Ulga na ekspansję (zwana również ulgą prowzrostową) jest jedną z najatrakcyjniejszych ulg wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Preferencja pozwala podatnikom na pomniejszenie podstawy opodatkowania o podwójną wartość wydatków na marketing – raz rozliczonych jako standardowy koszt uzyskania przychodu oraz drugi raz w ramach ulgi na ekspansję. W niniejszym wpisie zostały wskazane wszystkie warunki jakie muszą spełniać podmioty korzystające z preferencji.

Ulga na ekspansję – warunki dla przedsiębiorców

Ulga jest dedykowana przedsiębiorstwom, które wytwarzają własne produkty (w postaci materialnej) i w ramach prowadzonej działalności dokonują ich sprzedaży.

Zgodnie z Ustawą CIT preferencja umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (bądź do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej – w przypadku podatników PIT), nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Ważny fragment

Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Skontaktuj się

Tym samym, kolejnym warunkiem do skorzystania z ulgi, jest poniesienie wydatków w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Podatnik, który poniósł przedmiotowe wydatki, musi ponadto w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów:

  • uzyskać wzrost przychodu ze sprzedaży produktów, lub
  • osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
  • osiągnąć przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Zwracamy uwagę, że do skorzystania z ulgi na ekspansję wystarczy spełnienie tylko jednego z trzech powyższych warunków. W praktyce wystarczy na przykład osiągnąć jakikolwiek przychód z tytułu sprzedaży nowego produktu, w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych.

Katalog kosztów kwalifikowanych

Co istotne, nie każdy wydatek poniesiony w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, będzie mógł zostać podwójnie odliczony (w ramach ulgi na ekspansję).

Ustawy podatkowe stanowią, że za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

  • organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników,
  • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Ważny fragment

Powyższy katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że jedynie wydatki w nim wskazane mogą zostać uwzględnione w ramach ulgi na ekspansję.

Warto odnotować, że w ramach kosztów działań promocyjno-informacyjnych można odliczyć nie tylko czynności bezpośrednio wskazane w ustawie (przytoczone wydatki mają jedynie charakter przykładowy, wskazuje na to użycie zwrotu „w tym”).

Ponadto koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów nie będą podlegać uldze na ekspansję, jeśli zostaną podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (zaliczone do kosztów podatkowych).

Rozważając skorzystanie z ulgi na ekspansję warto wziąć pod uwagę także inne preferencje podatkowe, stosowane na podobnych zasadach:

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na ekspansję:

Podsumowując, ulga na ekspansję (ulga prowzrostowa) umożliwia coroczne obniżenie wysokości podatku dochodowego dla przedsiębiorstw inwestujących w ekspansję. Podmioty chcące skorzystać z ulgi muszą pamiętać, aby ich wydatki mieściły się w ustawowym katalogu, a także doprowadziły do wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów w latach następnych.

WSPÓŁAUTOR: Jakub Babańczyk, Konsultant, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe (stare)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.