Ulga na ekspansję (zwana również ulgą prowzrostową) jest jedną z najatrakcyjniejszych ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Preferencja pozwala podatnikom na pomniejszenie podstawy opodatkowania o podwójną wartość wydatków na marketing – raz rozliczonych jako standardowy koszt uzyskania przychodu oraz drugi raz w ramach ulgi na ekspansję. W niniejszym wpisie zostały wskazane sposoby na zminimalizowanie ryzyka podatkowego związanego z korzystaniem z ulgi na ekspansję.

Ulga na ekspansję – czym jest?

Ulga na ekspansję stanowi nowość w polskim prawie podatkowym. Ma ona zastosowanie do bardzo szerokiego grona przedsiębiorstw z branży produkcyjnej.

Niemniej, istotnym utrudnieniem dla podatników chcących skorzystać z preferencji jest skomplikowany, momentami wręcz wieloznaczny charakter przepisów dotyczących ulgi. Wątpliwości dotyczą m.in. zakresu katalogu kosztów kwalifikowanych oraz okresu w jakim podatnik musi dokonać ekspansji.

Co istotne, przepisy dotyczące ulgi obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Zatem obecnie brakuje praktyki interpretacyjnej – zarówno w wykonaniu organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych.

Również Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na opublikowanie objaśnień – pomimo występowania szeregu wątpliwości dotyczących preferencji.

Jak bezpiecznie skorzystać z ulgi na ekspansję?

Biorąc pod uwagę omówiony powyżej stan rzeczy, korzystanie z ulgi na ekspansję wiąże się z ryzykiem podatkowym. Nie sposób obecnie rozstrzygnąć, w jaki sposób przepisy będą ostatecznie interpretowane przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne.

Mając na względzie wątpliwości dotyczące przepisów, podatnicy powinni w sposób najbardziej rzetelny potwierdzić prawo do korzystania z ulgi na ekspansję oraz ustalić dokładny zakres w jakim dotyczy ich preferencja.

Należy bowiem podkreślić, że z odliczenia w ramach ulgi będą podlegać jedynie koszty kwalifikowane mieszczące się ustawowym katalogu. Tym samym podatnicy będą musieli indywidualnie analizować możliwość odliczenia każdego wydatku w ramach ulgi.

Instrumentem potwierdzającym prawo do podatnika do skorzystania z ulgi na ekspansję jest uzyskana przez niego interpretacja indywidualna.

W obecnym stanie rzeczy (niejasność przepisów oraz niepewność jej wykładni przez organy) uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej stanowi niezbędne narzędzie zmniejszające ryzyko podatkowe.

Należy również pamiętać, że prawidłowa interpretacja indywidualna powinna zawierać rzetelny opis stanu faktycznego oraz zawierać opis wszystkich kosztów kwalifikowanych, które mogą wzbudzać wątpliwości organów podatkowych. Moc ochronna interpretacji niezawierającej przedmiotowych elementów jest istotnie ograniczona.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Ulga na ekspansję – właściwe udokumentowanie kosztów kwalifikowanych

Kolejnym obszarem wzbudzającym potencjalne ryzyko podatkowe jest dokumentacja kosztów kwalifikowanych. Niestety przepisy dotyczące ulgi na ekspansję milczą na ten temat.

Niemniej biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę organów podatkowych, podatnicy powinni w niniejszym zakresie dochować należytej staranności. Obowiązek ten nie wynika z bezpośredniego brzmienia przepisów, niemniej stanowi dla podatników wzorzec zachowania, który zabezpiecza ich interesy.

Ważny fragment

W praktyce niezbędnym rozwiązaniem jest posiadanie przez podatnika dodatkowego dokumentu ze wskazanymi wszystkimi kosztami kwalifikowanymi.

Ewidencja przedmiotowych zdarzeń gospodarczych może być utrwalona co do zasady w dowolny sposób – np. w formie dokumentu Excel bądź specjalnego konta księgowego.

Istotnym elementem dla organów podatkowych będzie również uzasadnienie dla zakwalifikowania danego wydatku do kosztów kwalifikowanych.

Mając na względzie brzmienie przepisów, podatnik powinien również wskazać dla każdego z wydatków:

  • Argumentację, wskazującą z jakich przyczyn należy uznać, że dany koszt został poniesiony w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów;
  • Uargumentowanie, dlaczego mieści się on w ustawowym katalogu kosztów kwalifikowanych.

Rzetelne prowadzenie dokumentacji kosztów kwalifikowanych – zgodnie z powyższymi wskazówkami, będzie elementem istotnie zmniejszającym ryzyko sporu z organami podatkowymi.

Podatnicy muszą również pamiętać o gromadzeniu tradycyjnych dowodów wskazujących na dokonanie wydatków, które zostają zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Rozważając skorzystanie z ulgi na ekspansję warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, stosowane na podobnych zasadach:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na ekspansję:

Podsumowując, podatnicy korzystający z ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej), powinni pamiętać o dochowaniu staranności przy dokumentacji zdarzeń mających wpływ na korzystanie z ulgi. Przepisy dotyczące ulgi obowiązują krótko oraz mają niejednoznaczne brzmienie, zatem warto potwierdzić prawo do skorzystania z ulgi poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.