

Ważny fragment

Natomiast w celu stosowania 50% KUP, honorarium musi zostać wyodrębnione z ogółu wynagrodzenia.

Pytania pojawiają się nie tylko w zakresie sposobu określenia wysokości honorarium, ale również w zakresie jego dokumentowania.

Popularne są następujące sposoby określania wysokości wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych:

  • Według ilości godzin przeznaczonych na stworzenie utworu,
  • Jako procent od ogółu wynagrodzenia pracownika,
  • Jako konkretna stała kwota honorarium.

W celu ustalenia, czy określony sposób wyodrębniania wynagrodzenia, czy ujmowania wynagrodzenia w umowie spełnia powyższy warunek warto przeprowadzić analizę indywidualnego przypadku.

Inną wątpliwością jest konieczność odrębnego dokumentowania przeniesienia autorskich praw majątkowych z pracowników na pracodawcę. Według zasad ogólnych w zakresie praw autorskich, przechodzą one na pracodawcę w wyniku utrwalenia utworu przez pracownika. Natomiast, stosowanie 50% KUP zakłada warunek udokumentowania przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonych utworów.

Do niektórych wątpliwości odniosło się Ministerstwo Finansów w wydanej interpretacji ogólnej w zakresie 50% KUP, o której pisaliśmy szerzej TUTAJ.

Warto również zwrócić uwagę na interpretacje indywidualne, w których Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgadza się z szerokim podchodzeniem do działalności twórczej w zakresie tworzenia programów komputerowych. Jako przykład można wskazać fragment interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.616.2022.2.MK, w której to organ podatkowy wskazał, że „(…) w związku z rozumieniem zawartego w art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowania „działalność twórcza w zakresie programów komputerowych” jako korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi do wszelkich utworów, które powstają w związku z działaniami podejmowanymi w celu stworzenia programów komputerowych – przesłanki wynikające z art. 22 ust. 9b pkt 1 omawianej ustawy wypełniają nie tylko kody źródłowe programów komputerowych, lecz także utwory powstałe w procesie tworzenia programu komputerowego.”

Podsumowując, w związku z wyższymi obciążeniami podatkowo-składkowymi, związanymi z wejściem w życie Polskiego Ładu, warto przeanalizować możliwość wdrożenia 50% KUP. W znaczący sposób ta preferencja może zwiększyć wynagrodzenie netto pracowników, bez konieczności zwiększania kosztów zatrudnienia po stronie pracodawcy.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Asystent, Bieżące doradztwo podatkowe

Więcej o stosowaniu 50% KUP:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.