Blisko ¾ dużych i średnich firm w Polsce wprowadziło możliwość wykonywania pracy zdalnej przez swoich pracowników, w głównej mierze w formie pracy hybrydowej. Jednak część z nich szykuje w tym roku pracownikom ograniczenia w dostępie do pracy zdalnej – wynika z raportu Grant Thornton.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Obraz pracy zdalnej w polskich firmach

Blisko połowa respondentów twierdzi, że tryb pracy zdalnej pozostał bez wpływu na wydajność pracy w ich organizacjach, a co dziesiąty kierujący spółką zauważył wręcz poprawę jakości wykonywania zadań przez swoich pracowników po wprowadzeniu tej formy zatrudnienia. Na wydajność pracy po wprowadzeniu pracy zdalnej narzeka 18% ankietowanych, a co czwarty pracodawca nie potrafi określić, jak praca zdalna wpłynęła na jakość obowiązków wykonywanych w jego organizacji.

Firmy, które do tej pory nie zdecydowały się na pracę zdalną, wśród powodów najczęściej wskazują brak odpowiednich narzędzi do jej wykonywania np. laptopów czy systemów kontroli (40%). Co trzeci ankietowany wyraził swoje obawy co do gorszego przepływu informacji między pracownikami oraz pogorszenia atmosfery i poczucia więzi między nimi, jeśli taką opcję w swojej organizacji wprowadzi. Co ciekawe podobny odsetek kierujących firmami zadeklarował, że nie wprowadził pracy zdalnej, gdyż pracownicy nie wyrażali takiej chęci!

Jedynie co piąty pracodawca swój wybór tłumaczy wzrostem kosztów w firmie ze względu na konieczność wypłaty ekwiwalentu pracownikom przebywającym na pracy zdalnej. 13% respondentów obawia się z kolei, że wprowadzenie takiej formy zatrudnienia przyczyniłoby się do spadku efektywności i jakości pracy pracowników. Co piąty pytany nie potrafił wskazać powodów, dla których w jego firmie nie wprowadzono opcji wykonywania pracy zdalnej.

Jolanta Zarzecka-Sawicka

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna

Prawidłowe wdrożenie pracy zdalnej jest złożonym zadaniem organizacyjnym wymaga wiedzy prawnej, podatkowej, finansowej, znajomości przepisów dotyczących danych osobowych, ochrony informacji, czy compliance. Dlatego na początku każdego procesu wdrożenia sygnalizujemy naszym klientom, iż prawidłowe implementowanie pracy zdalnej wymaga podejścia holistycznego, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów prawnych. Widzimy w naszej praktyce, że pracodawcy często mają przygotowany tylko wycinek całego procesu, np. jedynie regulamin pracy zdalnej bez innych niezbędnych dokumentów, co w razie kontroli będzie stanowić naruszenie przepisów.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google 

Skorzystaj z naszych usług z zakresu Prawo pracy
Dowiedz się więcej

Czytaj: Praca zdalna pod lupą – wyniki kontroli w 2023 r.

Praca zdalna w Polsce i na świecie – czy szykują się zmiany?

Co do zasady pracodawcy w Polsce planują utrzymać w tym roku dotychczasowy model pracy zdalnej wprowadzony w swoich firmach. Na taką opcję wskazuje 43% badanych. Jednocześnie 15% respondentów szykuje w tym roku swoim pracownikom ograniczenia w dostępie do pracy zdalnej, z czego nieco mniej niż połowa planuje całkowity powrót do biur, a pozostali myślą o zwiększeniu liczby dni, w których wymagana będzie obecność w zakładzie pracy.

Jedynie 2% kierujących firmami jak na razie nie wprowadziło zmian w systemie wykonywania pracy spoza biura, ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości. Aż 40% pytanych przyznało, że do tej pory nie zastanawiało się nad zmianą zasad dotyczących pracy zdalnej w 2024 r.

Na świecie wśród pracodawców rośnie liczba zwolenników pracy z biura. W 2024 r. udział przedsiębiorstw działających w tym modelu zwiększył się do 47% z 36% w roku poprzednim.

Z badania International Business Review, przeprowadzonego na zlecenie Grant Thornton International na próbie 10 tys. dużych i średnich przedsiębiorstw na świecie, wynika także, że najmocniej spadła liczba entuzjastów modelu pracy hybrydowej – ich udział skurczył się o 8 pkt. proc. do 45% i tym samym nie jest to już najbardziej popularna wśród pracodawców forma realizacji obowiązków zawodowych. Mniej przedsiębiorstw zapewni także swoim pracownikom elastyczne podejście do wyboru miejsca wykonywania pracy – jedynie 5% wobec 8% rok wcześniej. Na niezmienionym poziomie utrzyma się natomiast odsetek firm, których pracownicy funkcjonują na co dzień w trybie pracy zdalnej – jest ich jednak jedynie 3%.

Edward Nieboj

Partner zarządzający, Departament Outsourcingu

Moim zdaniem praca zdalna zostanie z nami jednak na stałe. Możliwość pracy w takiej formule jest bardzo dużym benefitem dla pracowników, choćby z racji oszczędności czasu i kosztów dojazdów. Pracownicy nie będą chcieli łatwo z tego zrezygnować. Dla pracodawców to też konkretne korzyści, na czele z dostępem do szerokiej puli kadr oraz niższymi kosztami biur. Jeżeli więc obie strony potrafią zbudować partnerskie relacje, to taki model może być rozwiązaniem „win-win”. Konkretny model pracy zdalnej będzie zróżnicowany, zależny od branży i potrzeb firm. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między korzyściami wynikającymi z pracy zdalnej, a potrzebami organizacji w zakresie efektywności i jakości pracy oraz pielęgnowania kultury organizacyjnej.

Zapraszamy do lektury!

RAPORT Praca zdalna okiem przedsiębiorców

Jak pracę zdalną oceniają zarządy firm i czy planują w tym obszarze zmiany?

Pobierz

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Prawo pracy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.