Nieruchomości: doradztwo prawne

Sprawa amortyzacji mieszkań bez jednolitej linii orzeczniczej

Dnia 27 czerwca 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydając przełomowy wyrok, orzekł, że podatnicy zachowali możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali…

Dnia 27 czerwca 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydając przełomowy wyrok, orzekł, że podatnicy zachowali możliwość rozliczania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali…


Definicja budowli w podatku od nieruchomości trafia do kosza!

We wtorek 4 lipca 2023 r. zapadł rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości. Trybunał stwierdził niezgodność definicji budowli zawartej w Ustawie o…

We wtorek 4 lipca 2023 r. zapadł rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości. Trybunał stwierdził niezgodność definicji budowli zawartej w Ustawie o…


Interpretacja ogólna ws. spółek nieruchomościowych – szerokie obowiązki sprawozdawcze

Na koniec marca przypada termin złożenia przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników informacji CIT-N1/PIT-N1 raz CIT-N2/PIT-N2. Obowiązki w ww. zakresie nadal budzą szereg wątpliwości – począwszy od definicji spółki nieruchomościowej aż po sposób wypełnienia informacji podatkowych.

Na koniec marca przypada termin złożenia przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników informacji CIT-N1/PIT-N1 raz CIT-N2/PIT-N2. Obowiązki w ww. zakresie nadal budzą szereg wątpliwości – począwszy od definicji spółki nieruchomościowej aż po sposób wypełnienia informacji podatkowych.


Sprzedaż nieruchomości a prawa autorskie do projektu budowlanego

Transakcje sprzedaży nieruchomości, z uwagi na swoją specyfikę stanowią przedmiot zainteresowania różnych dziedzin prawa. Mogłoby się wydawać, że tematyka praw autorskich i transakcji, których przedmiotem jest nabycie fabryki lub centrum handlowego, to dwa zupełnie odrębne światy. Nic jednak bardziej mylnego.

Transakcje sprzedaży nieruchomości, z uwagi na swoją specyfikę stanowią przedmiot zainteresowania różnych dziedzin prawa. Mogłoby się wydawać, że tematyka praw autorskich i transakcji, których przedmiotem jest nabycie fabryki lub centrum handlowego, to dwa zupełnie odrębne światy. Nic jednak bardziej mylnego.


Termin na składanie przez spółki nieruchomościowe informacji o ich strukturze – bez zmian

Całkiem niedawno, bo we wrześniu 2022 r. spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, po raz pierwszy złożyli informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1e Ustawy CIT. Już za chwilę, bo do 31 marca br., będą musieli zrobić to ponownie.

Całkiem niedawno, bo we wrześniu 2022 r. spółki nieruchomościowe i ich wspólnicy, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, po raz pierwszy złożyli informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1e Ustawy CIT. Już za chwilę, bo do 31 marca br., będą musieli zrobić to ponownie.


Sprzedaż nieruchomości a dodatkowe opłaty: opłata adiacencka i planistyczna

Stan prawny nieruchomości, jak również okoliczności faktyczne, które jej dotyczą, a które miały miejsce przed sprzedażą nieruchomości mogą mieć wpływ na obowiązki stron takowej transakcji.

Stan prawny nieruchomości, jak również okoliczności faktyczne, które jej dotyczą, a które miały miejsce przed sprzedażą nieruchomości mogą mieć wpływ na obowiązki stron takowej transakcji.